okna

Vložil Zlatohorak, 9. Listopad 2010 - 19:15 ::

Dobrý den.V našem SVJ vznikl problém s okny.Někteří,jsme si okna nechali vyměnit na vlastní náklady,protože to máme ve stanovách.Zbytek oken se udělalo během zateplovacích prací samozřejmě ze společného úvěru a společných prostředků.Jak by se měly,tyto okna hradit?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 9. Listopad 2010 - 19:49

  Zapomeňte na stanovy. V části o oknech mohou být absolutně neplatné. Co o oknech praví vaše prohlášení vlastníka?

  lake

  Vložil Zlatohorak, 11. Listopad 2010 - 17:31

  V prohlášení vlastníka jsou okna součásti bytu.

  Vložil lake, 11. Listopad 2010 - 19:07

  Okna patří k bytům. Předpokládám, že jejich výměna z prostředků zálohy na správu domu byla schválena jako půjčka těmto vlastníkům jednotek. Pokud nikoliv, šlo o plnění bez právního důvodu - zpronevěra, což je (podle výše částky) trestný čin.

  Řešení:
  (a) Ti, kterým se okna nesprávně zaplatila ze společných peněz, vrátí příslušnou vypůjčenou částku na účet SVJ, nebo
  (b) ostatním bude vrácena částka, odpovídající jejich spoluvlastnickému podílu na odčerpaných prostředcích.

  Pokud nejsou podepsány smlouvy o půjčce a některý z "obdarovaných" odmítne za okna zaplatit, počítejte s tím, že na něm soudně nevymůžete celou částku za okna v jeho bytě. Máte nárok pouze na částku odpovídající bezdůvodnému obohacení ve výši rozdílu ceny původních a nových oken. To bude podstatně méně, než byl výdaj z pokladny SVJ.

  A co teprve pokud některý filuta prohlásí, že byl uveden v omyl a okna přijal jako dar od SVJ (pochopitelně bezplatně), co uděláte pak? Vrátíte mu zpět jeho stará okna?

  lake

  Vložil lzet, 8. Říjen 2012 - 6:10

  Jakou cenu mohou mít polorozpadlá 20-ti letá dřevěná okna okna držící pohromadě pouze silou vůle?

  Usnesení shromáždění schvalující revitalizaci nepíše nic o půjčce, jen že se vypořádá s těmi co si nechali okna udělat sami.

  Celková částka za okna včetně úroků z úvěru je nad 5 milionů. Lze to klasifikovat již jako zpronevěru?

  Tohle je náš případ.

  LZet

  Vložil Zlatohorak, 21. Listopad 2010 - 12:30

  A co kdyš jsi půjčku schválili zrovna ti co okna neměli?Protože nás co jsme měli okna už vyměněné byla jen jedna třetina.

  Vložil lake, 21. Listopad 2010 - 17:40

  Pane Zlatohoráku,

  píšete, že půjčka jednotlivým vlastníkům jednotek byla řádně schválena shromážděním. Předpokládám, že nikdo se do šesti měsíců neobrátil na soud, takže rozhodnutí je platné.

  Povinností výboru pak bylo toto usnesení realizovat, to jest uzavřít jménem SVJ s jednotlivými dlužníky písemné smlouvy, v nichž jsou uvedeny všechny náležitosti: částka, lhůta splatnosti nebo platební splátkový kalendář, výše odměny za poskytnutí nebo výše úroku. Dal bych tam i smluvní pokutu v případě neplacení.

  I takovéto zajištění půjčky je však rizikové, neboť věřitel, který prodá jednotku a přeruší splácení, je nadále těžko dosažitelný a je postižitelný jen soudně. Těchto rizik si shromáždění mělo být při schvalování vědomo. Pokud snad smlouvy o půjčce nebyly s jednotlivými osobami uzavřeny písemně, jde o zásadní pochybení výboru i členů SVJ.

  lake

  Vložil rivr, 7. Únor 2011 - 9:30

  Pane Lake
  pokud tedy SVJ neuzavře smlouvu o individuelních půjčkách (na okna která jsou ve vlastnictví bytů) a na základě usnesení zaplatí okna z příspěvků na správu domu – zjevně poruší zákon. Ale když proti této „skryté“ a nikde nevedené půjčce nikdo nevystoupí – kde tedy vznikne problém? Kdo a čím je poškozen? děkuji

   rivr

  Vložil lake, 7. Únor 2011 - 11:46

  Rivr napsal: "... kde tedy vznikne problém? Kdo a čím je poškozen?"

  Pane rivr,
  řekněme, že jste vlastníkem jednotky v uvedeném domě. Za roky jste přispěl na dlouhodobou zálohu částkou 60000 Kč. Dále jste si vyměnil v bytě okna (dalších 60000 Kč). Nyní se shromáždění rozhodne, že Vámi našetřené peníze půjčí jinému vlastníkovi na jeho vlastní okna. Bude mít tedy bezúročnou půjčku, své peníze může mít úročené v bance, nebo za ně pojede s rodinou na luxusní zájezd na Mallorku.

  • Na rozdíl od Vás! Vy zůstanete přes prázdniny doma bez peněz a budete přemýšlet, "kde vznikl problém a kdo a čím je poškozen".

  Než to vyřešíte, vrátí se soused ze zájezdu, svůj byt prodá (za vyšší částku, vzhledem k nově vyměněným oknům), odstěhuje se a samozřejmě přestane splácet. Ohledně půjčky s ním ale nebyla uzavřena písemná smlouva (nevyžadoval jste ji, pamatujete?).

