Ostranění závad po revizi PZ

Vložil Anonymous, 17. Říjen 2009 - 11:11 ::

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na postup, při odstranění závad na plyn. zařízeních v bytových jednotkách vlastníků BJ. Závady vyplývají z revizní zprávy PZ. Revizní technik uvedl doporučený termín odstranění závad. Co dělat, pokud vlastník zjištěné závady neodstraní? Děkuji Jikom.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil AlenaK. (bez ověření), 23. Listopad 2010 - 13:54

  Dobrý den, v našem domě řešíme už rok problém s vlstníky byt. jednotky, kteří odmítají odstranit závadu na rozvodu plynu – zkorodovaná plynová trubka v koupelně. Máme dokonc eposudek technika s kulatým razítkem, že v domě hrozí výbuch. Použili jsme snad všechny myslitelné prostředky, jak tyto lidi přinutit, aby dali věci dopořádku, kromě toho, abychom nechali celý dům odpojit od plynu. Obrátili jsme se i na policii a chtěli jsme podat tr. oznámení pro obecné ohrožení, ale bylo nám řečeno, že policie se k tomuto případu dostane nejdříve za 2 měsíce a že stejně nemohou ani vymáhat vstup do bytu. Celou věc mohou skutečně řešit až když dojde k výbuchu a požáru. Obdobnou odpověď jsme dostali i od hasičů. Jsme skutečně zoufalí a nevíme si rady. Děkuji za odpověď. AlenaK

  Vložil lake, 23. Listopad 2010 - 15:00

  Pro AlenaK: záležitost je v kompetenci stavebního úřadu. Stačí nahlásit.
  lake

  Vložil Matějka Jaroslav, 17. Říjen 2009 - 11:47

  Vážený pane Jikom,

  záleží, jak danou záležitost máte ošetřenou v „Prohlášení…“, ve stanovách či jiném vnitřním předpise SVJ.

  Výbor by měl vyžadovat od každého vlastníka v souladu s předpisy TPG ČSN doklad o provedení odstranění zjištěných závad.

  Pokud vlastník závady neodstraní – nedoloží odstranění závad, máte dvě možnosti:

  • oznámit skutečnost dodavateli plynu, že za fakturačním plynoměrem jsou na rozvodu NTL plynovodu závady, které ohrožují bezpečnost odběratele a jiné osoby na majetku a zdraví;
  • podat oznámení na daného vlastníka policii či prokuratuře pro důvodné „umyslné“ ohrožení majetku jiných osob a zdraví uživatelů domu, jelikož nebylo průkazně doloženo odstranění závad na NTL plynovodu dané jednotky v termínu určeném RZ.

  Matějka

  Vložil Vlastimil (bez ověření), 17. Říjen 2009 - 13:30

  Co je TPG ČSN?

  Vložil Matějka Jaroslav, 17. Říjen 2009 - 15:19

  Vážený pane Vlastimil,

  • TPG = technická pravidla gas (plyn). TPG je registrovaná u HK ČR.
  • ČSN je chráněné označení českých technických norem. ČSN bylo rovněž oficiální označení československých státních norem (od roku 1964), od roku 1991 českoslo­venských norem (československých technických norem). Tvorbu a vydávání ČSN v současné době zajišťuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

  Matějka

  Vložil Votočka, 23. Listopad 2010 - 14:38

  A dále po vlastníkovi požadovat asi tak 20 dalších lejster.

  Takže zpátky k dotazu. S tím posudkem, pokud hříšník nekoná a nekomunikuje bych vyrazil na ouřad, ať konají oni v rámci dosažení pokojného případně havarijního stavu. Mají právo to nařídit, pokud se nebude konat, tak zajistit nápravu atd. Je možné, že by to nařídili SVJ, ale to pak má v ruce nástroj, jak dotyčného donutit minimálně k tomu, že pustí do bytu řemeslníky.

  Votočka

  P.S. ČSN jsou dnes pouze doporučené, nikoliv závazné, jak zde mnozí budou mylně argumentovat – viz 22/1997.

  Vložil Matějka Jaroslav, 4. Prosinec 2010 - 15:59

  Vážený pan Votočka, případně ostatní,

  pozor, mýlíte se.

  Jednotlivé zákony mají prováděcí vyhlášky, které se odvolávají na konkrétní „EN ČSN“.

  Obdobně je tomu u Nařízení vlády.

  Zaplacením kupní ceny za jakékoliv zboží, věc, či podpisem kupní smlouvy, souhlasíte s podmínkami užívání či provozem věci – předmětu, většinou v souladu s návodem výrobce. A zde je řada odkazů na normy.

  Nastudujte například 17/2003 Sb., 18/2003 Sb., 19/2003 Sb., 20/2003 Sb., 21/2003 Sb., 22/2003 Sb., 27/2003 Sb. (pro výtahy), 464/2005 sb., 176/2008 Sb. aj. Zde jsou zákonně stanovené „odkazy na harmonizované normy“ nebo „odkazy na technické normy“, a tím pádem jsou normy ZÁVAZNÉ .

  Matějka

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".