Omezení plných mocí na shromáždění je v rozporu se zákonem

Vložil Roman. (bez ověření), 30. Duben 2019 - 10:40 ::

Často se v příspěvcích uvádí, že dle § 1 NOZ si mohou osoby (vlastníci), nezakazuje-li to zákon výslovně, ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona.

Dle § 436 platí:

„(1)Kdo je oprávněn právně jednat jménem jiného, je jeho zástupcem; ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Není-li zřejmé, že někdo jedná za jiného, platí, že jedná vlastním jménem.“

Uvedený § 436 i následující o zastoupení nezakazují, aby si osoby/vlastníci ujednáním omezili okruh osob (např. pouze na členy společenství), které mohou vlastníka zastupovat na shromáždění vlastníků. Přesto podle Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 8 Cmo 187/2017 – 67 ze dne 4. 2. 2019 platí, že omezovat zastoupení vlastníků jakoukoliv osobou na základě plné moci (i kdyby takové omezení obsahovaly stanovy), je v rozporu se zákonem.

Více viz https://www.problemysvj.cz/…-se-zakonem/

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil anonymouk (bez ověření), 30. Duben 2019 - 12:11

  Ale to není žádná novinka, chyba lidí mírně řečeno, že nečtou normy. Nevěř – ověř platí. Ve stanovách je ptákovin.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 30. Duben 2019 - 11:19

  no tak to by mě nikdy nenapadlo, že nějakej blb vpašuje do stanov omezení práva nechat se zastupovat, které mám ze zákona. to musel být fakt chytrolín:-(

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".