Platba za výlučné užívání

Vložil haranka, 17. Květen 2016 - 9:14 ::

Dobrý den, v návrhu nových stanov máme odstavec viz níže. Není mi úplně jasné, jestli příspěvkem za výlučné prostory je navýšení celkových příspěvků, tj. včetně T, TV, SV..... (vše je v prostorách k dispozici), nebo jen příspěvek do fondu výdajů na opravy (platba dle m2 plochy). Děkuji!

1. Rozhodne-li shromáždění vlastníků o výlučném užívání společné části domu některým vlastníkem jednotky, je tento vlastník povinen přispívat za každý m2 této části ve stejné výši, která odpovídá příspěvku na správu domu a pozemku za m2 dle odstavce 1 (1. Vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku ve výši odpovídající podílu na společných částech domu a pozemku). Náklady na údržbu, opravy zachování části v původním stavu nese vlastník, který má část ve výlučném užívání. Netýká se společných částí domu, které jsou v prohlášení vlastníka vymezeny jako součást bytu.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Kubík (bez ověření), 17. Květen 2016 - 10:39

  K Vašemu dotazu, uvedený příspěvek na správu by se měl vztahovat na náklady na správu (náklady na údržbu, opravy, zachování části v původním stavu), nikoliv záloh na služby. Ty byste měli řešit zvlášť v pravidlech o rozúčtování služeb uvedených ve stanovách.

  Ještě doplním ke způsobu stanovení uvedeného příspěvku na správu. Dle § 1180 NOZ platí

  „Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.“

  Jak může tato povinnost vlastníka jednotky vzniknout a kdo mu je oprávněn takovou povinnost uložit je uvedeno v § 7 NV 366/2013

  㤠7
  Činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku z hlediska provozního a technického se rozumí zejména
  a)provoz, údržba, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu, včetně změn vedoucích ke změně v účelu jejich užívání; týká se to také všech technických zařízení domu, jako společných částí, dále společných částí vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, pokud podle prohlášení nebo stanov společenství vlastníků jednotek nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v rámci správy této společné části na vlastní náklady,

  Domnívám se, že společné části ve výlučném užívání některých vlastníků by měly být definovány v prohlášení nebo ve stanovách (nemělo by stačit jen rozhodnutí shromáždění bez úpravy stanov či prohlášení).

  Jiná věc je pronájem společných částí. O tom by shromáždění vlastníků mohlo rozhodovat, příjmy z pronájmu by pak byly příjmem vlastníků jednotek.

  Vložil tep (bez ověření), 17. Květen 2016 - 13:39

  SVJ pronajalo místnost dodavateli tepla na zřízení domovní předávací stanice tepla. Příjem z pronájmu je příjmem SVJ, které ze zákona zajišťuje vlastníkům jednotek službu dodávky tepla a teplé vody. V tomto případě nejde tedy o příjem vlastníků jednotek.

  Vložil Topič (bez ověření), 17. Květen 2016 - 14:20

  Re: SVJ pronajalo místnost dodavateli tepla na zřízení domovní předávací stanice tepla. Příjem z pronájmu je příjmem SVJ, které ze zákona zajišťuje vlastníkům jednotek službu dodávky tepla a teplé vody. V tomto případě nejde tedy o příjem vlastníků jednotek.

  SVJ nic nikomu nedodává, nevyrábí teplo, takže příjem z umístění předávací stanice je vlastníků, tomhle si mysleli naší výboři taky a všichni mají na krku obvinění!

  Vložil tep (bez ověření), 17. Květen 2016 - 16:05

  Naše SVJ revitalizovalo taky dům, poskytlo vlastníkům bytů finanční službu – sjednalo půjčku u banky na financování revitalizace. Z akce Panel dostává SVJ dotace od státu na snížení úrokové zátěže. Též nejde o příjem vlastníků jednotek, ale o příjem SVJ! I SVJ může mít příjmy! Kdyby se dotace nepoužila na splácení úroků, ale dala se vlastníkům, šlo by o zpronevěru. U domovní předávací stanice je to podobné: SVJ platí dodavateli tepla za teplo, které SVJ nespotřebovává. Dodavatel tepla má pronájem místnosti zakalkulovaný v ceně tepla – uspořil za výměníkovou stanici. S pronájmem místnosti i dodávkou tepla nemají jednotliví vlastníci nic společného – je to vztah mezi SVJ a firmou! Najděte si lepšího právníka. V tomto státě je možné vše, jen se to musí umět správně právně interpretovat.

