Placení deratizace, které bylo na schůzi vlastníků odsouhlaseno NEPLATIT!!

Vložil P L Í H A L Milan (bez ověření), 4. Srpen 2022 - 16:16 ::

Dobrý den, bydlíme v panelovém domě 54 roků a nikdy jsme neměli problémy s hlodavci. Barák je zvenčí ochráněn a tak společenství vlastníků na své schůzi před 5 roky zrušilo Deratizaci (zapsáno a odsouhlaseno v usnesení). Po těchto rocích neplacení se nám v ročním vyúčtování objevilo placení deratizace, která za celý rok nebyla v měsíčních výzazech ani vykázána!! Předseda představenstva sám najednou rozhodl podle zákona č.258/2000 Sb.a vůbec na naše námitky nereaguje a dokonce zakázal s námi veškerou komunikaci. V celém městě není deratizace prováděna a náš barák je propojen s barákem města a tím vlastně bychom deratizaci prováděli i pro ně. Bohužel s předsedou představenstva SBD Cheb nehneme a pro nás, kde převážná část vlastníků jsou důchodci je každá koruna zbytečně vyhozená proti našemu rozhodnutí zbytečná a potřeba na jiné důležité opravy co ho vůbec ale nezajímá. Myslíme, že takový nezodpovědný člověk by takovou zodpovědnou práci neměl ani vykonávat!! Prosíme o Vaši pomoc a nápravu. Děkujeme moc.

Manželé Plíhalovi Luby u Chebu Tovární 745

  • deratizace

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil ik (bez ověření), 7. Srpen 2022 - 19:14

Nezlobte se na mne, ale deratizace není zas tak drahá záležitost, aby ji SVJ neutáhlo. Až se vám ve společných prostorách přemnoží myši, případně krysy, tak budete nadávat na zvolený výbor, že nic nedělal. V našem domě se celá léta provádí deratizace na jaře a na podzim a nikdy se o tom na shromáždění nehlasovalo, protože když jsme si od města kupovali byty tak jsme zároveň převzali i pokračování všech nasmlouvaných služeb, jen se upravily smlouvy s dodavateli (deratizace, požární kontrola, plyn, elektřina …). A nikdy se v domě nenašel nikdo, přestože se už změnili vlastníci, kdo by tohle řešil. Hezký den.

Vložil Vlastník jednotky (bez ověření), 5. Srpen 2022 - 1:19

„se nám v ročním vyúčtování objevilo placení deratizace“ (Vložil P L Í H A L Milan (bez ověření), 4. Srpen 2022 – 16:16)

Vlastník jednotky platí správu domu a služby. Nic dalšího. (Justitianus zde sice tvrdil, že se nad rámec správy domu a služeb ještě platí pojištění domu, ale nijak tento svůj názor nepodložil.) Už se zde řešilo.

Vložil Justitianus, 4. Srpen 2022 - 19:59

Pane Plíhale, jako členovi společenství vlastniků Vám není nic do toho kdo je předsedou představenstva SBD Cheb. Nemůžete to nijak ovlivnit. Předseda představenstva je volen představenstvem SBD Cheb.

Justitianus

Vložil Petr, 4. Srpen 2022 - 22:19

„před 5 roky zrušilo Deratizaci (zapsáno a odsouhlaseno v usnesení); se v ročním vyúčtování objevilo placení deratizace, která za celý rok nebyla v měsíčních výkazech ani vykázána. “

Citujte prosím z usnesení shromáždění, i když nejpodstatnější je zda byla vůbec deratizace provedena. Potom přichází v úvahu právo „seznámit se s tím, jak osoba oprávněná, t.j. SVJ zastoupené statutárem, hospodaří“. Viz § 1179. To znamená zjistit, zda byla faktura proplacena, komu a kým. Sdělte o jak vysokou částku jde (je uvedena ve vyúčtování jako náklad celého domu).

Vložil MartinII, 5. Srpen 2022 - 5:39

Tazateli, dle údajů na internetu (Ares a Veřejný rejstřík) máte předsedu společenství (pozn.: nikoli předsedu představenstva), kterým je SBD Cheb, zastoupený pí. Menclovou (od roku 2016 a znovu od roku 2021). Dále dle výpisu „Předseda SVJ zastupuje SVJ ve všech záležitostech samostatně“.

Pokuste se přesvědčit na svou stranu ostatních 10 vlastníků (v množství je síla), a žádejte (na základě práv na informace dle NOZ, a na základě pravomocí předsedy SVJ dle stanov) vysvětlení od předsedkyně SVJ.

Připomínka: Měli jste možnost zvolit jiného předsedu SVJ (nebo zvolit vícečlenný výbor) a máte možnost to při příležitosti konce nov=ho mandátu předsedy (asi v r. 2026) změnit.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".