Opravy společných částí domu při rekonstrukci podkrovního bytu

Vložil Josef Dastych, 16. Prosinec 2019 - 19:45 ::

Dobrý den, prosím o radu, pokud máte v této věci zkušenost: Majitel bytu v podkroví udělal v rámci stavebních úprav bytu sondy do střešního pláště a zjistil, že je ve špatném stavu. Nesouvislá parozábrana a občas chybějící tepelná izolace (minerální vata). Současně bylo zjištěno, že krov domu vyžaduje vyztužení a opravy a že požární klapky vzduchotechniky jsou neservisovatelné a potrubí vyžaduje opravu. Majitel bytu se rozhodl tyto opravy řešit.

Má majitel nárok na úhradu nákladů výše zmíněných oprav/úprav z fondu SVJ, nebo jsou tyto náklady čistě v jeho režii? A pokud ano, prosím o informaci, které z nich.

Děkuji velice za váš názor.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JaVa, 17. Prosinec 2019 - 17:30

  „Majitel bytu v podkroví udělal v rámci stavebních úprav bytu sondy do střešního pláště a zjistil, že je ve špatném stavu.“

  Jak zde již uvedli jiní, je zcela zásadní, zda měl vlastník jednotky při její stavební úpravě, písemné povolení statutárního orgánu SVJ, pro zásah do společných částí budovy.Pokud ne a on tak přesto učinil,měl by nejprve uhradit veškeré náklady na uvedení do původního stavu a teprve pak se pokusit smírnou cestou dohodnout, o refundaci svých nákladů z dlouhodobých záloh právnické osoby SVJ.Vše se bude odvíjet od přístupu většiny spoluvlastníků společných prostor, k tomuto problému.

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil .. (bez ověření), 17. Prosinec 2019 - 21:13

  „na uvedení do původního stavu“ tj. havarijního stavu (krov) s rizikem vzniku požáru (požární klapky). Bravo.

  Vložil JaVa, 18. Prosinec 2019 - 9:48

  Omlouvám se,máte pravdu ,mělo tam být do „původního bez závadného stavu“.Jinak by vlastníkovi jednotky nevznikly ani žádné náklady, na jejichž úhradu, se nyní dožaduje příspěvku od SVJ.

  Ovšem stále je zde nezodpovězená otázka,zda měl vůbec oprávnění(písemný souhlas SVJ), do těchto společných částí domu, zasahovat!Doufám,že nám to tazatel někdy osvětlí.

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Vložil Josef Dastych, 19. Prosinec 2019 - 14:57

  Dobrý den, Souhlas Výboru SVJ i nadpoloviční většiny ostatních členů SVJ (dle stanov) má. Proběhlo domovní hlasování o zásazích do společných částí domu.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 19. Prosinec 2019 - 15:16

  na shromáždění svj, které bylo svoláno v souladu se zákonem, a kde v pozvánce bylo uvedeno, že bodem bude i hlasování o zásazích do společných částí domu bylo odhlasováno, že je oprávněn opravy provést a že mu budou svj uhrazeny??

  Vložil Pavel II (bez ověření), 17. Prosinec 2019 - 0:14

  částí domu. Pokud v souvislosti s opravou svého bytu zjistí závady měl by informovat vlastníky resp. jejich zástupce t.j. výbor SVJ. Může se s nimi dohodnout, že opravy zajistí v nějakém rozsahu za určitou cenu. Tedy předem se dohodnout na řešení a ne opravu nechat provést a pak se domáhat plnění.

  Vložil Josef Dastych, 19. Prosinec 2019 - 14:59

  Pokus dohodnout se s Výborem SVJ na úhradě oprav proběhl ještě před jejich započetím.

  Vložil . (bez ověření), 16. Prosinec 2019 - 20:59

  Je majitel bytu kvalifikovaný uvedené řešit? Je to asi docela závažný problém a zasahovat do krovu nemůže jen tak kdokoliv. Tak nevím, nevím, jestli je to šťastný nápad. Domnívám se, že není.

