Oznamování počtu osob

Vložil FilipN, 3. Květen 2008 - 17:50 ::

Vlastník je povinen hlásit společenství počet osob užívajících jeho byt. Tahle povinnost se mi vůbec nelíbí, a to jednak z principiálních důvodů (je to moje soukromá věc) a potom zejména proto, že je údaj obtížně kontrolovatelný. Nedá se to nějak obejít? Jaký je postup při nenahlášení počtu osob? (Řekněme, že se podle počtu osob rozpočítává společná elekřina a odvoz odpadu). Děkuji za názory.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Matějka Jaroslav, 4. Květen 2008 - 15:01

  Vážený pane FilipeN., a ostatní.

  Danou otázku nelze zobecnit. Pro každé SVJ existuje jiná odpověď.

  Musím opět konstatovat, ZÁLEŽÍ jak podrobně a zodpovědně je vypracováno „Prohlášení vlastníka“ či jak řeší stanovy společenství způsob rozúčtovávání „služeb spojených s užíváním jednotky“, tedy schválená „PRAVIDLA PRO ROZÚČTOVÁNÍ …“. Jsou-li veškeré služby spojené s užíváním jednotek rozúčtovávány dle podílů, m2 nebo každé jednotce shodně, „není“ problém.

  V případě např.vodného a stočného v budově, kde nejsou instalovány podružné vodoměry v jednotkách je výše uvedený způsob rozúčtování dle podílů, m2 nebo každé jednotce shodně velmi nevhodný, jelikož je v rozporu s ustanovením ZoVB §3, odst.1, v návaznosti na ustanovení OZ §451-§459.

  V těchto typech společenství se vodné většinou rozúčtovává dle počtu osob v jednotkách a směrných čísel spotřeby vody dle ustanovení zákona č.274/2001 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky č.428/2001 Sb.

  Mimo jiných i z výše uvedeného důvodu společenství může mít ve stanovách zakotvenou povinnost vlastníka (člena společenství), sdělovat počet osob v jednotce (bytě) žijících. Toto ustanovení stanov společenství není nezákonné, má oporu v ZoVB §3, odst.1, a dále v ustanoveních OZ, která se úměrně použijí i ve stanovách společenství či „Pravidlech pro rozúčtování“, jedná se především o ustanovení §115, §451-§459, §687, §689, §696. Pokud si vlastníci schválí stanovy s takovými ustanoveními či ujednají „Pravidla…“, je tedy vlastník údaj o počtu osob v jednotce povinnen sdělovat výboru společenství jakožto správci budovy.

  Matějka

  Vložil SVJL, 4. Květen 2008 - 19:55

  Po přečtení příspěvů musím říct, že se přiklánm k názoru pane matějky. Oprostím-li se od emocí a pokusím se na to podívat racionálně, tak:

  1. Zákon nemůže direktivně popsat všechny situace. Tzn. něco přikazuje, něco zakazuje a zbytek je na dohodě, která ale nesmí popřít to, co zakazuje či přikazuje zákon. Dohoda ale není o tiom, že musí souhlasit všichni. To dokazuje i to, co i zákon podává poměrně přesně – způsoby hlasování. Takže třeba rozúčtování cen služeb schvalují 3/4 přítomných vlastníků jednotek. Když tedy jeden člověk z 50 bude proti a zbylých 49 pro, musí schválené příspěvky platit i ten , kdo nesouhlasil, nemůže se rozhodnout, že on bude platit třeba jen 1%. Pochopitelně nesouhlasící může rozhodnutí shromáždění v zákonné lhůtě 6 měsíců napadnout u soudu a soud buď potvrdí to, co bylo schváleno, nebo dá stěžovateli za pravdu. Pokud tedy dané SVJ do stanov schválilo ustanovení o povinnosti hlásit počet bydlících před méně než půl rokem, je možné to napadnout, jnak se pan Filip N. (a jiní) musí podřídit.
  2. Proč je nutné znát počet bydlících? Kromě toho, co už taky bylo uvedeno (že v některých případech je to důležité pro rozúčtování služeb) mě napadá taková jednoduchá věc, že SVJ musí dodržet nějakou normu co do odvozu odpadků (laicky počet popelnic a frekvence svozu). Pokud ji nedodrží, může se stát, že kapacita nebude stačit, odpadky se začnou hromadit kolem a SVJ bude platit pokuty. Řešit to až pak je pozdě.

