Platby mimo účetnictví

Vložil M.Rambousek (bez ověření), 31. Květen 2019 - 20:06 ::

Dobrý den, rád bych se zeptat na zkušenost s platbami, které jdou mimo účetnictví. Konkrétně jde o roční platbu za vnitřní úklid společných prostor, které jsou vybírány jednorázově mimo dlouhodobou zálohu (tzv. FO), nevyúčtovány, nejsou za ně vystavovány doklady ani vlastníkům a pravděpodobně ani příjemci (příbuznému předsedy SVJ). Já je odmítl hradit a jsem rázem terčem útoků spoluvlastníků i samotného výboru. Jsme proto rozhodnut věc řešit s úřady, ale nejsem si jist, zda jde vůbec o nějaký prohřešek hodný podání na FÚ nebo dokonce trestním oznámením. Děkuji za vaše postřehy, jak by se dala věc dál řešit.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 7. Červenec 2019 - 10:01

  Je zbytečné chodit okolo horké kaše: V domě pana Rambouska funguje tzv. švarc-systém, kdy jedna osoba vykonává opakovanou práci „načerno“ a vlastníci jednotek ji za to odměňují přímou platbou.

  Proto se vybírají peníze „na ruku“ a mimo účetnictví SVJ.

  Jde samozřejmě o porušení všech možných zákonů (o daních z příjmu, o účetnictví, zákoník práce, povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnance, povinné zdravotní prohlídky zaměstnance, poskytování pracovních pomůcek zaměstnanci, atd.).

  Jenže: kdyby to SVJ chtělo organizovat podle zákonů, pak nejspíše budou náklady dvakrát či třikrát vyšší. A členové výboru SVJ by s tím měli hromadu práce navíc (výkazy, hlášení, papírování).

  Takže se to v tichosti řeší tak, jak popsal pan Rambousek. On sám ovšem nechce na tuto tajnou dohodu přistoupit a nechce být jedním ze spiklenců. Nu což, pokud se to provede podle zákona, bude pan Rambousek i ostatní vlastníci jednotek za úklid platit více. Je přece třeba živit stát, aby bylo na platy pro ministerské úředníky, pracovníky Finančních úřadů, kontrolory, inspektory, na dotace, na cinklé státní zakázky, …

  Justitianus

  Vložil janica, 4. Červen 2019 - 14:22

  Nedovedu si představit, že bych chodila po baráku a vybírala peníze a nedala příjmový doklad. Na úklid ve společných prostorách po malířích jsme měli DPP, přestože to dělaly ženy z našeho domu. Když jsme dopláceli 300 Kč na zasklení, tak dostali vlastníci doklad, i když ho někteří nechtěli. To vše bylo v účetnictví. V domě tazatele dělá úklid příbuzný předsedy bez nějaké dohody. Vyplácí se mu peníze jednou ročně nebo v průběhu roku? Pokud v průběhu roku, tak z jakých prostředků se platí, když se vyúčtovává 1× ročně. Být v tom domě, byla bych raději, aby v předpise byla záloha na úklid a dohoda s pracovníkem. Stávající praxe je jednoduchá pro výbor. Předseda dohodí úklid příbuznému, ten dostane na ruku peníze, které se vyberou mezi vlastníky, aniž by věděli, za kolik ten úklid někdo udělá.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 1. Červen 2019 - 15:04

  může ve svém důsledku přinést sankci SVJ, tedy všem vlastníkům. Můžete se pak v následujícím soudním sporu domáhat, aby ji zaplatil ten kdo ji zpúsobil.
  Důvodem takového postupu je snaha snížit náklady všem. Můžete najít firmu, která po zaplacení všech daní a poplatků nabídne nižší cenu než stávající dodavatel a tuto nabídku na shromáždění vlastníků přednést. Pokud takovou firmu nenajdete pak asi těžko ostatní vlastníky přesvědčíte, že kvůli Vaší potřebě mít bumážku se všem zvýší náklady na úklid. Faktem je, že současný systém vyžaduje souhlas všech už proto aby to někdo ze závisti neudal.

