Oprava informací v KN o stavbě domu s SVJ a souvis. potíže.

Vložil LZ (bez ověření), 25. Leden 2023 - 17:52 ::

Pokud máte praktickou zkušenost jak správně právně v současnosti účelně postupovat v naší situaci, budeme rádi za rady, návod.

V KN je u objektu domu kde je zřízeno SVJ uvedena informace „jiná stavba“, dále nepravdivý počet jednotek. Znamená to, že dům kde je zřízeno SVJ je kolaudován jako „jiná stavba“? Z čeho přesně KN čerpá informace KN? V daném domě byl/je v reálu vyšší počet jednotek (byty; jiný prostor – nebytové). Dům byl rozdělen prohl. vlastníka podle ZoVB a toto prohlášení bylo tehdy vloženo na KN. Můžou SVJ a i vlastnikům jednotek tyto vadné údaje dělat potíže při předkládání dokladû na Finanč. úřadu, stav. úřadu, při žádosti o změnu stavby, (i předčasné) užívání stavby, změnu účelu užívaní stavby, rekonstrukci společných i súkromých inž. sítí (rozvody elek., nové OM,…) rekonstrukci střechy, obvodového pláště/fasády, statickou sanaci suteterénů, změny stavby společ. částí domu, změny stavby jednotek; vedení účetnictví týkající se společných částí, změny, doplnění prohlášení vlastníka,…?

Rádi bychom opravili i informace na KN. Jak nejlépe postupovat? Pomohly by nám i platné vzory relevantních písemností.

  • prohlášení vlastníka

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 26. Leden 2023 - 6:08
  • LZ píše: „Znamená to, že dům kde je zřízeno SVJ je kolaudován jako „jiná stavba“?“

Nikoliv. S kolaudací stavby to nijak nesouvisí. Při zápisu stavby do katastru úředník KÚ prošel třicet způsobů využití stavby dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.; při tom zjistil, že žádná jiná z těch třiceti možností není přiléhavější než č. 19 „jiná stavba“. Proto na listu vlastnictví budovy vyplnil údaj s kódem 19 „jiná stavba“.

  • LZ píše: „V daném domě byl/je v reálu vyšší počet jednotek (byty; jiný prostor – nebytové).“

Mýlíte se a píšete naprostý nesmysl. Nezapsané jednotky právně ani fakticky neexistují. Nemůžete je nabýt, vlastnit, zcizit (prodat, darovat, směnit). Nemůžete je dát do zástavy, odkázat ani zdědit. Neexistují. Jsou jen fantazií v něčí hlavě.

  • LZ píše: „Rádi bychom opravili i informace na KN. Jak nejlépe postupovat?“

Je hezké že byste „rádi“. Ale to není otázka nějaké vaší dobré vůle. To je povinnost uložená zákonem! Podle § 37 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, platí, že vlastníci a jiní oprávnění jsou POVINNI ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu dokládá. Podrobosti sdělí KÚ. Psal jsem o tom onehdy (25. Leden 2023 – 8:20) zde:
http://www.portalsvj.cz/…vat-co-ku-su  

Justitianus

Vložil LZ (bez ověření), 26. Leden 2023 - 16:16

Dobrý den, ve výše založeném příspěvku jsem psal o vadných informacích uvedených na této adr. https://vdp.cuzk.cz/…ebniobjekty/ Tam je uvedeno v souhrn. přehledu č.p. domu, že SO má 17 jednotek. Existuje jich ale 20. Na KÚ jsou evidentně zapsané, neboť je lze vyhledat i v online KN nahlížení a lze vygenerovat i LV všech vlastníků daných jednotek se zapsanými jednotkami. Máme se snažit písemne o nápravu chyb nějakého úředníka KÚ, je to k něčemu užitečné, potřebné…?

Teoreticky možná KÚ eviduje 3 jednotky jako prostory, které ale vúbec neuvedl v přehledu SO domu.

Vložil Justitianus, 26. Leden 2023 - 19:59

Mýlíte se. V údajích o stavebním objektu se neuvádí počet jednotek. Hledáte problém tam kde žádný není.

Mimochodem, údaje o stavebním objektu generuje stavební úřad. Nikoliv katastrální úřad. A určitě tam mají chyby. (Například náš stavební objekt má v databázi uvedené napojení na plyn; ten ale není do domu zaveden.)

Justitianus

Vložil LZ (bez ověření), 26. Leden 2023 - 21:17

Překlep, mínil jsem údaj „počet bytů“. Dale uveden nesmysl "počet vchodů: 0. A další nepřesné informace.

Skutečnot, že jsou v KN zapsané vadné infa děla potíž mj. i tak, že nefungují weby/apps pro Per rollam hlasovaní, online shromáždění SVJ, apod.

Pokud opravdu (podle kterého předpisu?) za správnost těchto komplex. informací o SO nese SÚ, tak SVJ, vlastníci asi nemají kompetenci pro řešení opravy údaju.

Vložil Justitianus, 27. Leden 2023 - 6:28

Pane LZ, takže to shrnu:

  1. Na samém počátku jste si popletl pojem „byt“ s pojmem „jednotka“.
  2. Pletete si pojmy: KÚ (katastrální úřad) s pojmem ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální).
  3. Pletete si pojmy: katastr s pojmem RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí)

Údaje o stavebním objektu jsou převzaty z RÚIAN. Nikoli z katastru. Zadává je tam stavební úřad, nikoliv katastrální úřad. Vaší povinností je ohlašovat stavebnímu úřadu změny stavby (tedy i změny ve způsobu využití stavby), které nevyžadují stavební povolení.

Zapsaný souhnný údaj o počtu bytů ve stavebním objektu samozřejmě nemusí odpovídat počtu jednotek. To je triviální skutečnost.

Zapsaný údaj „počet vchodů: 0“ je nejspíše správný. Stavební objekt který se nečlení na vchody nemá žádné vchody definovány. Proto je ve výpisu nula. Údaj o vchodech by se v databázi vyskytoval pouze v případě, kdy budova je členěna na tzv. samostatné vchody. (Samostatným vchodem se rozumí část stavebního objektu, která má vlastní přístup z ulice a které je přiděleno jedno číslo popisné nebo evidenční nebo jedno či více čísel orientačních.)

Pokud vám „nefungují weby/apps“, pak chyba může být v těch webech/apps, nebo ve vás.

Zmiňujete „další nepřesné informace“, ale žádné konkrétně neuvádíte.

Justitianus

Vložil .. (bez ověření), 27. Leden 2023 - 1:39

Ve výše uvedeném příspěvku píšete o svj. To tedy znamená, že máte vadné prohlášení vlastníka. Ale o prohlášení jste tady nic nepsal. Odstranit vady prohlášení musí vlastníci, ne svj.

Vložil coco (bez ověření), 25. Leden 2023 - 19:44

Při sjednaní řádné poistky domu, či pri poj. plnení, čerpaní úveru vám to též problémy nedela..?

Vložil Hubert (bez ověření), 26. Leden 2023 - 2:00

SVJ to problem nebude delat zadny.

V pripade uveru pro SVJ banku zajimaji platby na udrzbu

To, ze bydlite v nebytovce z nej byt nedela, muze znej byt treba atelier na vsechno ostatni je treba rekolaudace

Problem muze mit treba novy vlastnik s hypotekou a pripadnou kupni cenou

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".