  A můj závěr? Proč počet uživatelů nenahlásit. Mluvím ale opravdu o počtu, ne o seznamu (jménech), do kterého opravdu nikomu nic není. Pokud se tomu někdo brání, vyvolává to podezření na nepřiznávání příjmů z pronájmu a pokud se dotyčný začne zbytečně kvůli takové hlouposti (opakuji počtu – u seznamu bych se bránil i já) stavět na zadní, SVJ může k finančáku podat podnět – podezření z výše uvedeného a to pak dotyčnému opravdu nepřeju…

  Vložil ludspa, 4. Květen 2008 - 15:44

  paragravy které jste uvedl nenařizují majiteli bytu hlášení počtu osob SVJ „§ 451–459 pojednává o Bezdůvodném obohacení.“ „§ 115 – Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“ „§ 687 řeší Práva a povinnosti z nájmu bytu“ tento paragraf stále hovoří o nájemci nikoliv majiteli „§ 689 (2) Nájemce je povinen písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném oznámení nájemce uvede jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob.“ Nejsem nájemce ale majitel. Tento paragraf – § 696 stále hovoří o nájemci "(1) Nájemné při uzavírání nájemní smlouvy nebo změna nájemného v průběhu trvání nájemního vztahu se sjednává dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.

  1. Způsob výpočtu úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a způsob jejich placení stanoví zvláštní právní předpis."

  Tak to zkuste znova a uvěďte přesný zákon který stanoví majiteli hlásit SVJ počet osob v jeho bytě! Jinak je to od Vás jen plácnutí do vody

  ludspa

  Vložil Matějka Jaroslav, 4. Květen 2008 - 16:01

  Vážený pane ludspa, ve svém příspěvku jsem jasně uvedel: se úměrně použijí ustanovení …, žádný zákon nezakazuje, aby to ve stanovách společenství nebylo uvedeno jako povinnost vlastníka.

  Matějka

  Vložil ludspa, 4. Květen 2008 - 16:36

  A to je právě ten Váš omyl vážený pane Matějko, pokud to nestanovuje zákoná norma tak to není možné nařizovat ani vyhláškou ani stanovami. Jednoduše, co nemá oporu v zákoně nelze nařídit. Paragrafy které jste uvedl nelze použít ani úměrně neboť pojednávají o zcela jiných věcech.

  ludspa

  Vložil Matějka Jaroslav, 4. Květen 2008 - 17:01

  To se pane ludspa pletete.

  Vše, co zákon nenařizuje či ZÁKON NEZAKAZUJE je předmětem možné dohody mezi účastníky dohody, tedy je věcí členů společenství vlastníků na čem se v mezích zákona dohodnou (kvalifikovanou většinou) v souladu se ZoVB §11.

  Vy, jako přehlasovaný, máte možnost své právo nesouhlasu s většinou uplatnit prostřednictvím sou­du.

  Matějka

  Vložil ludspa, 4. Květen 2008 - 17:36

  Tak to by se potom ta většina dohodla že ke mně nepustí žádnou návštěvu neboť to žádný zákon nezakazuje, jak sám vidíte je to nesmysl a to co není zákonem dáno já nemusím dodržert ani respektovat a ani většina na tomto mém právu nic nezmění. Znova opakuji že ve stanovách nemůže být nic co nemá oporu v zákoné normě, proto jsou vydány vzorové stanovy které je možno modifikovat ale jen v rámci zákoné normy nikdy to nelze učinit nad ní. Dám přiklad který je skutečný, v našem domě je neplatič a tak se společenství dohodlo že si do stanov vloží tuto klauzuli: (majiteli bytu jenž dlouhodobě neplatí dohodnuté pltby do „FO“ a na služby bude SVJ odpojen elektrický kabel do bytu) To by byl hrubý zásah do smluvního ujednání mezi majitelem bytu a dodavatelem el. energie který jediný ma pravomoc Vás odpojit. I když s tím souhlasila většina je to v rozporu se zákonem a stanovy se tímto staly neplatnými. Vice k tomuto tématu nemám co dodat, výše uvedený příklad hovoří za vše.