  Vložil Bernard (bez ověření), 31. Květen 2019 - 21:38

  Naše SVJ rovněž požaduje platby mimo účetnictví. Ty nehradím, čehož důsledkem je, že čelím žalobě u soudu, kterou SVJ právě tyto platby požaduje. Soud to zdá se akceptuje, moji argumentaci nebere, účetnictví soud nebere v úvahu (a patrně mu nerozumí).

  Hodlám podat na účetního SVJ stížnost, neboť účetnictví nezachycuje věrně skutečnosti, ale nevím ke komu. FÚ nebude ten pravý, ten zajímají jenom daně, ty SVJ neplatí.

  Vložil Justitianus, 7. Červenec 2019 - 10:02

  Pane Bernarde,
  při platbě v hotovosti je příjemce povinen vydat Vám příjmový doklad (kvitanci). Pokud toto odmítne, nejste povinen hradit. Jde o překážku na straně věřitele. Udivuje mne, že věc se dostala až k soudu. Není to náhodou tak, že jste mohl a měl zaplatit bankovním převodem namísto hotově?

  Zákon č. 89/2012 Sb., díl 7 Zánik závazků

  § 1949

  (1) Přijímá-li věřitel plnění, vydá dlužníkovi na jeho žádost potvrzení o splnění dluhu (kvitanci). V kvitanci vyznačí jméno dlužníka i věřitele, předmět plnění a místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn. Je-li kvitance vydána na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky.

  (2) Dlužník může plnění odepřít, nevydá-li mu věřitel zároveň kvitanci.

  Justitianus

  Vložil . (bez ověření), 1. Červen 2019 - 9:56

  Žádný úklid není nutné platit mimo účetnictví. Tomu, kdo uklízí, nebo něco uklidí jednoázově se napíše dohoda. Dohoda je doklad pro účetníctví a je to v účetnictví. Ostatní způsoby placení ze úklid jsou podvod.

  Vložil AsiTak, 31. Květen 2019 - 23:18

  Předpokládám, že roční služba úklidu je vyfakturována SVJ roční fakturou, za předem dohodnutou cenu. Je třeba aby tuto fakturu schválila osoba, která dle vnitřních předpisu (stanovy, předpis o schvalování ÚD) takové oprávnění má. Schválenou a splatnou fakturu lze potom zaplatit dohodnutým platebním instrumentem. Platba už se neschvaluje! Co se týče úhrad vlastníků předpokládám, že existuje nějaká dohoda o postupu placení příspěvků, záloh nebo splátek podle času převzetí faktury a plateb od vlastníků. Doklad o placení poskytuje standardně platební instrument použitý plátcem, bankovní výpis, výpis SIPO nebo pokladní stvrzenka, poštovní poukázka. Pokud je známa přesná cena výkonu úklidu předem, stačí rozepsat finanční nárok na členy a vyúčtování není potřeba.
  Pokud vše probíhá dle tohoto popisu a uvedené účetní i finanční transakce jsou zaevidovány, pak nevzniká žádná nezákonná činnost.

  Vložil ik (bez ověření), 1. Červen 2019 - 10:32

  Nevím proč zde má AsiTak mínusy za své, docela rozumné vyjádření. Vždy je to o lidech. Některá SVJ řeší úklid na základě smlouvy mezi SVJ a úklidovou firmou případně osobou na základě smlouvy (dohody). Někdo si 100% odhlasuje, i když to asi není správně, že úklid bude hradit z dlouhodobých záloh – režie na správu, někdo se rozhodne, že se úklid vyúčtuje při ročním vyúčtování jednotlivým vlastníkům. Vše je případ od případu. U malého SVJ si dovedu představit, že budou hradit úklid tak, jak se táže p.Rambousek. Na základě společné dohody jednou za rok se zřejmě obejdou vlastníci, já osobně bych peníze na úhradu úklidu proti podpisu a založila to do dokladů SVJ. Jestli by úklid byl, z mého pohledu, dobře prováděn, tak by mi to bylo jedno jak si ho, jako vlastník, zaplatím. Ale toto může fungovat jen do okamžiku, dokud to někomu nezačne vadit. Pak nastává problém.

