Oprava izolace terasy

Vložil Anonymous, 25. Únor 2008 - 18:04 ::

Prosím o radu. Vlastním byt s nekrytou terasou v posledním patře domu.Terasa špatně izoluje , zatíká do spodního bytu a nebezpečně padá omítka na chodník.Součástí terasy je i starý okap. Jak řeší zákon novou izolaci a dlažbu terasy? Kdo opravu financuje a zadává?Připomínám, že plocha terasy se nezapočítává do plochy bytu. Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil 9029aa Hájek Jaroslav (bez ověření), 26. Říjen 2019 - 15:30

  Nejvíce společenství je v Praze dle seznamu SVJ. Ale co my ostatní?

  Vložil Jan Král (bez ověření), 7. Březen 2012 - 9:28

  Dobrý den, také jsem rešil jak realizovat izolaci svého domu, nakonec jsem nasel firmu Izolace Artex z Polné, která vyrešila vše za mne opravdu od A do Z nasel jsem je Izolace – ARTEX, ale domácí web mají www.izolace-artex.cz asi kvůli vyhledávacum.

  Vložil Krupp, 19. Září 2010 - 9:15

  Již mnohokrát zde bylo uvedeno, že rozhodující je Prohlášení vlastníka. Zákon to neřeší. Např. my máme uvedeno, že konstrukcní části, to je i izolace, jsou společnou částí a pochozná vrstva je vlastnictvím uživatele. V tomto případě by oprava byla jednoznačně záležitostí SVJ. Prostudujte proto Prohlášení vlastníka a odpověď byste tam měl najít.

  Jirka

  Vložil Krupp, 19. Září 2010 - 9:41

  Asi jsem se tu trochu ztratil. Pokud má konkrétního vlastníka, tak opravu musí zajistit on. Jirka

  Vložil anonim (bez ověření), 18. Září 2010 - 19:06

  Dobrý den, mohl by mě prosím někdo poradit??, nad mím nebytovím prostorem (restaurace) je bytová jednotka s terasou skrze terasu mě neustále zatýká a mě vytápí a poškozuje drasticky strop a majetek.Náš předseda na mou žádost oslovil pojištovnu o plnění pojistného za škodu která nastala děštěm,sněhem atd.ale pojiš´tovna se od plnění dištancuje jelikož mají terasy koupené vlastníci a nespadají proto do plnění z pojstky domu jako celku.A bylo mě zděleno ,že ani společenstvý mě škodu spůsobenou NEUHRADÍ !!!!poradí mě někdo jak tuto situaci mám řešit???,Nehledě na to ,že strop je už tak poničen ,že zvažuji pozvat statika.Děkuji M.

  Vložil lake, 19. Září 2010 - 8:52

  Pane anonim M.,
  domnívám se, že se zabýváte nepodstatným problémem náhrady škody. Váš dům - váš společný majetek - je nyní poškozován vodou zatékající do hlavní vodorovné nosné konstrukce (stropní deska). Mohlo už dojít k zvlhnutí vrstvy tepelné izolace stropu. Výsledkem budou plísně či houby. V zimě započne svou ničivou činnost mráz, působící na vodu nasáklou v omítce a stropní konstrukci. Hrozí tedy nebezpečí z prodlení.

  Takže zapomeňte na pojistky a zachraňujte dům. Mimochodem, váš předseda se chová naprosto nezodpovědně: namísto odstranění poškození společných částí se vybavuje s pojišťovnou ...

  1. Zabraňte dalšímu poškozování stavby
  Vyfotografujte stav a obraťte se ihned na stavební úřad. V jeho pravomoci je vydat usnesení, jímž nařídí vlastníkovi stavby odstranit závadu. SÚ může uložit tuto povinnost jiné osobě, ovšem pouze s jejím souhlasem. (Touto "jinou osobou" by mohlo být SVJ a oním požadovaným souhlasem bude rozhodnutí shromáždění, přijaté nadpoloviční většinou na usnášeníschopném shromáždění podle § 11 odst. 2 ZoVB).

