Odpovědnost výboru SVJ

Vložil filNad52, 28. Listopad 2022 - 19:26 ::

Přečetla jsem si hodně k této problematice. Městské domy a z nich vzniká SVJ. Výbor SVJ ručí za požární kontroly. Ty vykoná zodpovědný požární technik. Pokud to dobře chápu, měl by být únikový plán podle stávající stavební dokumentace. Ten SVJ neobdrželo. Plán, který řeší požární únikové cesty by měl být součástí stavebního povolení domu. Stavební úřad města mi odpověděl, že v archivu nic takového není. Podle čeho umisťuje požární technik cedulky ve společných prostorách domu, když není projekt únikových cest? Nebo umístí cedulky všude a je vymalováno. Děkuji za nápovědu F

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Tomáš Neugebauer. (bez ověření), 16. Prosinec 2022 - 14:51

  Na úvod poopravím váš dotaz. Výbor SVJ neručí za požární kontroly, ale za zajištění jejich provedení. Ty nevykonává zodpovědný požární technik, ale preventista PO, technik PO nebo odborně způsobilá osoba v PO.

  Předpokládám, že únikovým plánem myslíte požární evakuační plán. Ten nemusí být vždy zpracován. Záleží na konkrétních podmínkách. Vzhledem k tomu, že uvádíte, že by měl být součástí stavebního povolení, mohlo by se také jednat o posouzení požárního nebezpečí stavby, jehož součástí je i řešení únikových cest. Zda má být, nebo ne, záleží na tom o jak starý dům se jedná, resp. kdy byla provedena příp. rekolaudace.

  Technik PO primárně vychází z posouzení požárního nebezpečí stavby. Není-li, záleží na tom, musí-li být zpracován požární evakuační plán, či nikoliv. Pokud ano, vychází z něj. Pokud ne, vytvoří nejvhodnější únikové cesty podle konkrétních podmínek a ty označí.

  Vložil . (bez ověření), 28. Listopad 2022 - 21:41

  Výbor neručí za požární kontroly. V bytových domech neexistuje žádný únikový plán. Pokud u vás vzniká svj a máte pouze takovéto starosti, tak to nemáte žádné starosti.

  Vložil filNad52, 28. Listopad 2022 - 21:56

  Pokud nemá být únikový plán domu, budu ráda. Pak nemusí být, ani ve školách nebo v nemocnicích. Jen tady nepište, že je tam více vchodu. více lidi. Pokud je jeden vchod do domu, tak tomu rozumím. U nás jsou dva vchody. Tak čím je určeno ze jeden je únikový a druhý ne.

  Požární technik umístí cedulky únikových cest, kde chce? Super Více názoru je mít dobré pohromadě Nejjednodušší je někoho urážet, to umí každý F

  Vložil Justitianus, 28. Listopad 2022 - 20:13

  Nesmysl č.1: „Výbor SVJ ručí za požární kontroly.“
  Nesmysl č.2: „měl by být únikový plán“
  Nesmysl č.3: „Plán, který řeší požární únikové cesty by měl být součástí stavebního povolení domu“

  Justitianus

  Vložil filNad52, 28. Listopad 2022 - 21:43

  Pokud není odpovědný výbor SVJ, za provedení požární kontroly domu, tak potom kdo? Správa domu, která neodpovídá za nic? F

  Vložil Justitianus, 29. Listopad 2022 - 2:11

  Podle § 17 odst.1 občan­ského zákoníku platí, že práva může mít a vykonávat jen osoba; povinnost lze uložit jen osobě a jen vůči ní lze plnění povinnosti vymáhat.

  Výbor není osoba. Povinnost nelze uložit „výboru“, ani vůči němu nelze plnění povinnosti vymáhat.


  Podle § 2 odst. 2 zákona č. 133/1985 o požární ochraně platí, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti.

  SVJ neužívá společné části domu ani byty k provozování činnosti, proto neodpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany (s výjimkou místnosti vyhrazené pro SVJ, pokud domě je – např. kacelář SVJ nebo sklad určený pro správu domu).

  Podle § 2 odst. 2 zákona věta třetí a čtvrtá platí, že provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.

  Z uvedeného plyne, že podle zákona je odpovědný vlastník domu. SVJ tedy žádnou povinost na úseku požární ochrany nemá, není-li smlouvou mezi SVJ a vlastníky jednotek sjednáno jinak. Takovou smlouvou předvídanou zákonem může být prohlášení, nebo stanovy SVJ.