  Výbor SVJ se nepohrne do toho, aby tento dluh vymáhal - bez smlouvy by těžko prokazovali, že dotyčný (nyní již nevlastník) něco SVJ dluží. Budete-li se ozývat, odbudou Vás, že žádnou smlouvu o půjčce s Vámi přece neuzavřeli (nevyžadoval jste ji, pamatujete?). Takže SVJ není povinno Vám nic vracet.

  • Můžete pak dále pokračovat v rozmýšlení o tom, "kde vznikl problém a kdo a čím je poškozen".
  Na soud ani na policii se obrátit nemůžete, protože s tímto bláznivým přeléváním peněz jste předem souhlasil. Vůči bývalému vlastníkovi nejste aktivně legitimován k podání žaloby.

  lake

  Vložil Koncipient (bez ověření), 7. Únor 2011 - 11:51

  Pan rivr bude aktivně legitimován, pouze bude v důkazní nouzi.

  Vložil lake, 7. Únor 2011 - 12:05

  Pane Koncipiente,

  peníze získal bývalý vlastník jednotky přímo od SVJ, nikoliv od pana rivra. Aktivně legitimováno k vymáhání je pouze společenství jako věřitel, nikoliv jednotlivý člen SVJ.

  Pan rivr je aktivně legitimován k žalobě vůči SVJ, avšak vzhledem k jeho předchozímu souhlasu s uhrazením soukromých oken ze společných prostředků na správu by zřejmě nebyl ve sporu úspěšný. Bez existence písemné smlouvy šlo o schválený dar, přijatý v dobré víře. (Tento dar měl být zdaněn u příjemce, ale to je detail…)

  lake

  Vložil Zlatohorak, 23. Listopad 2010 - 15:18

  Díky za odpověď.Ale v našem SVJ to asi není vpořádku.Podle mě by se měl výbor poradit s právníkem a taky s nějakým matematikem.Já umím jenom obyčejné počty,ale už teď jsem si spočítal,že ty jejich okna zaplatím taky.Proč? protože,úvěr na modernizaci a zateplení našeho domu splácíme podle velikosti bytu všichni stejně.Půjčku nemají vůbec ještě vypracovanou.Takže jejich okna platíme zatím všichni.A na závěr si myslím,až tento dluh za x let vrátí na náš společný účet,stejnak se využije ve prospěch všech členů svj.

  Vložil lake, 24. Listopad 2010 - 4:59

  Pane Zlatohoráku,

  u takovýchto půjček jde v podstatě o půjčku mezi vlastníky jednotek navzájem. SVJ je pouze prostředníkem. SVJ nemá právo půjčovat, protože
  (a) by půjčovalo "z cizího",
  (b) to nespadá pod správu domu - jde o poskytování peněžní služby.

  Takže když jsem psal o individuálních smlouvách, zapomněl jsem napsat, že obdobná smlouva by měla být uzavřena mezi SVJ a Vámi. Nebudete ovšem dlužníkem, nýbrž věřitelem. Sepíše se jakou částku půjčujete svému společenství na účely nesouvisející se správou domu, do kdy Vám ji SVJ splatí a s jakým úrokem. Je možno dohodnout splácení tak, že se vzájemně započtou Vaše pohledávka a pohledávka SVJ vůči Vám na základě předpisu plateb na správu domu (§ 580 Obč.Z).

  lake

  Vložil Zlatohorak, 23. Listopad 2010 - 15:22

  Celá okna patří vlastníkovy jednotky.Alespoň tak to máme v prohlášení.

  Vložil Karel Popper,Litoměřice (bez ověření), 7. Únor 2011 - 14:48

  Přidám něco „do mlejna“.Sdělím Vám jenom to, co jsme udělali u nás v Litoměřicích. Už vidím ty „zdejší chytrolíny“ k jejich klikání „mínusů“.To je jejich problém… Takže před revitalizací celého domu jsme se celé společenství dohodlo na tom, že si zafinancujeme z úvěru rovněž i okna na baráku. V dané době již jedna rodina měla vyměněná okna při stejném typu oken baráku. Takže vůbec nic se nedělo, této rodině se vyplatila okna z fondu oprav ve stejné výši „našich oken“, když shodou okolností jejich okna byla ve stejné cenové relaci. Vedle v baráku se řídili striktně dle zákona,i když nevzali v potaz „možnosti případné dohody jinak“. Tedy ne že by si musel každý okna uhradit sám.To je ale problém každého společenství, jak se společně rozhodnou! Jenom dodám pro ty „chytrolíny“ abych předešel k přihlouplým otázkám na úhradu oken, že když by okna dané rodiny byla cenově nižší než „naše“, byla by jim uhrazena pouze jejich fin. konkrétní výše, v případě vyšší ceny jejich oken, by byly okna hrazeny jen do výše „našich“ oken. To je zde jen pro upřesnění a předejetí k hloupým otázkám! S pozdravem Karel Popper

  Vložil Karel Popper,Litoměřice (bez ověření), 7. Únor 2011 - 14:55

  Chci dodat jen malou skutečnost. Na FO hradí každý VJ svým stejným podílem.Jestli by zde nebyl způsob řešení náhrady financí těm lidem co si sami okna hradili, lze SVJ „žalovat“ pro neoprávněné obohacování!!Proto je zde ta skutečnost, že vlastníci, kteří si sami zafinancovali okna, musí být řádně ve směru k SVJ,k jejich dodaným instalovaným oknům,finančně vyrovnány!!! S pozdravem Karel Popper,Litoměřice

  Vložil Karel Popper,Litoměřice (bez ověření), 8. Únor 2011 - 18:40

  Prostě, opět jste někdo nezklamal…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".