Platba k nahlédnutí do účetnictví SVJ

Vložil maruška (bez ověření), 8. Listopad 2018 - 0:18 ::

V našem SVJ se účetnictví nevede,již pět let žádám k nahlédnutí do účetnictví.Právní zástupce se mi po pěti letech ozval.S tím,že mi dá nahlédnout jenom rok 2017,od roku 2012 mi účetnictví nesdělí.Nejdříve mi spočíta sazbu,kolik Kč,–budu muset za nahlédnutí do účetnictví zaplatit.Jedná pan advokát správně?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JarekSVJ, 15. Listopad 2018 - 23:43

  V první řadě jednáte špatně jako vlastníci…

  Vložil Pavel II (bez ověření), 8. Listopad 2018 - 0:50

  A pokud tam nic není nebo jen něco vágního poděkujte všem kdo pro ně zvedl ruku.

  Vložil Petr, 10. Listopad 2018 - 12:16

  Ve stanovách určitě nemáte, že za nahlédnutí do účetnictví musíte platit. V zákoně nic takového také není.

  § 1179 Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.

  § 1208 Do působnosti shromáždění patří

  1. schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě

  Pokud nejste účetní, tak z účetnictví asi moc nezjistíte, pokud nevíte, kde v něm hledat (např. dluhy spoluvlastníků, výši odměn výboru, kolik jste utratili a za co, a kolik vám na tzv. fondu oprav neboli příspěvcích správy domu zůstalo celkem a kolik je z toho podíl vašeho bytu).

  Určitě se zajímejte kolik platíte tomu advokátovi a za co, a kdo to kdy na shromáždění schválil.

  K „nahlédnutí do účetnictví“ a pod. je tady hodně vláken, takže můžete zkoušet hledat.

  Vložil TN. (bez ověření), 11. Listopad 2018 - 21:53

  Ve stanovách od SČMBD je za nahlížení poplatek 200 Kč. Takže možné to je.

  Vložil Pozorovatel, 13. Listopad 2018 - 19:47

  Rozlišujte SVJ a družstvo. Vlastník bytu má jiné postavení než družstevník v družstvu.

  Vložil Pozorný čtenář (bez ověření), 13. Listopad 2018 - 21:37

  TN šíří bludy už druhý den.

  Vložil uška (bez ověření), 15. Listopad 2018 - 19:29

  Nahlížení do dokladů SVJ Právo vlastníků jednotek je uplatňováno podle ustanovení § 1179 NOZ. Stanoví, že vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří. Vlastník jednotky – člen SVJ může u SVJ nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy domu a pozemku, jakož i do účetních knih a dokladů. Naše stanovy blíže upravují nahlížení v čl. X, odst.1 písm.f). Uvádějí uhrazení částky 200,– Kč za každou započatou hodinu. Pokud by člen měl opisovat smlouvy a doklady, které jsou pro něj důležité, a v rozporu se stanovami nebyl s nimi seznámen na shromáždění vlastníků, bylo by opisování smluv pro člena finančně nákladné. Vzhledem k tomu, že doklady patří členům SVJ, tedy se jedná i o jeho majetek, byl by takový způsob šikanující. SVJ nesmí postupovat šikanujícím způsobem a pokud ve stanovách není určen způsob nahlížení, nelze zakázat způsob, který si vlastník zvolí. Tedy zda se rozhodne opisovat nebo ofotit. Ani jeden způsob není ve stanovách zakázán. Vlastník si vybere způsob, který je pro něj nejvýhodnější jak časově, tak finančně. Není známý žádný právní předpis, který by zakazoval opisování nebo ofocení dokladů SVJ.

  Vložil tazatel2 (bez ověření), 15. Listopad 2018 - 21:34

  A kde je v tom zákoně napsané, že člen SVJ nahlíží za úplatu?