  ludspa

  Vložil StepankaV, 9. Únor 2009 - 11:23

  Ohledně neplatiče – pokud se bude něco zařizovat – bude to platit ze své kapsy – u ostatních se to bere z příspěvků FO. Pokud to nezaplatí – dát k soudu a vymoci peníze takto. Jinak elektrický kabel nemá právo nikdo odpojit ani SVJ, protože toto je věc majitele a dodavatele el. energie. Tomuto člověku poslat upomínku, pak urgenci za neplacení záloh a pak rovnou k soudu žalobu s návrhem na vydání platebního rozkazu, a pokud ani pak nezaplatí, tak po třech dne po nabytí právní moci šup na exekuci. Bude to chvíli trvat, ale proběhne to podle práva. Pokud by mu SVJ odpojilo kabel, šlo by nejen proti němu (protiprávní jednání), ale i proti elektrárnám. Toto bych rozhodně nedoporučovala.

  Vložil Jan (bez ověření), 10. Únor 2009 - 10:31

  Dodrý den, obracím se s prosbou na paní Štěpánku V.ohledně exekutora. Již jsme měli několik úspěšných soudů, ale máme hlavní problém v tom, aby exekutor urychleně prodal nemovitost – byt.Jestli nám můžete poradit, zašleme Vám adresu. Děkuji Jan SVJ 2645.

  Vložil StepankaV, 11. Únor 2009 - 10:26

  Dobrý den, určitě se pokusím Vám pomoci. Kontaktujte mě na e-mail: stepa.V@e­mail.cz

  Vložil StepankaV, 9. Únor 2009 - 11:16

  Pokud by se většina dohodla, že k Vám nepustí návštěvu – bylo by to porušení LZPS a v podstatě i Vašeho vlastnictví, protože návštěva chodí po chodbách a ty jsou ve společném vlastnictví – tedy i Vaše. Toto je jako míchat jablka a hrušky dohromady!!!

  Znovu opakuji, pokud jste si to odhlasovali – toto je uvedeno ve vzorových stanovách, což je předpis č. 371/2004 a poté úprava č. 151/2006!!! Jen není uvedeno jakým způsobem se bude účtovat. Podle osob je to určitě praktičtější a „spravedlivější“.

  Vložil Anonymou (bez ověření), 9. Únor 2009 - 11:45

  Nevím proč tu furt někdo omílá nesmysly o tom, že účtování podle osob je spravedlivější! To je samozřejmě nesmysl 100× vyvrácený. To je podobné jako rádoby-spravedlnost lidí z přízemí co nechtějí platit za výtah apod. Úplně stejně jako někdo nejezdí výtahem jiný začne tvrdit že si na chodbě nesvítí, jiný je doma sám ale má 5 psů co přece zašpiní chodbu, další má kočárek a ten taky špiní, k dalšímu chodí 5× denně návštěva a ta si svítí i jezdí výtahem. Pochopte už konečně že spravedlnost neexistuje!

  A k druhé půlce – co je jako praktičtější na účtování dle osob?? Právě díky tomu, že sledování osob je šílená dřina a víceméně to NIKDY nejde přesně sledovat, vede to k udávání, špiclování a podobně proto je jednoznačně JEDNODUŠŠÍ účtovat dle podílů. A těch pár korun rozdílu?? Vždyť kvůli tomu nemá ani cenu se namáhat!

  P.L.

  Vložil StepankaV, 9. Únor 2009 - 12:10

  Nesouhlasím s Vámi. U nás třeba platí výtah jen ti, co nebydlí v přízemí a v prvním patře, psi jsou započítáni do úklidu a kočárek – ok, ten nadělá, ale rozhodně méně než psi a lidi – jsou to jen 2 stopy a většinou kočárkárna je v přízemí! Jinak když bude každý pravdivě hlásil kolik lidí v které jednotce bydlí, tak by nemuselo být špiclování, v podstatě nevím, co kdo má za problémy nahlásit, kolik lidí s ním bydlí v bytě. Myslím počet a ne jména, do toho opravdu nikomu nic není.
  Navíc je asi rozdíl platit vodu, kterou spotřebujeme ve dvou, když v patře nad námi bydlí 6 studentů a pes. To asi nebude stejná spotřeba, nemyslíte. Nechápu, proč bych měla platit stejně jako oni.

