odstranění radiátorů v kuchyni

Vložil Lankočí (bez ověření), 12. Květen 2013 - 12:05 ::

Máme byt v osobním vlastnictví s tím, že jsme částěčně odstranili teď mezi obývákem a kuchyní a nyní bychom chtěli ostranit v kuchyni radiátor,abychom mohli lépe využít prostor kuchyně. Radiátor (s měřákem)stejně nevyužíváme, máme jej celoročně vypnutý. Po dotazu na SBD nám bylo sdělono, že to nepůjde. Máte někdo zkušenost? Je to přece náš byt.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil X (bez ověření), 13. Květen 2013 - 16:24

  Při rekonstrukci bytového jádra v panelovém domě jsem také nechal odstranit nenosnou příčku mezi kuchyní a obývacím pokojem. Projekt a stavební povolení jsem měl.

  Radiátor v kuchyni a v OP byly na jedné stoupačce. Objednal jsem topenáře a ti uřízli a zavařili trubky k menšímu radiátoru (5 článků) v kuchyni a připojili ho k radiátoru v OP. Tak zůstal celkový výkon ve spojené místnosti zachován. Nikomu jsem o tom neřekl, v projektu to nebylo. Indikátory jsme v té době neměli. Domnívám se, že když zůstane celkový výkon radiátorů v místnosti zachován, je možné je „přeskupit“, i když jsou společnou částí domu.

  Poznámka: radiátory nejsou v našem PV výslovně zmíněny. Podle PV jsou rozvody součástí jednotky s výjimkou stoupacího vedení včetně uzavíracích ventilů (obecná formulace pro všechny rozvody).

  Vložil Stefi (bez ověření), 13. Květen 2013 - 15:36

  V našem SVJ jsme v roce 2010 řešili obdobný problém. Nakonec se výbor rozhodl na jednání shromáždění vyjádřit tento názor: Výbor Společenství vydává následující stanovisko problematice demontáži radiátorů v bytech jednotlivých členů Společenství (nebo ve společných prostorách):

  "…1. V souladu s „Prohlášením vlastníka k budově ......“, ze dne 7. listopadu 2007, je radiátor umístěný v příslušné místnosti bytu vlastníka jeho majetkem. To tedy znamená, že s tímto radiátorem může svobodně nakládat s přihlédnutím k míře možného omezení jiných vlastníků na jejich vlastnických právech při užívání domu Společenství.

  2. Podle názoru výboru rozsah takového svobodného nakládání s radiátorem znamená především samotnou výměnu radiátoru za jiný typ (menší, větší, či modernější) nebo jeho běžnou údržbu (např. pravidelné nátěry), ale nikoliv oprávněnost jeho trvalé demontáže.

  3. Jelikož veškeré radiátory v domě Společenství byly rozmístěny a osazeny na základě příslušného stavebního projektu (ten odborně technicky vymezil celkový centrální rozvodný systém otopné soustavy v domě v souladu s platnými stavebními normami), který byl následně v kolaudačním řízení roku 1990 uveden do provozu (schválen), není podle názoru výboru Společenství možné, aby jednotlivý vlastník tyto radiátory v místnostech svého bytu natrvalo demontoval, aniž by nebylo tímto úkonem zasahováno do práv ostatních vlastníků, kteří centrální systém otopné soustavy využívají jako službu. Zde jsou předkládána zásadní fakta podporující správnost tohoto názoru: • podle všeobecně platných fyzikálních principů dochází mezi chladnějším a teplejším prostředím k tepelné výměně, která usiluje o dosažení rovnováhy předešlého tepelného rozdílu. V případě, kdy jeden vlastník odmontuje z příslušné místnosti svůj radiátor, bude z bytu vlastníka sousedícího s touto místností (nebo bytem) nedobrovolně odčerpáváno měřené teplo. To znamená, že na dosažení pokojové teploty ve svém bytě bude muset tento vlastník vynaložit prostřednictvím zvýšení výhřevnosti svého radiátoru více tepla. Tento stav by byl zásadním zásahem do práv druhého vlastníka; • současně také platí, že za určitých podmínek v příslušné místnosti, kde bude radiátor demontován, může dojít k narušení minimální tepelné temperance a následnému možnému šíření plísní, čímž by pravděpodobně došlo ke snížení kvality bydlení i okolních bytů. Je nutné upozornit, že každý uživatel bytu v souladu s § 3 vyhlášky č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, a v souladu s § 689 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, je povinen odebírat dodávanou službu řádně, tj. v daném případě tak, aby nedošlo k porušení tepelné stability domu. Vnitřní minimální teplota zajišťující tepelnou stabilitu se v praxi pohybuje na úrovni 16 až 18 °C. Tento stav by byl zásadním zásahem do práv druhého vlastníka.