  Vložil Anonymoussss (bez ověření), 16. Listopad 2018 - 8:32

  Protože to v zákoně není zakázané a upravují to stanovy, tak je to možné. Pouze to nesmí být v rozporu s dobrými mravy. S nahlížením vznikají náklady a není sebemenší důvod, aby tyto náklady hradily i členové SVJ, kteří nenahlíží. Ono totiž není nic zadarmo. :-))

  Vložil Zapisovatel (bez ověření), 16. Listopad 2018 - 13:14

  Vaše logika znamená, že není důvod hradit náklady na výtah, když s ním nejezdím, dokonce si jeho provoz nepřeji. Prostě udělat pořádek něco stojí. Je věc jiná, že opak se mnohým výborům líbí.

  Vložil tazatel2 (bez ověření), 16. Listopad 2018 - 11:33

  S nahlížením vznikají náklady. To by mě fakt zajímalo jaké. Např. zvědavý člen svj přijde do nějaké kanceláře a ošoupe podlahu, nebo ji alespoň znečistí. Možná se musí svítit, nebo snad ještě nějaké jiné? Rád se nechám použit.

  Vložil AcTk (bez ověření), 16. Listopad 2018 - 13:53

  Musíte zaplatit čas osobě, která nahlížení umožní. Někdo musí požadovaný doklad vyhledat, předložit k nahlédnutí a po něm zase uložit. Musí to být k tomu oprávněná a kvalifikovaná osoba schopná ne vždy zcela jednoduchému požadavku vyhovět. A rovnou podotýkám, že tato osoba nemusí být nutně „předseda“, který je „za to placený“ (jak mají někteří představu, že když „si platí“ předsedu, tak je to paušál na všechno, co si vymyslí).

  Vložil JaVa, 16. Listopad 2018 - 14:39

  Zřejmě opět nerozumím psanému textu,jelikož v § 1179 se píše:

  § 1179/89/2012 Sb.,

  Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.

  Konec citace.

  Komu bych měl dle Vás, platit za nahlížení atd…,když mám ze zákona určeno, toto své právo uplatnit, u osoby odpovědné za správu domu a pozemku,tzn, u právnické osoby SVJ/resp. u jejího výkonného orgánu,který za výkon své funkce pobírá odměnu a také nese zodpovědnost za to ,aby se tyto informace nedostaly do nepovolaných rukou.Nechcete mi snad tvrdit,že si statutární orgán na tuto „službu“ najme někoho cizího,který bude mít přístup k citlivým údajům týkajících se SVJ schválen shromážděním vlastníků,nebo si snad sám člen výboru uzavře na tuto činnost DPP, samozřejmě opět schválenou shromážděním vlastníků.

  Můžete zde,prosím popsat, jak to nahlížení a pořizování kopií, má dle Vašeho názoru,přesně probíhat?

  Děkuji předem.JaVa

  Vložil JarekSVJ, 16. Listopad 2018 - 14:45

  Prosím vás soudruzi… vše je jenom a jenom o přístupu, kolikrát kdo chce do čeho nahlídnout??? Dělám statutára cca 19 let a snad na prstech obou ruk bych spočítal, kdy chtěl nějaký trouba co si říká vlastník cokoliv vidět a to zastávám názor , že v SVJ není tajných listin ani informací…

  Vložil Zapisovatel (bez ověření), 16. Listopad 2018 - 15:11

  a „chytré“ vlastníky, co si za byt již před 20-ti lety zaplatili a stále se nechají oslovovat nájemníky. Gratuluji a nezávidím takovou společnost ovcí.

  Vložil Zapisovatel (bez ověření), 16. Listopad 2018 - 14:36

  Vyndat zápis z minulého shromáždění, to se statutár asi zapotí. Zvlášť, když žádný neexistuje.

  Vložil Markéta Gr., 16. Listopad 2018 - 9:19

  Pokud však nastavený poplatek má jen odradit vlastníky od uplatnění svého práva nahlížet, lze to posuzovat jako rozpor s „dobrými mravy“. Ono udělat sken faktury zabere asi minutu a pokud se takové elektronické archivaci výbor věnuje průběžně, tak na žádost vlastníka předá jen CD a info o nakládání s doumenty proti podpisu a nashle…

  Vložil Zapisovatel (bez ověření), 16. Listopad 2018 - 11:54

  A co si za rozpor s dobrými mravy koupíte ? Léta se vlekoucí soudní spor, kdy soudci nebudou vědět, kolik let potřebují ke zkoumání situace a šikovní advokáti (často jejich synáčkové) budou kasírovat palmáre za úkony ?