  Vložil Anonymouswwwq (bez ověření), 9. Únor 2009 - 16:16

  Už jsem to zde psal několikrát , je to můj názor , takže si plaťte jak chcete . V našem SVJ 24 bytů se NIC neplatí podle počtu osob. JarekSVJ

  Vložil vladan, 17. Únor 2010 - 12:31

  dobrý den, když čtu Vaši odpověď – br nebydlel bych u Vás ani zadarmo, protože na rozúčtování bych jako jedna osoba dotoval celý zbytek baráku. Ale jako pobavení dobrý.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 17. Únor 2010 - 14:31

  Názory mohou být různé. To, že se vám nelíbí, nemusí nic znamenat. Mi by se třeba nelíbilo platit výtah za 2 děti, které chodí do 2.patra po schodech.

  Vložil Chovatel psů (bez ověření), 17. Únor 2010 - 13:39

  Já bych zase nechtěl bydlet v baráku, kde musím hlásit sousedům počet psů a své návštěvy v bytě, aby mohli spravedlivě rozúčtovávat.

  Vložil Krupp, 9. Únor 2009 - 17:03

  To máte kliku, vždycky to tak nejde.

  Vložil StepankaV, 10. Únor 2009 - 9:37

  Přesně tak. V podstatě mi přijde, že někdo si vzpomene, že když to jde u nich, tak to musí jít všude. To je hloupost. Pokud nemáte měřáky na vodu, tak tu nejpodstatnější položku prostě „spravedlivě“ neodhadnete. I když, jak tu už několikrát zaznělo, zapomenout na spravedlnost. OK, tedy je větší šance, že nebudete na někoho doplácet. Např. u nás jsou největší položky úklid a právě ta voda. Účtuje se podle počtu osob BYDLÍCÍCH a nikoli trvale hlášených v bytě. Zatím s tím žádný problém není.

  Vložil Krupp, 10. Únor 2009 - 10:00

  Překvapujete mě, ale možná si u vás každý topí sám. U nás je to topení, pak teplá a studená voda, výtah, pak teprve úklid a odvoz smetí a na chvostu svícení. Takže úklid bereme za pakatel.

  Vložil StepankaV, 10. Únor 2009 - 13:11

  U nás účtujeme topení podle plochy – ať tam bydlí jeden nebo deset lidí, vždy se vytápí stejná plocha. Vodu a úklid (sem samozřejmě patří i odvoz odpadu – to je také na osoby), jak jsem psala, účtujeme podle lidí. Výtah nemáme. No a elektřina ve společných tvoří pakatel v porovnání s ostatním.

  Vložil Anonymou (bez ověření), 9. Únor 2009 - 13:31

  A to je přesně ono – argumenty kolik špíny nadělá pes a kolik stop na zemi udělá kočárek. Za chvíli se bude řešit že 4kolový kočárek dělá stopy dvě a 3kolový kočárek dělá stopy 3!

  A k vodě – u vás se snad voda neplatí podle vodoměrů?

  Celá debata jen jen o „ostatních“ službách jako popelnice, elektřina na chodbě. Tyo náklady dělají typicky jen jednotky procent nákladů na služby celkem (nejvíc je samozřejmě teplo a voda).

  P.L.

  Vložil StepankaV, 11. Únor 2009 - 10:24

  Jestli jste si nevšiml, psala jsem, že psi jsou započítání do osob – zaneřádí jako lidé a záleží na rase, některé míň, ale na druhou stranu některé víc. Při představě nějakého krásného vlčáka, který se byl proběhnout venku po trávě, v dešti, který se oklepe na chodbě, nebo v létě sem tam na chodbách a schodech chlupy ..... nádhera! No a pak jsem řešila vodu o její spotřebu, která bude větší u oněch studentů než u nás – když jsme dva! A to je nepochybné!

  Vložil Anon (bez ověření), 11. Únor 2009 - 11:15

  Tak tak, studenti by určitě měli platit více.

  Vložil StepankaV, 13. Únor 2009 - 8:51

  To je můj názor, ale podle toho, co zde lidé prosazují, bychom měli platit stejně, protože máme stejně velký byt. To se mi však nelíbí a myslím, že kdyby tito lidé byli na mém místě, tak by ani oni nebyli spokojení!

  Vložil Krupp, 9. Únor 2009 - 14:40

  Ony bohužel existují domy, kde to dost dobře nejde. Byt má třeba tři stoupačky, tudíž by potřeboval tři vodoměry na studenou a dva na teplou vodu a navíc je to tak uděláno, že montáž vodoměrů by vyžadovala kompletní rekonstrukci. Prostě to technicky udělat nejde.