  2. Kdo odstraní závadu
  Jako předběžnou otázku před vydáním rozhodnutí bude SÚ řešit kdo je vlastníkem. Podle druhu závady (špatné vyspádování terasy nebo poškozená hydroizolace) určí SÚ osobu odpovědnou za opravu. K tomu je nutno v Prohlášení vlastníka zjistit, komu patří ta část stavby, na níž se závada projevila. (Komu patří nášlapná vstva, komu hydroizolace?) SÚ má povinnost zjišťovat si vlastními silami fakta, která jsou evidována v katastru. Prohlášení vlastníka by si tedy měli obstarat sami.
  (Mimochodem, není pravdou, že by vlastníkem společných částí domu bylo SVJ, jak se snad domníváte.)

  3. Vlastní oprava
  Technologii opravy určí odborník. Zjistit vadné vyspádování lze pouze s vodováhou. K zjištění vady hydroizolace bude nutno odstranit svrchní vrstvy. Je-li vlhkost už ve vrstvě tepelné izolace (zjistí se sondou a odběrem vzorku), bude třeba ji vysušit, nebo v horším případě obnažit, odstranit, sanovat plísně, položit novou tepelnou izolaci.

  Pracujte, ať to do zimy stihnete. Teprve pak se zabývejte náhradou škody. A předsedu vyměňte, je zřejmě neschopný.

  lake

  Vložil Honza K. (bez ověření), 4. Říjen 2010 - 23:46

  Dobrý den, z té diskuse nejsem o moc moudřejší. Zákon je základ, tam jsou mj. terasy uvedeny ve výčtu společných částí domu (§ 2 písm. g). Stejně tak jsou tam uvedeny hlavní svislé a vodorovné konstrukce. Domnívám se ale, že nestačí jen tato definice spol. částí domu, protože pak je tu § 4, podle kterého to má specifikovat prohlášení vlastníka (samozřejmě v souladu se zákonem), a to nejen společné části domu společné všem vlastníkům bytových jednotek, ale také ty, které jsou společné jen některým vlastníkům. V případě našeho domu nejsou terasy vůbec uvedeny jako společné části domu. Naopak v dokumentech, kterými se příslušné byty převáděly ze dřívějšího bytového družstva na současné vlastníky (a mám pocit že i v listech vlastnictví to tak musí být) je terasa vedena jako vlastnictví bytu, ačkoli není její výměra obdobně jako např. výměra sklepa započítávána do výměry bytu. Je otázka, jestli se ten problém má řešit „řezem“ terasy, tzn. izolace je součástí zajištění hlavní vodorovné konstrukce (náklady hrazené z FO) a to, co bude na ní (dlažba, beton…) je věcí a nákladem vlastníka bytové jednotky. Určitá logika v tom je. Na druhou stranu ale terasy nemusely být na domě jistě žádné (jde o 4 terasy hned pod střechou), výklenky mohly být vedeny až ke střeše, navíc terasy jsou oplocené, takže je zřejmé, že slouží příslušným vlastníkům bytových jednotek. Vzhledem k tomu, že nejsou ani v prohlášení vedeny jako společné části domu, jsem toho názoru, že případné opravy izolace by měly jít z peněz vlastníků bytových jednotek. Nicméně rád bych měl maximální jistotu, tak jestli Vás k tomu ještě něco napadne, budu rád. Díky předem.

  Vložil anonim (bez ověření), 19. Září 2010 - 15:13

  LAKE Děkuji mnohokrát za váš čas a vyčerpávající odpověď.:-))M

  Vložil Anonymouz (bez ověření), 19. Září 2010 - 9:02

  Dotyčný pán píše, že terasa není společná, ale má konkrétního vlastníka. Neměl by se o nápravu postarat právě on ? Postup pojišťovny vidím také v pořádku protože pokud vytopím třeba souseda pode mnou tak to také nejde z pojistky domu, ale z pojistky mé.

  Proč měnit hned předsedu ? Možná že ani nemá pravomoc opravovat něco co není jeho(společné)

  Vložil penik, 19. Září 2010 - 6:29

  já bych se obrátil na vlastníka terasy.

