Orlové práva (Brzobohatá, Ferák, Dýšková) porušili dle ÚS Listinu základních práv a svobod

Vložil anon1234_ (bez ověření), 12. Říjen 2019 - 18:12 ::

za zmínku stojí, jak soudí orlové práva na NS (Brzobohatá, Ferák, Dýšková).

dle Ústavního soudu ve věci, která se netýká SVJ, porušili tito soudci právo stěžovatelky na svobodné jednání podle čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod ve spojení se zásadou pacta sunt servanda plynoucí z čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky a právo vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny.

jedná se o rozsudek NS 26 Cdo 2307/2018 z 25.09.2018 a nález ÚS II.ÚS 4235/18 z 13.9.2019. (v krátkosti – subjekt A pronajal pozemek subjektu B. následně subjekt A pronajal část tohoto pozemku subjektu C s tím, že subjekt B s tím souhlasil a subjekt C věděl o tom, že tento pozemek má pronajatý subjekt B. NS označil nájemní smlouvu za absolutně neplatnou, což je samozřejmě totální nonsens, jak správně vyložil ÚS.)

je zajímavé, že tito soudci v případě SVJ tvrdí, že je nepřípustný zásah státní moci do soukromoprávních vztahů, ale pokud se týče soukromoprávních vztahů mimo SVJ, tak to zasahují extenzivně – viz dané rozhodnutí ÚS.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Eda (bez ověření), 13. Říjen 2019 - 10:59

  Díky za informaci. Mě to u těchto tří soudců ani nepřekvapuje.

  Jejich názor, že zákonnost usnesení shromáždění může soud zkoumat pouze u důležitých záležitostí (tj. milionová rekonstrukce), je též popřením právního státu a listiny základních práv a svobod. Není možné, aby nebylo možné se bránit nezákonnosti v nedůležitých věcech!!!

  Vložil Marina (bez ověření), 13. Říjen 2019 - 20:32

  „zákonnost usnesení shromáždění může soud zkoumat pouze u důležitých záležitostí (tj. milionová rekonstrukce)“

  Jak přesně je stanovena ona hranice důležité záležitosti v korunách? Při navýšení záloh na správu domu se (několika)milionové hranice (v součtu za všechny vlastníky) dosáhne za jisté časové období, takže by podle uvedeného mělo rovněž jít o přezkoumatelnou záležitost.

  Vložil anon1234_ (bez ověření), 14. Říjen 2019 - 10:29

  dle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 4567/2016, ze dne 15. 3. 2017, Otázku navýšení plateb do fondu oprav zásadně nelze považovat za záležitost, která přímo zasahuje do právního postavení vlastníků jednotek nebo do podstaty předmětu jejich vlastnictví z hlediska účelu jeho využití, ledaže v konkrétním případě jde o navýšení extrémní.

  neexistuje žádný rozsudek Nejvyššího soudu, dle kterého by byl soudní přezkum navýšení záloh na správu domu umožněn. soudci neumožňují soudní přezkum zákonnosti navýšení záloh na správu domu, přestože se v dlouhodobém horizontu jedná o statisícové až milionové částky. je to parodie na právní stát.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".