  Vložil Anon (bez ověření), 9. Únor 2009 - 13:34

  Při zatáčení dělá čtyřkolový kočárek 4 stopy a tříkolový také třeba jenom 2…

  Vložil Matějka Jaroslav, 4. Květen 2008 - 17:50

  Vážený, asi vše zbytečné. Jeden o voze, druhý o koze.

  Původní diskuse byla vedena k rozúčtování služeb společných s užíváním jednotek a nahlašování počtu osob. „VY“ to v momentě obrátíte k zamezování řádného užívání bytu a s tím spojených práv.

  Společenství nemůže dlužníka omezit tak jak uvádíte, ZoVB jasně stanovuje, že věřitelé (ostatní vlastníci) mohou vůči dlužníkovi v krajní mezi s přivolením soudu přistoupit k prodeji jednotky dlužníka a tím uspokojit úhradu závazku dlužníka vůči ostatním členům společenství včetně příslušenství za vymáhání dluhu.

  Nepleťe si, prosím, právo a demokracii a anarchií. I demohracie má své krajní mantinely, tedy zákonné postupy.

  Matějka

  Vložil Václav (bez ověření), 4. Květen 2008 - 17:24

  Tady máte poněkud zvláštní definici pojmu dohoda. Dohoda je něco, co jsem podepsal a s čím souhlasím, nikoliv to, co je mi přikázáno.

  Další námitka: Předmětem činnosti společenství je výhradně správa domu. Znalost počet osob tvořících domácnost vlastníka není pro výkon správy domu nijak potřebná.

  Václav

  Vložil StepankaV, 9. Únor 2009 - 11:09

  A podle čeho budete rozúčtovávat náklady za odpad, vodu a elektřinu ve společných prostorách (i když je toto v podstatě minimální částka – tím myslím tu elektřinu!)?? My toto např. máme ve stanovách a je to praktičtější než podle podílů.

  Vložil Matějka Jaroslav, 4. Květen 2008 - 17:58

  Vážený pane Václave.

  Navštivte nejbližší právní či advokátní kancelář a informujte se, co je dohoda v souladu se ZoVB a OZ, respektive závaznost usnesení schůze shromáždění vlastníků jednotek.

  Společenství jako správce domu potřebuje v rámci hospodaření společenství rozúčtovat služby spojené s užíváním jednotek. Je-li některá služba rozúčtovávána dle počtu osob, např.vodné a stočné v budově, kde nejsou instalovány podružné vodoměry v jednotkách, tento údaj je tedy na základě usnesení schůze shromáždění vlastník povinnen poskytnout.

  (Vlastní poznámka: proti „chytrolínům“ vám obdobným bych do „Pravidel pro rozúčtování vodného a stočného“ vložil klazuli, že v případě, že nebudou údaje o počtu osob poskytnuty, bude se rozpočítávat v poměru jako za deset osob v jednotce.)

  Matějka

  Vložil Václav (bez ověření), 4. Květen 2008 - 18:15

  Pojem dohoda je mi jasný, nicméně raději čtu než navštěvuji právní konsultace placené hodinovou taxou mnohonásobně převyšující můj hodinový příjem. Kde přesně je v OZ definována dohoda? Děkuji.

  Václav

  Vložil ludspa, 4. Květen 2008 - 17:40

  hezky a srozumitelně řečeno jinak na tom není co řešit, jen bych dodal: nezákoně přikázáno

  ludspa

  Vložil PetrF (bez ověření), 4. Květen 2008 - 16:11

  Jenže právě závaznost stanov je problém v těch případech, kdy není v zákoně výslovně uvedno, že právě danou věc mají nebo mohou stanovy upravit.

  Ze stejného důvodu byla zrušena řada vyhlášek měst, které neměly oporu v zákoně (např. vyhlášky o nedělním klidu, pojem nedělní klid v zákoně neexistuje, a tak jeho dodržování města nemohou na svém území požadovat).

  PetrF

  Vložil FilipN, 4. Květen 2008 - 15:56

  Čekal jsem, že mi bude jednoduše nabídnut paragraf, který mi přikazuje hlásit počet osob užívajících můj byt a tím tato debata skončí. A ehle, ono se ukazuje, že takovou povinnost nemám, že tak činím čistě dobrovolně (a z neznalosti zákona).