  Vložil Anonymoussss (bez ověření), 15. Listopad 2018 - 19:50

  Doklady patří SVJ nikoliv členům SVJ. To jsou rozdílné subjekty, ale ne každý to chápe.

  Vložil Zdenek 22, 16. Listopad 2018 - 8:17

  Tady nejde o „doklady“ v jejich hmotné podobě, ale o informace v nich obsažené. Ostatně, spousta „dokladů“ existuje primárně už jen v elektronické podobě a tisknou se do podoby listinných dokumentů jen pro potřebu jejich vnímání nebo předávání.

  Řešit otázku, kdo je „vlastníkem“ dokumentů SVJ, nedává moc smysl. Smysl má zabývat se otázkou, zda má vlastník právo vědět o informacích, které se ho bezprostředně týkají, které obsahují informace o něm samotném. A to jsou veškeré informace obsažené v dokumentech SVJ. Vlastník na to pochopitelně právo má, má právo všechny tyto informace znát a má mít přístup k těmto informacím nešikanózním způsobem.

  Vložil Zapisovatel (bez ověření), 17. Listopad 2018 - 6:11

  Proč máte např. řidičský průkaz, když by si policie již dle vaší podobizny, nebo občanky dohledala, že jste např. vybodován, či máte vysloven dosud platný zákaz řízení ? Pokud je někde stanoveno, že o určitých věcech se provede (vede) zápis, určitě tím není všeobecně chápáno, že statutár, kterému teče do bot dokument dodatečně uplácá, když si jej vyžádají např. orgány v trestním řízení, či přestupkové … Informace, na co SVJ vynakládá prostředky, komu např. toleruje, že SVJ dluží, atd. to jsou informace, které se týkají dotyčného zvědavce ?

  Vložil Anonymoussss (bez ověření), 16. Listopad 2018 - 8:29

  Doklady i informace patří SVJ, nikoliv členům SVJ. Založit své právo nahlížet do dokladů na mylné informaci, že doklady i informace patří členům SVJ je hloupost. Zároveň nepopírám oprávnění členů SVJ podle NOZ se seznámit, jak SVJ hospodaří. Ale pouze na základě NOZ, nikoliv na základě vylhané konstrukce o vlastnictví dokladů a informací. Chápu, že pro člověka bez právního vzdělání, je problém podstatu toho co uvádím pochopit.

  Vložil Zapisovatel (bez ověření), 17. Listopad 2018 - 6:30

  Co znamená NOZ, odborníku ? V našich dosud platných stanovách máme … (17) Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel. Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění k jednání a usnášení, dále údaje o průběhu jednání, plné znění přijatých usnesení a výsledky voleb, pokud byly volby prováděny. Přílohu zápisu tvoří zejména listina přítomných s jejich podpisy a písemné doklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. (18) Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání shromáždění musí být uschovány u předsedy výboru nebo u pověřeného vlastníka.

  Vložil Zapisovatel (bez ověření), 17. Listopad 2018 - 7:27

  Abych navázal na předchozí můj text k obsahu zápisu, resp. usnesení, tzv. odpovím si sám (resp. reaguji zde sám na svůj předchozí příspěvek). Ve stanovách, které sice většina odhlasovala, aniž je četla (ale dosud nenabyly účinnosti) je k usnesením uvedeno "Zápis musí obsahovat bla,bla, bla, * přijatá usnesení, , bla, bla, … To v praxi u našeho SVJ znamená (v podepsaném zápisu) USNESENÍ: Dr.Král. Jaké má ten pán vzdělání, když o sobě prohlašuje že je advokát a dražebník, oravdu netuším. Asi právní.

  Vložil JaVa, 17. Listopad 2018 - 9:38

  „Ve stanovách, které sice většina odhlasovala, aniž je četla (ale dosud nenabyly účinnosti).“

  Jak mám porozumět Vašemu tvrzení,že stanovy sice „většina odsouhlasila,ale ještě nenabyly účinnosti“?

