Omezení vlastnického práva § 1013 OZ

Vložil € (bez ověření), 16. Srpen 2016 - 10:59 ::

„(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.“

§ 1013 OZ zamezuje vnikání či přivádění imisí na pozemek souseda (jiného vlastníka). Je obdobné ustanovení, které by zamezovalo vnikání či přivádění imisí do bytu souseda?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil anon (bez ověření), 17. Srpen 2016 - 8:26

  zde bych použil analogii § 10 odst. 1 OZ

  § 10 (1) Nelze-li právní případ rozhodnout na základě výslovného ustanovení, posoudí se podle ustanovení, které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu nejbližšího.

  ostatně obdobně se užívala analogie v případě OZ 1964 § 127 př. vůči nájemcům (Rc 88/2007, Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 1. 2007, sp. zn. 26 Cdo 2071/2005) http://profipravo.cz/index.php…

  Vložil krcma, 16. Srpen 2016 - 13:41

  Domnívám se, že se tento paragraf vztahuje i na byt.

  Viz NOZ:
  § 506
  (1) Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen "stavba") s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.

  Vložil € (bez ověření), 16. Srpen 2016 - 14:25

  Paní Krčmo,

  někde jste viděla, že byt je součástí pozemku?

  Vložil Pavel, 16. Srpen 2016 - 14:32

  Byt není součástí pozemku, protože není stavba. To by platilo předkupní právo atd.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil € (bez ověření), 16. Srpen 2016 - 14:40

  Byt není stavba, byt je částí stavby. A co platí pro stavbu, použije se přiměřeně i pro části stavby.

  Vložil Pavel, 16. Srpen 2016 - 15:32

  Otázku, zda je byt součástí pozemku jsem položil na jednom školení prof. Eliášovi s tím, že by nastal velký problém podle § 3056 NOZ tam, kde je vlastníkem pozemku např. obec.

  Odpověděl, že jak § 3054 tak § 3056 se na byty, které jsou nad cizím pozemkem, nevztahují protože byt není stavba.

  Psal jsem o tom zde již někdy v roce 2013.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil € (bez ověření), 16. Srpen 2016 - 16:33

  Tvrdíte:

  (A) Byt je součástí stavebního objektu.
  (B) Stavební objekt je součástí pozemku.
  (¬C) Neplatí, že (C) Byt je součástí pozemku.

  Soubor tvrzení A, B a ¬C je logicky nekonsistentní (rozporný), tj. tvrzení A, B a ¬C nemohou platit všechna tři současně. Tedy alespoň jedno z nich neplatí. Které? (Na právech se přednáší logika. Pokud Vás to zajímá podrobněji, vizte heslo transitivita inkluse. Formálně:

  Platí: A & B → C      )

  Vložil anon (bez ověření), 17. Srpen 2016 - 8:32

  k tomu je nutné připočíst fakt, že studium práv si volí většinou humanitně založení studenti, aby se vyhnuli matematice. a ve finále tu máme desítky různorodých právních názorů. dokážete si představit, že by se například stavěly letadla, mosty, aj. s různorodými stavebními názory?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".