  Děkuji, pane ludspo, oceňuji Vaši argumentační schopnost.

  Vložil tpd (bez ověření), 4. Květen 2008 - 14:34

  Já tedy koukám a žasnu kudy se ubírá debata k vašemu dotazu a už vůbec mi nejde na rozum proč hledáte způsob obcházení nějaké společné dohody ve vašem SVJ. Je velmi zajímavé že vlastníci bydlící ve vlastních bytech (SVJ) nemají žádný problém s nahlášením bydlících osob. Z vlastní zkušenosti vím že největší problém mají lidé kteří byty pouze pronajímají. Poté právě vznikají několikrát uvedené potíže že jsou nahlášeni dva nájemníci ale ve zkutečnosti jich tam bydlí třeba deset a z valné většiny romského původu nebo sociálně a mentálně slabší. Je přeci jasné že například spotřeba elektřiny u výtahu je jiná když ho užívají dva lidé nebo deset! Je tedy logické že některé služby se prostě vyúčtovávají na počet osob. Neříkám že to je váš případ ale i tohle je realita pronajímaných bytů. Já si myslím že pokud to máte ve stanovách tak by jste se tím měli řídit.Ostatně zmiňovaný zákon to říká velmi obecně ale je to z něj patrné,usnesení SVJ lze aplikovat jako DOHODU.

  § 15 (1) Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. POKUD DOHODA NEURČUJE JINAK, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu (§ 8 odst. 2).

  Vložil FilipN, 4. Květen 2008 - 15:36

  Vážený pane tpd,

  pokud dohoda (a zde raději doplňme, že musí jít o dohodu všech) existuje, je věc jasná. Můj dotaz, zatím čistě akademický, počty hlásím, směřoval k situaci, kdy dohoda všech (tj. aspoň jeden nesouhlasí) neexistuje. Děkuji za Váš názor.

  Vložil tpd (bez ověření), 4. Květen 2008 - 19:57

  Pane FiliN, myslím že se mýlíte podle mne stačí pouhý souhlas nadpoloviční většiny na daném shromáždění SVJ.Ještě jedna poznámka: je tu citováno několik zákonů které jsou napsány tak bídně že se dají vykládat několika způsoby ale i když nejsem právník ta pouhý selský rozum říká jasně „POKUD NENÍ DOHODNUTU JINAK“ no a pokud není dohodnuto jinak tak se vše rozúčtuje dle vlastnických podílů a opačně když se SVJ dohodne jinak tak nijak neporušuje zákon.Mám pocit že v případném soudním sporu by tohle bylo klíčové.Neříkám že vlastnictví typu SVJ je ideální ale vždy je lepší dohoda než špatné sousedské vztahy které se převážně vedou jako žabo-myší války!

  Vložil ludspa, 3. Květen 2008 - 22:03

  Vlastník není ze zákona povinen takový údaj SVJ poskytovat

  ludspa

  Vložil FilipN, 3. Květen 2008 - 22:58

  Jenže my to máme ve stanovách. Formulace je zjevně převzata ze vzorových stanov, protože místo „počtu osob užívajících byt“ se žádá hlásit „počet členů domácnosti vlastníka“. Domácnost vlastníka může být úplně na jiné adrese, případně v bytě může být několik domácností, ale z nich hlášení podléhá pouze domácnost vlastníka…

  Mohou stanovy ukládat povinnosti nad rámec zákona?

  Vložil StepankaV, 9. Únor 2009 - 10:39

  Jsem toho názoru, že SVJ nemusí zajímat, kolik lidí je v bytě hlášeno – to je v podstatě nic neříkající údaj a je soukromá věc majitele bytu, komu a kolika osobám povolí zřídit si trvalou adresu v bytě. Toto je možná údaj, který by mohl zajímat místní obecní/městský úřad či statistický úřad kvůli volbám, evidenci osob atd. SVJ a správce však musí zajímat počet osob, kteří v bytě BYDLÍ. To co uvádíte Vy by se dalo shrnout jako slovíčkaření, přestože máte v principu pravdu.

  V podstatě vzorové stanovy JSOU také uvedeny v zákoně!!! a jsou to předpisy č. 371/2004 a novelizace 151/2006.

