PLAŤ a na nic se neptej, nebo

Vložil Anonymous, 27. Duben 2016 - 22:28 ::

Máme předsedu, který pořád natahuje ruku: PLAŤ a na nic se neptej, nebo Tě dám k soudu a budeš platit více.

Když chci vědět, jakou úvahou byla požadovaná částka stanovena, neodpoví.

Když chci vědět, proč chce několikanásobně více než se za stejné období spotřebuje, neodpoví.

Když chci vědět, za co byly peníze vynaloženy, nedopoví.

Co s tím? (Rezerva je jistě rozumná, a to ve výši tak 3měsíčních výdajů. Máme rezervu snad na 10 let.)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil janica, 28. Duben 2016 - 18:01

  Co jste to za spolek? Na schůzi se nic neprobírá, nic není předloženo. Bez informací si všechno odkýváte? Kde to chcete vědět? Ptáte se na schůzi nebo mezi dveřmi bytu? To předseda drží bobříka mlčení, ve výboru jen jen on nebo je tam i někdo jiný? Proč takového předsedu trpíte? Mně někdo vyhrožovat soudem, tak to by viděl.

  Vložil anon (bez ověření), 28. Duben 2016 - 9:18

  žádejte výbor o náhled do dokumentů. pokud nebude opět reagovat, je třeba jít k soudu a žádat o předložení dokladů.

  § 1179 občanského zákoníku „Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.“

  Co se týká vyúčtování služeb – viz § 8 zákona 67/2013 Sb.. Pokud SVJ nesplní povinnost dle § 8, máte nárok na pokutu z prodlení dle § 13.

  § 8 Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek

  (1) Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů.

  (2) Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1, příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.

  § 13 Pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním

  (1) Jestliže poskytovatel služeb nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost stanovenou tímto zákonem, zejména nesplní-li příjemce služeb povinnost oznámit změnu počtu osob, nebo nedoručí-li poskytovatel služeb včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek, je povinen zaplatit druhé straně pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.

  (2) Výši pokuty poskytovatel služeb ujedná alespoň s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o ní rozhodne družstvo, anebo společenství. Ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení.

  Vložil . (bez ověření), 27. Duben 2016 - 22:45

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".