  4. Jelikož výbor Společenství je povinen vystupovat a jednat v souladu s principem podpory ochrany vlastnických práv svých členů, prohlašuje proto, že s trvalou demontáží existujících radiátorů v domě Společenství zásadně nesouhlasí. Pokud by bylo např. při odpočtu hodnot radiátorových měřidel (IRTN) zjištěno, že v příslušné místnosti byl radiátor demontován, bude výbor Společenství postupovat v souladu těchto pravidel: • v souladu s Přílohou 2 vyhlášky č. 372/2001 Sb., která stanovuje postup v případě, kdy uživatel bytu jakýmkoliv způsobem znemožnil instalaci poměrového měřidla IRTN na radiátorovém tělese, bude při výpočtu určení spotřeby tepla postupováno tak, že základní část celkové spotřeby tepla v případě Společenství se jedná o 40%) přepočítaná na 1 m2 započitatelné vytápěné plochy bude vynásoben koeficientem 1,6. U spotřební části celkové spotřeby (představující 60 % nákladu na topení) bude zohledněn koeficient zachycující průměrnou hodnotu nákladů na výhřev jedné bytové jednotky, který nesmí klesnout (anebo převýšit) 40 % rozdíl oproti jiným bytovým jednotkám (tento postup výpočtu zamezuje stavu, kdy by bylo možné např. demontáží radiátoru získat úspory nákladů na výhřev příslušného bytu na úkor ostatních bytových jednotek); • takový vlastník bude neprodleně písemně upozorněn na nutnost uvedení otopné soustavy do původního stavu. V případě, kdy nebude nalezena dohoda mezi dotčeným vlastníkem a Společenstvím, bude celá záležitost předána k dalšímu posouzení příslušnému soudu ve formě žaloby. …"

  A funguje to již 3 roky bez problémů … Steve

  Vložil xmartins, 13. Květen 2013 - 17:09

  No nevím, jestli byste s takovou agumentací obstáli u soudu.
  ad 3) Když budu mít radiátor stále vypnutý (ekvivalent odmontovaného), tak určitě neporušuji zákony.
  ad 4) Když bude radiátor odmontován a nebude IRTN na co namontovat, tak určitě neporuším přespisy tím, že neumožním instalaci IRTN. Klidně Vám instalaci IRTN umožním, ale jsem zvědav, na co ho budete montovat, když tam nebude radiátor.
  Před demontáží radiátoru s IRTN je samozřejmě slušné požádat o odečet IRTN.

  Nejsem příznivcem odmontovávání radiátorů, ale z technického hlediska v tom nevidím problém. Když to někdo chce, tak ať je po jeho.

  Ještě k bodu 2. Jako opačný problém bych viděl zejména individuální zvyšování (výkonu) radiátorů, zejména pokud máte IRTN. Pak samozřejmě můžete odebírat více tepla a tím vytápět na vyšší teplotu. Pokud to nezohledníte ve vyúčtování, budete tak to zaplatí ostatní vlastníci.
  Při každé změně výkonu radiátoru by se měl změnit i průtok tímto radiátorem. Tím se můžou změnit poměry v celém systému, takže by stálo za to minimálně posoudit, zda není třeba celou soustavu znovu vyregulovat. Klidně se může stát, že to v jiných bytech přestane topit.

  Vložil Stefi (bez ověření), 13. Květen 2013 - 20:55

  Tak to zkuste..: odmontujte radiátor, nechte výbor konat a počkejte na soud, jak to celé dopadne… Jelikož nikdo z domu radiátor zatím neodmontoval, nemohu prakticky říci, jak to celé prakticky dopadne.

  Nicméně z hlediska zdravého rozumu cítím, že odmontování radiátoru je nesprávné, a že váš názor obhajující demontáž, je zcela česky typicky švejkovská reakce na to, jak obejít nejen zákonné, ale i morální normy. No ale uznávám, že vést další diskuzi je asi zbytečné, protože pouze jedinečná soudní kauza může dát relevantní odpověď na naše otázky.

  Stefi

  Vložil Nortonik, 13. Květen 2013 - 8:17

  Topná soustava je vždy jeden celek, bez ohledu na to kdo je vlastníkem jednotlivých částí. Ke změně způsobu vytápění budovy nebo její části je nutný souhlas Stavebního úřadu. Ten k tomu bude vyžadovat souhlas vlastníka stavby se změnou.

  Vložil xmartins, 12. Květen 2013 - 18:52

  Pokud jsou radiátory společnou částí domu (viz prohlášení vlastníka) musíte mít souhlas SVJ.
  Bez radiátoru Vám teplo bude vyúčtováno jen podle podlahové plochy kuchyně (běžně 40% nákladů na topení) a už ne podle náměru na radiátoru.

  Vložil Zahradníček Petr, 12. Květen 2013 - 20:17

  A pokud nejsou společnou částí? Radiátory mám např. uvedeny ve vybavení jednotky.

  Vložil xmartins, 12. Květen 2013 - 21:01

  Pak si s nimi můžete dělat co chcete.

  Vložil pro Lankočí (bez ověření), 12. Květen 2013 - 18:24

  SBD má myslím pravdu. Odstranění radiátoru se musí řešit přes stavební úřad.

  Vložil emil novotný (bez ověření), 13. Květen 2013 - 12:21

  Odstranění je nutno řešit s OLTERMem už kvůli měřáku. emil

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".