  Vložil Tosouvěci... (bez ověření), 17. Květen 2016 - 16:25

  Tak to mne taky zajímá – vaše SVJ má povolení poskytovat finanční služby? A dotaci dostalo, aby se snížilo daň z úroku?

  Dotaci dostalo na konkrétní účel – a na tu ji mělo, muselo použít, nikoliv na snížení úroků, máte to popletené.

  S pronájmem místnosti – tak jak to popisujete, mají vlastníci hodně společného – není majetkem SVJ, ale vlastníků. V tomto státě je skutečně možné všechno, to je z Vaší informace jasné. Ohledně čerpání dotací z programu Panel jsou prováděné kontroly, a až vlezou do střev účetnictví vašeho SVJ, tak to asi bude mazec. Jestli ho vedete vy, tak vás zřejmě nečekají pěkné časy.

  Vložil tep (bez ověření), 17. Květen 2016 - 17:42

  SVJ dům nevlastní a přitom uzavřelo s bankou úvěrovou smlouvu na financování revitalizace domu, takže se SVJ kvůli tomu zadlužilo. Dotace Panel se poskytují SVJ na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu úroků k úvěrům na opravy a modernizace panelových domů. Název služby, který poskytuje SVJ na základě těchto smluv vlastníkům jednotek mi může být ukradený, ale ve skutečnosti je to finanční služba vlastníkům jednotek, když vlastníci nemuseli vše platit hotově a teď formou příspěvků poskytují SVJ prostředky na splácení dluhu SVJ u banky a stát formou dotace přispívá SVJ na úroky. Obdobně SVJ společné prostory nevlastní a přitom místnost pronajalo. To jsou věci! Milý Tosouvěci, tak a teď mi laskavě vysvětlete, co mám popletené.

  Vložil Tosouvěci (bez ověření), 19. Květen 2016 - 7:29

  Milý statutáre, že má SVJ povinnost rozdělit příjem z pronájmu společných prostor a vydat o tom účetní doklad se dočtete v mnohé literatuře, dokonce i v nařízení vlády.

  Že tak nečiníte, už není nahraně, ale jde o trestný čin a až se najde mezi těmi vašimi poslušnými ovečkami jeden vlk, sežere vás i s botami.

  Vložil Anonym567 (bez ověření), 17. Květen 2016 - 15:42

  ? a už byli odsouzeni ? …a když tak z čeho???

  Vložil X (bez ověření), 17. Květen 2016 - 12:08

  Také jsem toho názoru, že trvalé výlučné užívání společné části musí být v PV. Jedná se zpravidla o části, které ani nikdo jiný užívat nemůže (např. balkony, terasy; ale to není podmínkou). Takové užívání je na „věčné časy“. Pravidla přispívání by měla být rovněž v PV spolu se stanovením, co ten vlastník bude opravovat na vlastní náklad (např. dlažbu terasy).

  Takovéto trvalé užívání nelze odhlasovat, musejí s tím souhlasit všichni spoluvlastníci. V podstatě se jedná o změnu PV. Není však jasné, proč by k nějakému bytu mělo náležet trvalé právo výlučného užívání např. místnosti v suterénu. Takovou místnost bych normálně pronajal za dohodnutou částku. Ta by pak byla příjmem spoluvlastníků.

  Vložil haranka, 17. Květen 2016 - 11:37

  DĚKUJI!

  Vložil svjvmt, 17. Květen 2016 - 9:38

  Napřed si ujasněte o co jde, není to náhodou podnikání, které je SVJ zakázáno? Nepřísluší nájem vlastníkům, kteří se prostoru vzdali, dohodou? Stanovy toho snesou…

  Vložil haranka, 17. Květen 2016 - 9:54

  Ještě jsem tu odpověď nedopsala, platby patří vlastníkům, ale co je obsahem těch plateb vzhledem k tomu, co máme v návrhu, jen platba za m2 do fondu výdajů na opravy, nebo včětně záloh na služby?

  Vložil haranka, 17. Květen 2016 - 9:49

  Ne, není to podnikání.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".