Odstoupení 2 členů výboru ze 3

Vložil tomisoft, 17. Říjen 2011 - 16:25 ::

Dobrý den,

dnes jsem ve vývěsce našeho SVJ objevil oznámení o odstoupení 2 členů výboru (celkem máme 3 členy). To by mě nepřekvapilo (koneckonců odstoupili na shromáždění), ale co mě opravdu překvapilo je to, že ve stejném oznámení je napsáno, že poslední člen výboru se stává pověřeným vlastníkem a jako takový bude vykonávat správu domu. Je toto vůbec možné? Nenašel jsem ani v ZoVB ani v našich stanovách úpravu přímo této situace, ale mám za to (a vlastně to i vyplývá z našich stanov a ZoVB), že – cituji ZoVB §9: (7) Orgány společenství jsou

 1. shromáždění vlastníků jednotek (dále jen „shromáždění“),
 2. výbor společenství (dále jen „výbor“) nebo ten vlastník jednotek, kterého v případě, že není zvolen výbor, shromáždění pověří výkonem funkce výboru (dále jen „pověřený vlastník“)

Z toho vyplývá, že pověřeného vlastníka je možno zvolit, ale v případě zvolení výboru, jehož většina rezignuje, nelze apriori říci, že poslední zbylý člen má oprávnění vykonávat funkci pověřeného vlastníka. Dle mého není takový výbor usnášeníschopný a musí být ve volbě doplněn shromážděním. V případě, že doplněn není, tak může být poslední člen odvolán a může být zvolen pověřený vlastník nebo může být správa svěřena např. externí firmě. Můžete mi toto někdo potvrdit nebo vyvrátit? Nehodlám se smířit s tím, jaké právní vzduchoprázdno v našem SVJ panuje.

Díky

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil jardaparda, 17. Říjen 2011 - 20:39

  "poslední člen výboru se stává pověřeným vlastníkem"
  Jak píšete, to je samozřejmě nesmysl. Lze ho pověřit jako pověřeného vlastníka, ale usnesením shromáždění (kvórem jako výbor - §9 odst. 12 ZoVB) .
  "bude vykonávat správu domu"
  Bude (ale pořád jako "výbor" - resp. jeho zbytek). Ovšem poněkud bezzubě.

  O snížení počtu členů výboru pod zákonnou hranici (§9 odst. 11 ZoVB) min. 3 členů se tu již diskuze vedly - asi většina by se shodla na tom, že je to možné - ono to někdy prostě nastane a hotovo, není ale důvod to nemít upřesněné ve stanovách, aby se o tom zbytečně nevedly spory, ale výbor by se měl na mimořádném shromáždění doplnit (chtějí-li vlastníci výbor, a ne rozhodně rizikovější věc, tj. pověřeného vlastníka, a to dokonce třeba i v situaci, kdy neexistuje použitelná kontrolní komise nebo revizor), protože hlavně navenek je v tom zásadní problém (§9 odst. 13 ZoVB).

  Vložil tomisoft, 17. Říjen 2011 - 20:54

  Bohužel v našem SVJ bylo vedení dlouhodobě totálně ignorující právní předpisy, takže třeba kontrolní komise, ale i další věci jako čistě procesní záležitosti (po zahájení schůze odsouhlasení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu atd.) jsou zcela neznámé pojmy. Samostatná kapitola je např. podepisování smluv o dílo popř. úvěrové smlouvy – protizákonně podepisováno jen předsedou SVJ (zákon jednoznačně říká, že je potřeba ještě podpis dalšího člena výboru, totéž říká zápis v rejstříku SVJ). Prostě totální diletantismus nejhrubšího zrna. Bohužel drtivá většina dalších vlastníků jsou apatické ovečky, které si toto vedení volilo stále dokola. To mi připomíná situaci, kdy tento výbor na shromáždění odstoupil a v okamžiku, kdy mělo dojít k volbě nového výboru svoje odstoupení stáhl a ovečky mu to s radostným bučením odkývaly.

  Vložil Prokešová (bez ověření), 17. Říjen 2011 - 23:23

  jako byste popisoval situaci u nás…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".