  Justitianus

  Vložil jaroš (bez ověření), 29. Listopad 2022 - 9:34

  A která osoba v SVJ je fyzická či právnická?

  Vložil Osoba (bez ověření), 29. Listopad 2022 - 18:15

  „která osoba v SVJ je fyzická či právnická?“ (Vložil jaroš (bez ověření), 29. Listopad 2022 – 9:34)

  Platí obecná úprava pro osobu. Žádná speciální pravidla pro osobu v SVJ není.

  Vložil asi tak (bez ověření), 29. Listopad 2022 - 11:13

  Fyzická osoba v svj je vlastník bytu José Vonásek a právnická osoba je např. vlastník nebytového prostoru firma Čerstvá zelenina. Právnická osoba může být i vlastníkem bytu.

  Vložil filNad52, 29. Listopad 2022 - 7:23

  odle § 2 odst. 2 zákona č. 133/1985 o požární ochraně platí, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti.

  SVJ podle tohoto zákona, nepoužívá ke své činnosti žádné společné prostory.

  Zodpovědný je vlastník domu, tj. každý co vlastní podílově na domě.

  Výbor SVJ ale zastupuje vlastníky, tj. zastupuje je? F

  Vložil . (bez ověření), 29. Listopad 2022 - 8:16

  V dotazu jste uvedla, že u vás vzniká svj. Vy patrně budete aktivní blbec. Tak si tam u vás tu požární ochranu organizujte, když vám to vlastníci budou žrát a přestanťe tady psát ty nesmysly. Výbor svj nezastupuje vlastníky, vlastníci se v svj zastupují sami. V čem byste ty vlastníky chtěla zastupovat? Výbor je stat. zástupce právnické osoby. Ještě jednou. Výbor je stat. zástupce právnické osoby.

  Vložil Hasič (bez ověření), 30. Listopad 2022 - 5:49

  Vy, nebo vaši blízcí, sousedé, známý jste evidentně nezažili požár. Blbec je ten, kdo kašle na prevenci, nikoliv člověk, díky jehož přístupu (aktivitě ohledně prevence) se při případném požáru zabrání větším škodám či ztrátám na životech.

  Vložil Vlastnice jednotky (bez ověření), 30. Listopad 2022 - 8:12

  „Vy, nebo vaši blízcí, sousedé, známý jste evidentně nezažili požár. Blbec je ten, kdo kašle na prevenci, nikoliv člověk, díky jehož přístupu (aktivitě ohledně prevence) se při případném požáru zabrání větším škodám či ztrátám na životech.“ (Vložil Hasič (bez ověření), 30. Listopad 2022 – 5:49)

  Pane Hasiči,

  nikdo zde na požární prevenci nekašle. Zdejší diskuse o zájmu o požární prevenci naopak svědčí.

  Zde se diskutuje znění zákona, podle něhož to není společenství vlastníků jednotek, kdo je za požární bezpečnost domu odpovědné. Pokud to snad bylo míněno jinak, je potřeba změnit znění zákona. Zákon, jak je napsán, vyvolává problémy. Za to nemohou zdejší diskutující, kteří zákon (s největší pravděpodobností) ani nepsali, ani nenavrhovali, ani neschvalovali, ale jsou nuceni zákon číst a řídit se jím.

  Obdobné problémy jsou i s jinými zákony (stavební zákon ad.).

  Vložil Justitianus, 30. Listopad 2022 - 12:57

  Hasiči jsou známi tím, že porušují zákon, šíří lži a uvádějí veřejnost v omyl. Důkazem je i odkaz, který zde dal Martin: https://www.phhp.cz/…ovych-domech .

  Tvrdí se tam hned v nadpisu, že odpovědnost a poinnosti má SVJ. Ale to nemusí být pravda, jak jsem zde už vysvětlil, a citoval jsem k tomu § 2 zákona o požární ochraně. Odpovědný je vlastník domu.

  Hasiči nejsou schopni svou lež podložit odkazem na žádný celostátně účinný právní předpis. Lžou proto, že jednomu SVJ mohou fláknout pokutu jednoduše, ale kdyby měli podle zákona pokutovat všechny spoluvlastníky bytového domu, měli by s tím moc práce navíc.

