Opice jsou věc

Vložil Anonymous, 8. Říjen 2010 - 8:10 ::

V příspěvku

http://www.portalsvj.cz/…-kondominiem#…

a příspěvcích souvisejících bylo opakovaně tvrzeno, že opice jsou věcí, nemají svou vůli a nejsou schopny vyjádřit svou vůli.

S druhým trvrzením, že opice nemají svou vůli a tuto nejsou schopny vyjádřit myslím není třeba polemizovat, stačí se zeptat kteréhokoli chovatele opic. Kromě toho se patrně nejedná o právní otázku, na něž by zdejší diskuse měly být omezeny.

Zajímavější je otázka první, totiž opakovaná tvzení, že opice jsou věcí. Tady bych poprosil příslušný §, který stanoví, že opice jsou věc. Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 4. Listopad 2010 - 1:05

  Pane Anonymous, prosím, podepisujte se nějak, děkuji.

  Jedním ze základních právních kodexů je Občanský zákoník, který v části první, hlavě první upravuje občanskoprávní vztahy.

  Podle části první, hlavy druhé jsou účastníky občanskoprávních vztahů fyzické osoby a právnické osoby, což opice nejsou.

  Podle části první, hlavy deváté jsou předmětem občanskoprávních vztahů věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty a nebytové prostory. Protože opice nejsou práva, jiné majetkové hodnoty, byty a nebytové prostory, jsou opice věci.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonymous, 4. Listopad 2010 - 8:06

  „Protože opice nejsou práva, jiné majetkové hodnoty, byty a nebytové prostory, jsou opice věci.“

  Toto je v občanském zákoníku? Nebo se jedná o něčí (čí?) „logické“ dovození?

  Vložil Anonymous, 11. Říjen 2010 - 11:38

  Hledám, a zatím to vypadá, že takový § není.

  Vložil Veterinář (bez ověření), 3. Listopad 2010 - 17:25

  Z veterinárních zákonů to určitě nevyplývá, právě naopak, větší zvířata jsou jimi dost podstatně chráněna (malá nikoliv), ostatní zákony moc dobře neznám.

  Vložil P_V (bez ověření), 14. Listopad 2010 - 2:40

  Vzniká tu poněkud mimomísní debata :-) . Opice je ze zákona zvíře: 246/1992 Sb, § 3/a. Ale co když to je také fyzická osoba? Občanský zákoník fyzickou osobu nedefinuje, jen uvádí některé její vlastnosti. Že to nemůže být zvíře, tam psáno není. OZ jen zmiňuje že FO může být pro duševní nedostatečnost zbavena způsobilosti k právním úkonům a to je nepochybně případ zvířete, pokud by je někdo za fyzickou osobu považoval.
  A co obecnější předpisy? Ústava deklaruje úctu k právům a svobodám člověků a občanů, ale už nedeklaruje že k jiným jedincům se úcta nechová. Listina základních lidských práv jde ještě dál, a v sekci nadepsané "Základní lidská práva a svobody" se důsledně používají jen zájmena jako Každý, Nikdo apod. Nevím zda pouhý nadpis je také právně závazný předpis, ovlivňující význam odstavců. Nelidským bytostem se jen explicitně nemusí chránit život před narozením a není zakázáno poškozovat jejich zdraví výkonem vlastnictví. Ani z toho mi nevyplývá že zvíře nepodléhá běžným zákonům a nemůže být fyzická osoba.
  Právníci prý pokládají zvíře za věc nějakým zvykovým způsobem a tím pádem je asi ani nenapadne debatovat nad tím, že to ze zákona nevyplývá. Co teprve až tu přistanou mimozemšťani a dozvědí se, že sice přistáli v právním státě, ale aniž by to ze zákona vyplývalo, tak jsou věcmi :-)

  Vložil Anonymous, 2. Prosinec 2010 - 14:24

  „Opice je ze zákona zvíře: 246/1992 Sb., § 3/a.“

  Opice je pro účely zákona 246/1992 Sb. zvíře. A to je podstatný rozdíl proti tomu, co uvádíte Vy, a proti tomu, co se řeší zde.

  § 3 písmeno a) zákona 246/1992 Sb. začíná:

  „Pro účely tohoto zákona se rozumí … zvířetem…“

  Vložil Anonymous, 21. Listopad 2010 - 9:27

  „OZ jen zmiňuje že FO může být pro duševní nedostatečnost zbavena způsobilosti k právním úkonům a to je nepochybně případ zvířete, pokud by je někdo za fyzickou osobu považoval.“

  Tak jednoduché to zase není. Pokud chceme posuzovat něčí duševní dostatečnost, musíme použít vhodnou normu. Pro lidské děti se nepoužijí kritéria pro dospělé lidi, pro jiná zvířata se nepoužijí kritéria pro lidi, pro lidi se nepoužijí kritéria pro jiná zvířata.

  Vložil svjvmt (bez ověření), 14. Listopad 2010 - 22:51

  Takže je třeba začít od té LZPS, kde se hovoří o lidech, lidských právech! Když si Fyzické osoby v OZ přečteme celé, a dále a tak nás to ťukne, že tam zvíře jaksi nepatří. A berme duch zákona, co jím chtěl zákonodárce říci. Nelze z normy něco vytrhnout. Zvíře není nazýváno osobou, to snad v žádném zákonu, včetně trestního práva. A z § 3 vámi zmíněného zákona to vyplývá co to je a nemůže být. A jak by naplňovala, uplatňovala zvířata – osoby svá práva a povinnosti? Ano, právo na život, slušné zacházení ect. A když, tak jak to budete definovat, lidi svého druhu? Prostě je to tak, jak to je.

  Vložil Ňouma (bez ověření), 2. Prosinec 2010 - 13:51

  „jak by naplňovala, uplatňovala zvířata – osoby svá práva a povinnosti? Ano, právo na život, slušné zacházení etc.“

  Možná byste se divil, ale zrovna Vámi zmíněná práva zvířata (některá) umí uplatňovat velmi dobře. Máme se od nich co učit (my, členové SVJ).

  Vložil svjvmt, 3. Prosinec 2010 - 20:48

  ale já nežiju ve zvířecí tlupě ale mezi lidmi.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".