Opravné položky v SVJ

Vložil Pavel, 18. Září 2016 - 22:00 ::

V jiném vláknu zaznělo, že lze „samozřejmě“ vytvořit opravné položky k pohledávkám v SVJ. Není to zdaleka tak jednoduché.

SVJ se řídí mj. ZoÚ a Vyhláškou č. 504/2002 Sb.

Ve Vyhlášce se uvádí:

"§ 37

Postup tvorby a použití opravných položek

(1) Účetní jednotky uvedené v § 2 opravné položky stanovené v § 26 odst. 3 zákona nevytvářejí a ani o nich neúčtují, s výjimkou stanovenou v odstavci 2.

(2) Účetní jednotky uvedené v § 2 účtují o opravných položkách, u kterých jsou tvorba a použití stanoveny podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů, a to pouze v případech, pokud jsou tvořeny v souvislosti s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů."

Jinými slovy SVJ opravné položky podle Vyhlášky nemohou používat.

Jedná se zřejmou vadu Vyhlášky.

Východiskem může být ZoÚ:

§ 7

(1) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá (dále jen „uživatel“), činit ekonomická rozhodnutí.

(2) Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. Tam, kde účetní jednotka může volit mezi více možnostmi dané účetní metody a zvolená možnost by zastírala skutečný stav, je účetní jednotka povinna zvolit jinou možnost, která skutečnému stavu odpovídá. Pokud dojde ve výjimečných případech k tomu, že použití účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy bude neslučitelné s povinností podle odstavce 1, postupuje účetní jednotka odchylně tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz.

Takže zdaleka nejde o „samozřejmé“ vytváření opravných položek.

Až se bude připomínkovat Vyhláška 504 je možné opět vznést připomínky. Ale MF je pod stávajícím vedením zapouzdřeno ve své neomylnosti, odmítá komunikovat, nebude to snadné.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Poznamka (bez ověření), 19. Září 2016 - 11:01

  pane Pavle

  1. pro případy uvedeného odstavce 2) opravné položky vytvořit lze, ikdyž mi nenapadá žádný příklad uplatnění pro SVJ.
  2. pro jaké případy v SVJ vidíte závažný nedostatek vyhlášky v tom, že nelze vyvořit opravné položky ale použít pouze celý odpis.

  hezký den

  Vložil Pavel, 19. Září 2016 - 13:02

  Poznámko,

  nevím zda reagujete na odst. 2 § 37 vyhlášky nebo na odst. 2 § 7 zákona.

  Pokud reagujete na odst. 2 § 37 vyhlášky, tak důvody proč nelze vytvářet daňové a tím i účetní OP jsem uvedl v Opravné položky v SVJ 4.

  Pokud reagujete na odst. 2 § 7 zákona, tak já reagoval na názor, že OP v SVJ „samozřejmě“ tvořit lze. Tvorba OP v SVJ není nic samozřejmého. Tvorbu OP lze použít pouze při aplikaci § 7/2 zákona tj. v rozporu s vyhláškou.

  Bonita pohledávky klesá v čase. Dejme tomu, že po 1,5 roce vytvoříte OP ve velikosti X% abyste dosáhl věrný obraz. Určitě to nebude na 100% trvalý odpis. Na druhé straně nebude reálná hodnota pohledávky určitě ve výši nominálu.

  Pokud ale podle vadné vyhlášky necháte pohledávku ve výši nominálu a SVJ požádá o úvěr, má SVJ problém. Zde vidím možný pokus o úvěrový podvod, protože má nadhodnocená aktiva. Když by SVJ úvěr nesplácelo, tak hrozí členům výboru i trestní stíhání.

  Vůbec nechci strašit, pouze se domnívám, že je jednodušší umožnit i neziskovkám tvorbu účetních OP.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Opravné položky v SVJ ad Pavel (bez ověření), 19. Září 2016 - 10:14

  Pavle,

  jaké máte na mysli opravné položky k pohledávkám?

  Děkuji Jarmila

  Vložil Pavel, 19. Září 2016 - 12:18

  Jarmilo,

  daňové OP k pohledávkám SVJ prakticky nemůže tvořit. Podle § 18/2/f jsou jak příspěvky tak pohledávky za služby mimo předmět daně.

  Takže SVJ se týkají pouze účetní OP. Tvorbu účetních OP ale vadná vyhláška neumožňuje.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Poznamka (bez ověření), 19. Září 2016 - 15:27

  pane Pavle
  daňové OP k pohledávkám SVJ prakticky nemůže tvořit. – nemá SVJ nějaké sankční pohledávky podléhající ZDP?
  Tvorbu účetních OP ale vadná vyhláška neumožňuje. – to, že nelze, nemusí být projev vady, ale bude asi záměrem zákonodárce. Pro ty malé neziskovky jako i pro SVJ objem poklesu likvidity u dlužných pohledávek je tak v nepoměru k celku, že prakticky „nevěrný“ obraz účetnictví o ekonomickém stavu účetní jednotky nevzniká. Nevím jak u jiných SVJ, ale my odvádíme příspěvky ročně 2.5 mil. tj. v tomto objemu vznikají pohledávky. Doposud u nás největší objem odepsaného dluhu činil 6 tis. Kč. Myslím si, že pokud pokles likvidity ze 6 tis. na nulu nebudeme postupně zobrazovat, ale jednorázově při odpisu celkové pohledávky, nic nepoctivého nekonáme. Možná u jiných SVJ platební kázeň bude horší, ale až natolik asi nebude, že by vyvolalo potřebu aplikovat účetní instrument OP.
  hezký den

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 19. Září 2016 - 12:13

  Pavel patrně reaguje na tuto diskusi:

  http://www.portalsvj.cz/…ci-neplatici

  Tam si přečtěte zejména, jak vede účetnictví Taisa…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".