  A pozor: Na vlastníka domu nedopadají ty povinnosti, které zákon č. 133/1985 Sb. ukládá pouze právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

  Až hasiči přestanou lhát, zatloukat a zatloukat, začnu brát vážně jejich rady ohledně požární prevence.

  Justitianus

  Vložil Karlíto (bez ověření), 2. Prosinec 2022 - 20:03
  1. „Hasiči jsou známi tím, že porušují zákon, šíří lži a uvádějí veřejnost v omyl.“ Můžete tento názor podložit soudně či judikátem? Tedy že HZS ČR takto nelegálně postupovalo vůči SVJ?
  2. Jste ochoten, v případě tohoto postupu HZS ČR vůči SVJ, toto SVJ právně zastupovat a smluvně s tímto převzít případné sankce uložené HZS ČR vůči tomuto SVJ?
  Vložil Fandil jsem Agentu Smithovi (bez ověření), 1. Prosinec 2022 - 20:39

  Odkaz není na HZS ČR, ale na firmu vyrábějící hadice!

  Proč by hasiči „měli podle zákona pokutovat všechny spoluvlastníky bytového domu“ když „pouhý spoluvlastník je pro státní instituce stejně důležitý jako slepičí hovno na podrážce“?

  Vložil § (bez ověření), 30. Listopad 2022 - 20:26

  „Hasiči … Lžou proto, že jednomu SVJ mohou fláknout pokutu jednoduše, ale kdyby měli podle zákona pokutovat všechny spoluvlastníky bytového domu, měli by s tím moc práce navíc.“ (Vložil Justitianus, 30. Listopad 2022 – 12:57)

  To je jeden důvod. Další je ten, že SVJ pokutují podle sazebníku pro právnické osoby, kde jsou pokuty mnohonásobně vyšší.

  Vložil Justitianus, 29. Listopad 2022 - 7:48
  • Vážená filNad52, napsala jste: „Výbor SVJ ale zastupuje vlastníky, tj. zastupuje je?“

  To je nepravda, nesmyslná fatazie. Už jsem Vám napsal: Výbor není osoba. 

  Podle § 17 nemůže ne-osoba nikoho zastupovat, protože ne-osobě nelze uložit povinnost. Na ne-osobě nelze plnění povinnosti vymáhat. Ne-osoba nemůže platně sjednat smlouvu s osobou ani s ne-osobou. Ne-osoba nemůže být žalována. Ne-osobě není možné uložit pokutu. Ne-osoba nemůže způsobit škodu.

  Justitianus

  Vložil MartinII, 28. Listopad 2022 - 20:52

  Nejlepší řešení je zeptat se přímo hasičů na www.HZSCR.cz

  Vložil filNad52, 28. Listopad 2022 - 21:45

  Tak dekuji. Prostě se jich přímo zeptám, jaké dokumenty požadují po SVJ ke kontrole po požáru.

  F

  Vložil MartinII, 28. Listopad 2022 - 23:25

  Je vždy lepší a správné se zeptat rovnou „kováře“. Myslím, že o požárních předpisech zde diskuse je.

  Na internetu např.

  www.phhp.cz/…ovych-domech

  Vložil P_V (bez ověření), 29. Listopad 2022 - 12:26

  Shrnul bych to, najděte si technika požární ochrany a ten tu papírovou práci udělá za vás. Bude vás to něco stát. Základ je provést začlenění do kategorie požárního nebezpečí. Pro každou tu kategorii se pak musí zpracovat nějaký rozsah dokumentace. Z dokumentace vyplyne, co se má v domě zařídit, doinstalovat, a co se bude pravidelně kontrolovat.

  Vložil MartinII, 30. Listopad 2022 - 0:32

  Nenechte se zblbnout uvažováním co je SVJ zda se o požární bezpečnost má zajímat každý osobně nebo přes statutáry nebo přes správní firmu. Pokud chcete mít čisté svědomí, popište hasičům situaci v domě, a ti rozhodnou (uváží) do jaké kategorie požárního nebezpečí patříte a zda vůbec. Technik doporučí instalovat požární hlásiče, minimaxy apod. Když může SVJ investovat do PENB, tak proč ne do požární bezpečnosti.

  Případně pátrejte zde v diskusi.

  Vložil Petr, 2. Prosinec 2022 - 21:45

  O požární bezpečnosti se zde již diskutovalo. Stačí zadat v Hledání text „Neugebauer“

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".