  Vložil Lišková, 6. Září 2010 - 20:18

  taky to může zajímat, finanní úřad, policii a v případě podnikání živnostenský úřad. Mne to zajímá z důvodu mých práv a to v tom, že nevím, proč bych měla doplácet na vícečlené rodiny, které bydlí ve stejném bytě jako my, pravděpodobně úžívají výtah a společnou elektřinu X-krát více, než my dva.Nevím, proč bych měla tolerovat ve stejněm bytě 12 Ukrajinců a jejich 3 firmy:-)) Takže chci vědět počet osob, které bydlí ve stejném bytě a chci, aby platili přiměřeně jejich nákladům, nejsem ničí sponzor – pokud s tímto půjdu k soudu, tak asi soud nebude tak jednostranný, jako některé příspěvky. A klidně budu hlásit nesoulad mých „nepoctivých“ sousedů, pokud mi to ušetří moje peníze!

  Vložil ludspa, 4. Květen 2008 - 8:58

  Stanovy musí být v souladu se zákonem, pokud tam máte něco co je v rozporu se zákonem jsou stanovy neplatné. Je tu ale jedno ale, jak jsem zjistil tak příslušný registrační soud tyto stanovy vůbec nekontroluje a tak je to v podstatě jedno co ve stanovách máte pokud to někdo nezažaluje.

  ludspa

  Vložil JarekSVJ, 3. Květen 2008 - 18:29

  Moc tomu nerozumím ale jako předsedu výboru mě nazajímájí počty osob v bytě v našem SVJ, nemám jediný důvod to zjišťovat.

  Vložil FilipN, 3. Květen 2008 - 19:57

  JarekSVJ má rozumná pravidla pro rozúčtování služeb, která nedokážu prosadit. Co se stane, když nenahlásím počet osob? (Zatím počet osob hlásím, ale z důvodů uvedených výše se mi tato povinnost ani trochu nelíbí.)

  Vložil JarekSVJ, 3. Květen 2008 - 20:02

  Pokud bych účtoval něco podle osob, tak pravidla by byla ve stanovách a určitě by tam bylo něco něco o způsobu odhlašování a přihlašování osob.

  Vložil StepankaV, 9. Únor 2009 - 10:22

  Účtování není přesně nastaveno – čili nikde není psáno, zda účtovat podle osob nebo podle podílů. Podle počtu osob je to však z principu přehlednější či „spravedlivější“ a to zase pouze při účtování určitých nákladů jako je voda, elektřina ve společných prostorách a odpadu. Účtovat podle podílů na bytu by bylo dobré při topení – protože se prostě vytápí určitá plocha a je jedno, kolik lidí se hřeje. Nevidím důvod, proč bych měla, když mám byt 3+1 a jsme tam dva, doplácet na někoho jiného, když v sousedním bytě 1+1 jsou čtyři! Chci platit (přesné to nebude nikdy, ale alespoň přibližnou částku) pouze za to, co skutečně spotřebuji a ne na nikoho doplácet. Jinak co se týká způsobu přihlašování a odhlašování – touto problematikou se zabývají např. vzorové stanovy,část IV., čl. XIV.,čl. 2 – povinnosti vlastníka jednotky, písm. j), kde je uvedeno:

  oznamovat společenství všechny skutečnosti rozhodné pro rozúčtování služeb spojených s bydlením, zejména změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, pokud je způsob rozúčtování cen služeb nebo stanovení výše příspěvků na správu domu a pozemku závislé též na počtu členů domácnosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

  Vložil PetrF (bez ověření), 3. Květen 2008 - 20:15

  Povinnost vlastníka hlásit společenství počet osob užívajících jeho byt žádný právní předpis nestanoví.

  PetrF

  Vložil Míla (bez ověření), 3. Květen 2008 - 19:01

  Jako předsedu Vás to možná nezajímá, ale počet osob je důležitý při vyúčtování služeb. Například úklid v domě se rozpočítává na osoby. Kdo tedy nenahlásí nové osoby, tak vlastně přehazuje náklady na druhé.

  Vložil moru (bez ověření), 3. Květen 2008 - 22:00

  Rozpočítavat služby na počet osob nemá v SVJ právní opodstatnění, rozpočítavejte vše podle zákona a to je dle podílu a nemusíte nikomu hlasit počet obyvatel bytu. V podstatě nemá SVJ na tento údaj ani právo. Nic se nepočítá podle osob jen odpad a ten je stanoven zákonem pro každého občana tohoto státu a rozhodně to není záležitost SVJ.

  moru

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".