odpojení od společného topení

Vložil Anonymous, 25. Květen 2008 - 14:34 ::

Prosím o radu,jak postupovat v případě,že jeden ze šesti majitelů bytu v naší bytovce,se odpojil od ústředního topení ze společné kotelny,aniž by si vyžádal souhlas ostatních majitelů bytů,jsme společenství vlastníků.Jmenovaný byt je v posledním patře,nikdo s tímto postupem nesouhlasí.Jedná se o nového majitele,rekon­struuje byt.Václav K.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Matějka Jaroslav, 25. Listopad 2008 - 15:12

  Vážený pane, vaše otázka má dvě samostatné odpovědi.

  1. Platí vyhláška č.372/2001 Sb., kde je stanoveno, co hradí za dodávku tepla konečný spotřebitel – uživatel bytu, odpojil-li se „legálně“ od otopné soustavy domu.
  2. Neznám vaše „Prohlášení vlastníka“ či jiná ujednání ve Stanovách vašeho společenství. Je-li v tomto dokumentu uvedena otopná soustava jako celek ve společných částech domu, poté je:
  • nutný souhlas k odpojení od otopné soustavy všech vlastníků,
  • nemá-li dotyčný souhlas všech vlastníků, měl by se podílet na nákladech otopu částkou odpovídající průměru připadajícímu na 1m2 otápěné plochy, jelikož jeho odpojení byl pouze jednostranný akt, se kterým ostatní spoluvlastníci nesouhlasili a ani tuto skutečnost odpojení se vlastníka „právně“ nemají doloženou.

  3. Kladu otázku, jak nyní je odpojený byt otápěn? Bez souhlasu ostatních vlastníků je danou jednotkou – bytem zvýšen odběr ze současného páteřního domovního rozvodu plynu či elektřiny a domovní přípojky. Správu těchto rozvodů vykonává a odpovědnost za tento rozvod má společenství. Předpokládám, že stávající domovní rozvod elektřiny či plynu svoji dimenzí-kapacitou neumožňuje stejným způsobem napojení všech ostatních vlastníků, tudíž vlastník jedné jednotky postupuje v rozporu s ustanovením § 13, odst.3. ZoVB.

  Bylo-li v dané jednotce-bytě instalováno plynové otápění, je v každém případě rozšíření stávajícího rozvodu plynu v bytě a instalace nově zbudovaného plynového spotřebiče na stavební povolení, jehož účastníci jsou všichni vlastníci.

  Obdobně s odvodem spalin; bylo-li přes fasádu, fasáda je společnou částí domu a je nutný souhlas minimálně 3/4 vlastníků, jedná-li se o komín (opět otázka jak je určen komín v Prohlášení vlastníka?), je komín vyvložkován v souladu s platnými předpisy?, byla společenství doručena kopie revizní zprávy daného komínu?, kdo bude provádět pravidelné kontroly užívaného komínu?, atd.

  Matějka

  Vložil FilipN, 25. Květen 2008 - 14:40

  Vážený pane Václave K.,

  můžete, prosím, upřesnit, o co přesně se jedná, tj. zda vlastník

  1. má technický projekt řešící zásah do technického zařízení domu,
  2. má souhlas stavebního úřadu,
  3. jak přesně zasáhl do systému centrálního topení, tj. odstranil radiátory, změnil chod trubek ad.,
  4. platí i nadále společenství za vytápění svého bytu?

  Odpojení by také mohlo znamenat, že vlastník pouze uzavřel ventily na radiátorech.

  FilipN

  Vložil Václav K. (bez ověření), 25. Květen 2008 - 19:18

  Dobrý den,děkuji za rychlou reakci.Vlastník bytu si odřízl radiátory.V bytě si chce zřídit elektrický kotlík a poté nechce platit společenství na vytápění svého bytu.Nemá souhlas stavebního úřadu ani žádný projekt.

  Vložil mbr (bez ověření), 18. Listopad 2008 - 12:30

  kdo chce kam, pomozme mu tam, já bych ho nechal ať se odpojí, základní částku za topení platit stejně musí, když si pak na konci roku sečte co dal za provoz přímotopů+částka do svj, možná na tom prodělá

  Vložil Václav (bez ověření), 18. Listopad 2008 - 17:37

  O tom, že bude i nadále platit základní složku, není nejmenší pochyb. Nejasná je spotřební složka: Jsou názory, že se svévolným zásahem do otopné soustavy nelze zbavit placení spotřební složky.

  Vložil mbr007, 20. Listopad 2008 - 11:17

  No to je otázka. Kdyby nezasahoval do topení a jen ho nechal zavřené, tj. na poměrových měřičích by nenatočil ani jeden dílek a topil si přímotopama, kolik by činila spotřební složka? Hrála by v tom roli i poloha bytu? No je to oříšek.

  Vložil Václav (bez ověření), 20. Listopad 2008 - 17:33

  Přesně jak píše pan mbr007, pokud by nezasahoval do topení a ponechal poměrové indikátory, použil by se pro stanovení spotřební složky náměr poměrových indikátorů, ale ani tak by neplatil nula Kč při nulovém náměru, použila by se příslušná korekce od průměru.

  Jenže teď poměrové indikátory nejsou, takže se použije buď předchozí úvaha (příznivější pro vlastníka který indikátory demontoval), a nebo spíše jakýsi odhad spotřeby zprůměrováním za celý dům?

  Vložil mbr (bez ověření), 20. Listopad 2008 - 19:41

  no nicméně svévolně a bez povolení demontoval radiátory takže cituji: Neumožní-li konečný spotřebitel instalaci měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto konečného spotřebitele spotřební složka nákladů 1,6násobku průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky. V tomto případě majitel bytu ovlivnil poměrová měřidla, já bych asi postupoval takhle.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".