  Stanovy jsou přece účinné schválením/od­souhlasením shromážděním vlastníků jednotek a od tohoto okamžiku, se jimi shromáždění/členové SVJ musí řídit.

  Můžete to trochu objasnit.Děku­ji.JaVa

  Vložil Zapisovatel (bez ověření), 18. Listopad 2018 - 6:18

  Předchozí stanovy, ty jediné, které máme dosud účinné jsou v plném znění volně dostupné na justice.cz . Protože stanovy následující, které by uplácány kýmsi, neobsahovaly žádnou doušku, od kdy nabudou účinnosti, zda již okamžikem radostného zvednutí rukou, požádal jsem shromáždění, aby se prostřednictvím pana právníka vyjádřilo, od kdy nabudou účinnosti. A současně navrhl, že účinnost by mohla být stanovena okamžikem zveřejnění (zpřístupnění) na portálu justice.cz . Velký právní mág, řídící shromáždění s mým návrhem souhlasil a před hlasováním pronesl, že ano, že „SE“ to tam takto doplní, a potom se hlasovalo. Jelikož na justice.cz žádné stanovy s tímto doplněním nejsou, když tam nejsou žádné jiné, než ty první, stanovy jiné, než ty první účinné nemáme. Je to srozumitelné ? Protože papírový zápis o jednání shromáždění (existuje-li jaký) o tom informaci určitě (ten následně uplácaný – je-li již) obsahuvat nic nebude, existuje ovšem akustická nahrávka jednání shromáždění, pořízená s jeho vědomím, ze které je právě sdělené, ohledně účinnosti stanov zcela jasné.

  Vložil JaVa, 18. Listopad 2018 - 9:48

  Zdravím.Omlouvám se,ale Vašem příspěvku,na který jsem já reagoval, nebylo uvedeno nic o tom,že se platnost nových stanov,nějakým předem dohodnutým(schvá­leným shromáždením) způsobem odkládá.

  Zkuste si o tom něco načíst.např.:

  http://www.portalsvj.cz/…tnost-stanov

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil JaVa, 16. Listopad 2018 - 9:06

  „Doklady i informace patří SVJ, nikoliv členům SVJ.“

  To snad nemůžete myslet vážně!

  Vy nám zde totiž tvrdíte,že členové nejvyššího orgánu právnické osoby SVJ = shromáždění vlastníků jednotek = každý jednotlivý člen SVJ,nemají právo na informace, jak výkonný orgán SVJ=statutární orgán(který je podřízený nejvyššímu orgánu SVJ), nakládá s jejich majetkem.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Anonymoussss (bez ověření), 16. Listopad 2018 - 11:39

  Javo, pokud na věty: „Zároveň nepopírám oprávnění členů SVJ podle NOZ se seznámit, jak SVJ hospodaří. Ale pouze na základě NOZ, nikoliv na základě vylhané konstrukce o vlastnictví dokladů a informací.“ odpovíte: „Vy nám zde totiž tvrdíte,že členové nejvyššího orgánu právnické osoby SVJ = shromáždění vlastníků jednotek = každý jednotlivý člen SVJ,nemají právo na informace,“ tak nerozumíte napsanému textu. Speciálně pro nechápavé: Členové SVJ mají právo podle NOZ se seznámit jak SVJ hospodaří, ale nikoliv na základě nesmyslného tvrzení, že doklady SVJ patří členům SVJ. Buď jste hlupák nebo záměrně lžete nebo obojí.

  Vložil JaVa, 16. Listopad 2018 - 12:23

  Zřejmě máme odlišný názor na to,proč vlastně právnická osoba vzniká.Já v zákoně čtu ,že za účelem „pouhé správy“ společného majetku vlastníků jednotek a Vy zde píšete,že vlastně ten jejich majetek,mezi který samozřejmě patří i veškerá dokumentace týkající se správy společných částí domu a pozemku,tato právnická osoba „vlastní“.

  Nějak mi to nesedí.Zkuste mi to osvětlit.

  Děkuji předem.JaVa

  Vložil JarekSVJ, 15. Listopad 2018 - 23:46

  V SVJ není tajných informací nebo dokumentů… vždy se najde způsob pokud má vlastník zájem o informace o svém majetku.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".