  Vložil M.Rambousek (bez ověření), 1. Červen 2019 - 2:05

  Žádná faktura ani jiný doklad neexistuje. Přihlásí se nebo je vybrán někdo, kdo je ochotný úklid vybraných dohodnutých společných prostor provádět, je domluveno, kolik by za to měl mít odměnu (pravděpodobně má se SVJ dpp, ale jistotu v tomto nemám) a výbor stanoví určitou částku na jednotku a rok. Ta je předána odměnou pracovníkovi. Na vyúčtování – kolik vlastně připadá pracovníkovi, kolik na úklidové prostředky apod. jsem se dotazoval, nicméně jsem byl označen za potížistu a odpovědi se nedočkal. O rozsahu případné dpp nemluvě, to je stejně nedobytný pevnost s odůvodněním ochrany osobních údajů, nicméně pokusím se zjistit od předešlého pracovníka. Jak jsem naznačil v úvodu, žádná evidence, vyjma seznamu vlastníků, kteří uhradili, neexistuje. Postup úhrady je přísně hotovostní operací, pouze oproti ručně psanému záznamu, jak jsem uvedl – žádný doklad o úhradě tedy nevzniká a na dotaz, zda bych takový dostal, abych měl pro sebe doklad mi bylo sděleno, že přece vím, že se nevydává a platba je evidována v archu s ostatními.

  Vložil anon1234_ (bez ověření), 3. Červen 2019 - 14:56

  a přijalo vůbec shromáždění usnesení, že úklid bude zajišťovat třetí osoba? pokud shromáždění žádné takové usnesení nepřijalo, tak nevzniká žádná povinnost hradit zálohy na úklid.

  právo náhledu do smluv, účetních knih a dokladů SVJ máte na základě § 1179 NOZ.

  Vložil Ornest (bez ověření), 3. Červen 2019 - 15:12

  „nevzniká žádná povinnost hradit zálohy na úklid“

  Samozřejmě že vzniká povinnost hradit úklid. Přečtěte si zákon o službách a občanský zákoník, oddíl bytové spoluvlastnictví.

  Vložil anon1234_ (bez ověření), 3. Červen 2019 - 15:29

  a četl jste § 3 odst. 2 zákona o službách?

  § 3 (2) Rozsah poskytovaných služeb si poskytovatel služeb a příjemce služeb ujednají nebo o něm rozhodne družstvo nebo společenství.

  Vložil ČlenSvj (bez ověření), 3. Červen 2019 - 15:21

  „Samozřejmě, že vzniká povinnost hradit úklid“,ale nikoliv „keš“,tedy na dlaň, nějakému „vychcánkovi“ z Výboru SVJ,který se stále řídí svým životním heslem, že:kdo nekrade a nedaní, okrádá svoji rodinu.

  Vložil Bydlil (bez ověření), 1. Červen 2019 - 12:57

  „Postup úhrady je přísně hotovostní operací“

  Nemůžete být nucen hradit cokoli ve prospěch SVJ hotově. Osobně tak rovněž nečiním.

  Vložil ik (bez ověření), 1. Červen 2019 - 10:36

  Pane Rambousek, jestliže má člověk uzavřenu dohodu o provedení práce (píšete, že pravděpodobně má) tak mi není jasné co řešíte. Zřejmě máte problém ve Vašem SVJ jen Vy. Tak si uklízejte sami dle rozpisu (takových domů existuje stále hodně) a máte po problému.

  Vložil Bruno2, 1. Červen 2019 - 13:55

  Vám není jasné, co tazatel řeší? Pokud má člověk uzavřenu DPP s SVJ, tak ho má vyplácet SVJ a nikoli jeho členové. Tazatel neobdrží ani doklad o platbě, to přece také není v pořádku.

  Vložil ik (bez ověření), 1. Červen 2019 - 16:21

  No a u nás v domě si například úklid společných prostor platíme,nečerpáme tyto finanční prostředky z účtu dlouhodobé zálohy, 1× za rok se nám rozúčtuje celková částka úklidu mezi jednotlivé vlastníky. A nikdo s tím nemá problém. Je to o dohodě, a jak jsem napsala výše, vždy je to o lidech. Když si někdo postaví hlavu a bude prosazovat svůj názor na věc, tu svoji pravdu, tak zákony a vyhlášky, které věci upravují jsou k ničemu, a pak už rozhoduje jenom soud, i když to stojí nemalé peníze SVJ.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".