  Vložil Josef Dastych, 16. Prosinec 2019 - 23:34

  Majiteli řeší rekonstrukci stavební firma. Má k dispozici i statika, kterého přizval. Otázkou zůstává, jestli jsou toto záležitosti SVJ, nebo majitele. A dohady vznikají o to, kdo stavební úpravy zaplatí.

  Vložil . (bez ověření), 17. Prosinec 2019 - 3:05

  Střecha je společná část domu. Její opravy, rekonstrukce, odstranění vad jsou záležitostí správce domu a tím je svj. Na vašem místě bych neriskoval svěřit takovou věc jednomu z majitelů a ještě mu to financovat, protože náklady na opravu střechy nejsou v jeho režii.

  Vložil Josef Dastych, 17. Prosinec 2019 - 10:19

  Myslím, že majitel právě chápe, že tyto opravy nejsou v jeho režii a že se jedná o zásah do společných částí domu, ale náš Výbor o opravách informoval a ten se k nim nehlásí a platit je odmítl. Takže střechu a VZT opravuje na své náklady a není jasné, kdo je v právu.

  Vložil xy (bez ověření), 17. Prosinec 2019 - 11:13

  Střecha je společná část domu, co na tom není jasného. Je povinností svj zajistit, aby střecha byla v pořádku. Oprava se platí z účtu svj. Tím, že to necháte řešit vlastníka bytu si zaděláváte na pěkný problém, protože nevíte, co ten vlastník vytvoří. To, že má nějakého statika není záruka ničeho.

  Vložil ... (bez ověření), 17. Prosinec 2019 - 21:00

  „Nějaký“ statik není zárukou ničeho. Zato nějaký lojza z výboru je zárukou:

  • nesouvislé parozábrany
  • občas chybějící tepelné izolace
  • nevyztuženého krovu domu
  • neservisovatelných požárních klapek vzduchotechniky!
  • potrubí vyžadujícího opravu

  Takového vlastníka který včas zabránil větším následným škodám a požáru by si měli hýčkat a bez reptání náklady proplatit.

  Vložil René (bez ověření), 17. Prosinec 2019 - 21:51

  „Takového vlastníka který včas zabránil větším následným škodám a požáru by si měli hýčkat a bez reptání náklady proplatit.“

  Ne tak docela. Společné částí domu spravuje osoba odpovědná za správu domu. Z toho plyne, že nikdo jiný není oprávněn tak činit. Vlastník jednotky není oprávněn činit svévolně zásahy do společných částí domu, byť by těmito zásahy stav společných částí domu zlepšoval.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 17. Prosinec 2019 - 21:16

  takže si může svévolně provádět opravy/zásahy na společných částech bez jakéhokoliv odsouhlasení, výběru dodavatele, pěkně po svým? jakým způsobem oznámil svj, že je havarijní stav a vyzval k nápravě???

  Vložil Josef Dastych, 19. Prosinec 2019 - 15:02

  Vyzval přímo Výbor SVJ a to po prohlídce na místě. Hradit opravy bylo odmítnuto.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 19. Prosinec 2019 - 15:14

  takže než započal s opravami, tak po zjištění havarijního stavu písemně vyzval svj k opravám? předem?

  Vložil ... (bez ověření), 17. Prosinec 2019 - 21:37

  náš Výbor o opravách informoval a ten se k nim nehlásí a platit je odmítl o poměrech v domě vypovídá vše. Než čekat na normální výbor, nechat spadnout střechu = stěny bytu, nebo vyhořet, je řešení které majitel zvolil to nejlepší.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Prosinec 2019 - 7:29

  dosud mi nebylo zodpovězeno, JAK INFORMOVAL o opravách. asi oznámil výboru, že to opravil, to bych ho taky poslala někam.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 17. Prosinec 2019 - 10:41

  Jak informoval? Jaká byla reakce výboru? Vyzval prokazatelně SVJ k nápravě/opravě havarijního stavu?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".