  Vložil anonim (bez ověření), 19. Září 2010 - 8:36

  na vlastníka terasy???mno to je společenstvý a jak se zmiňuji společ.od toho dává ruse pryč včetně pojištovny každy to háže na toho druhého ,ale myslím že soudní cestou mám dobré vyhlídky co myslíte vy???? děkuji M

  Vložil Anonymouz (bez ověření), 19. Září 2010 - 9:43

  Neděláte si z nás a pana lakeho srandu ? V příspěvku výše jste napsal, že mají terasy vlastníci koupené a tady píšete že jsou společenství. Tak jak to tedy máte co máte v prohlášení ?

  Vložil penik, 19. Září 2010 - 9:40

  Tak Vy snad ani nevíte, čí to je. Jednou píšete, že to, cituji: "od plnění dištancuje jelikož mají terasy koupené vlastníci" a podruhé, cituji: "mno to je společenstvý"

  Abych pravdu řekl, raději nemyslím. Jak píše Lake. Prvotní je ochránit nemovitost a to pokud možno ihned (do zimy) a pak řešit co a jak kdo zaplatí (samozřejmě to je i nutnost k zajištění nápravy). Soudy jsou i na několik let a těžko se dočkáte vyřešení situace do zimy. Od Lake máte návod co a jak začít řešit.

  Vložil anonim (bez ověření), 19. Září 2010 - 12:40

  Terasy jsou v prohlášení vlastník pod zákonem ,kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony. Jako prohlášení vlastníka 72/1994 Sb,§2,písm.g uvedený jako společná část domu .Terasa je vlastnictví majitele bytu to z níž majitelé do FO neplatí ani haléř!!!!,že jiní majitele nemají přístup na terasu ,která zároveň tvoří střechu ještě neznamená že je ve vlastnictví onoho majitele, který má na tuto terasu přístup jen ze svého bytu jak je definováno v prohlášení vlastníka budovy ,ale zároveň jak se zmiňuji terasa je střecha nebytových prostor o patro níže v mém případě strop restaurace ,která zároveň tvoří vnější obal či schránku domu a tím pádem by měla být případná oprava hrazena z dlouhodobých záloh SVJ a nebo pojistitelem. Je v tom i logika!!!! terasy tvoří střechu nebytových prostor v domě .je to jako kočka a myš :-)))

  Vložil Anonymous, 25. Únor 2008 - 19:09

  Další vyčůůůránek – nejste čecháček?? Kdo využívá terasu všichni nebo jenom vy???? Jasná otázka – s jasnou odpovědí kdo by to měl platit. Už slyším ty odpovědí zdejších §znalců asi Vám podobným – to není ale opravdu není možné…JarekSVJ.

  Vložil Anonymous, 25. Únor 2008 - 19:27

  Terasa je společnou částí domu, takže placení je jasné.

  KarelJ

  Vložil JarekSVJ, 25. Únor 2008 - 19:38

  Podle čeho je to jasné KarleJ, chci to od Vás číst:::::, citujte. To jsou § ale jak to vysvětlíte např. babičce z bytu kde terasa není No jo klasícký ODSSák

  Vložil FOGO (bez ověření), 26. Květen 2008 - 11:39

  To že jiní majitele nemají přístup na terasu která zároveň tvoří střechu ještě neznamená že je ve vlastnictví onoho majitele který má na tuto terasu přístup jen ze svého bytu. Záleží jak je to definováno v prohlášení vlastníka budovy. Jinak, no jo klasický komanč JarekSVJ.

  Fogo, možná i Hogo

  Vložil Anonymous, 25. Únor 2008 - 21:20

  72/1994 Sb., § 2, písmeno g

  Vložil hogo (bez ověření), 26. Květen 2008 - 11:47

  a taky § 4 téhož zákona

  hogo

  Vložil Anonymous, 25. Únor 2008 - 23:04

  Dík za radu, terasa vlastně nahrazuje část střechy a v tom smyslu je společně užívána. Přesto je to prostor, který využívám víc než ostatní, souhlasím tedy s návrhem spol.,že společnost uhradí izolace a práce s ní spojené a já novou dlažbu a práce s ní spojené. Řešili byste to jinak? Zdravím všechny.

  Vložil Anonymous, 25. Únor 2008 - 23:10
  Vložil Anonymous, 26. Únor 2008 - 8:56

  Tak z toho jsem jelen. Jaký je rozdíl mezi terasou a balkonem? Už mě štve, že nikde se člověk nedozví jak to doopravdy je. U nás probíhala rekonstrukce a já jenom špitla, že dlažbu na balkoně by si měli zaplatit Ti, kteří ho užívají. Beru, že z venku je to společné a taky se fasáda platila z fondu, ale dlažba na balkoně? Davidová

  Vložil Jan Pavlíček, 23. Květen 2008 - 13:11

  Zdravim, chtel bych se zeptat na podobny problem s tim rozdilem, ze terasa (v poslednim patre domu) je ve vlastnictvi majitele bytu. Terasa zaroven vytvari strechu pro byt o patro nize. Setkal jsem se s nazorem, ze i kdyz je terasa soucasti bytu, tak zaroven tvori vnejsi obal ci schranku domu a tim padem by mela byt pripadna oprava hrazena z dlouhodobych zaloh SVJ. Vi nekdo, jestli existuje v tomto pripade spravny postup, ktery by byl opren o nejaky ten paragraf? Diky. Pavlicek.

  Vložil PetrF (bez ověření), 23. Květen 2008 - 14:11

  Střecha je vždy společnou částí domu.

  PetrF

  Vložil c.boudy6, 12. Únor 2012 - 16:36

  Ano! Je to terasa nebo střecha? Terasa bývá většinou veřejná – průchozí – spojující více budov. Mám dojem, že v daném případě se jedná o střechu nižšího podlaží, kde by neměl být přístup lidem z vyššího podlaží – i když ji mají před okny, povolený. Vede to k narušení těsnosti střechy – zvlášť, pokud je střecha zateplená pěnou aj. materiály a přes to materiál IPA. Je nutné uvědomit, k čemu to tam slouží!

  Vložil Jan Pavlíček, 26. Květen 2008 - 11:19

  Ta terasa ovsem jako strecha nikde vedena neni, je to terasa a je soucasti bytu vlastnika. Jde mi o to, jestli je v nejakem zakone uvedeno, ze o opravy vnejsiho plaste budovy (tedy vcetne teras uvedenych v tomto pripade) musi byt hrazeny ze spolecnych zaloh. Diky. Pavlicek.

  Vložil Tina (bez ověření), 26. Květen 2008 - 12:10

  72/1994Sb, § 2, písm.g) – tam máte přímo terasu uvedenou, jako společnou část budovy. Opravy se hradí ze společných záloh na opravy. (Je v tom i logika-vaše terasa tvoří střechu bytu-ů pod vámi. Interes v příp. opravě tedy mají všichni) . T.

  Vložil Jan Pavlíček, 27. Květen 2008 - 7:30

  vyse uvedeny paragraf 2, pism. g ovsem chapu spise jako vycet spolecnych prostor pro spolecne uzivani, tj. balkony a terasy napr. v mezipatre. Jinak by mohl kazdy z domu jit na strechu, z te sejit majiteli bytu na terasu a delat si tam kazdy den grilovacku.

  Vložil Rostislav Zelený (bez ověření), 2. Únor 2012 - 10:53

  Paragraf 2, pism. g ovsem chapu spise jako vycet spolecnych prostor pro spolecne uzivani ---- ano myslím, že zde se všichni dopouští chyby výkladu a vy máte pravdu. Nečte se od zadu, ale od předu, takže první musí být splněna podmínka, že jde o společné prostorky určené ke společnému užívání. U nás v domě má vlastník jednotky uvedeno u jedné místnosti název klubovna a taky tam nechodíme. Na terasy také nikomu nemohu. A v prohlášení vlastníka se o izolacích hovoří jen v souvislosti ze základy domu. Je to většinou uvedeno i v kupní smlouvě. Vím že v tomto státě nic nefunguje, ale jsem přesvědčen že zákonodárce to myslel takto a z toho důvodu se neplatí za terasy FO.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".