Odměny výboru SVJ

Vložil Anonymous, 20. Květen 2007 - 11:45 ::

Dobrý den, rád bych se zeptal, jak je to s vyplácením a daněním z odměn výboru SVJ. Náš výbor má 4 členy – předsedu výboru – odměna 1500,–Kč, místopředseda – odměna 1000,–Kč a dva členové, každý po 500,–Kč. Zajímá mne, že na uzávěrce roku by mělo být vyúčtováno celkem 42000,–Kč, ale je tam 52500,–Kč, což je i s daní 20%. Je to tak správné, nebo mělo být vykázáno oněch 42000,–Kč a daň by si měl odvést každý člen sám ? A měl by vést nějaký výkaz o příjmu ? Děkuji za brzkou odpověď. S pozdravem Hajnovič

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil NKlainová, 20. Květen 2007 - 16:54

  Pokud jste členům výboru schválili výše uvedené částky k výplatě, je třeba vědět, že výboru vyplacená částka představuje 80 % z celkové hrubé výše odměny Kč 52 500.

  Ve výkazu zisku a ztráty se vykazuje odměna před zdaněním. Vykazovaná částka je tedy správná.

  20 % zálohu na daň (Kč 10 500) musí odvést SVJ na účet správce (FÚ).

  Vložil Anonymous, 20. Květen 2007 - 17:33

  Děkuji za vysvětlení, ale přesto se mi to nelíbí, jelikož SVJ je dle mého názoru právnický subjekt (jako zaměstnavatel)a členové výboru (zaměstnanci).Za mne jako za zaměstnance také odvádí daň zaměstnavatel, ale z mého hrubého přijmu. Jim se schválily tyto částky, tak jsem předpokládal, že je to hrubá mzda, ze které musí odvést daň každý sám a ne ze společných financí. Ještě bych se zeptal, zda je možné, aby jeden ze členů výboru byl zároveň správcem a pobíral tak vlastně dvojí odměnu. Za správcovství(schvá­lil výbor-ne vlastníci) částku 8343,–Kč/měsíc a ještě 500,–Kč/měsíc jako člen výboru. To je také v pořádku? Děkuji za odpověď. Hajnovič

  Vložil Pavel, 20. Květen 2007 - 16:50

  Výpočet je správně. Do nákladů zaměstnavatele vstupuje hrubá mzda. Zaměstnavatel odvede za zaměstnance zálohovou daň, u statutárů 20%.

  Dále se postupuje podle § 38g ZDP č. 586/1992 Sb.

  Pokud je někdo z členů výboru zaměstnanán, tak bude muset podat daňové přiznání.

  Pokud někdo již daňové přiznání podává, tak do něho zahrne hrubou mzdu a odvedenou daň.

  Pokud někdo z členů výboru nemá žádný jiný příjem, tak záleží na výši odměny zda vznikne povinnost nebo jen možnost podat daňové přiznání.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 20. Květen 2007 - 17:35

  Děkuji za vysvětlení, ale přesto se mi to nelíbí, jelikož SVJ je dle mého názoru právnický subjekt (jako zaměstnavatel)a členové výboru (zaměstnanci).Za mne jako za zaměstnance také odvádí daň zaměstnavatel, ale z mého hrubého přijmu. Jim se schválily tyto částky, tak jsem předpokládal, že je to hrubá mzda, ze které musí odvést daň každý sám a ne ze společných financí. Ještě bych se zeptal, zda je možné, aby jeden ze členů výboru byl zároveň správcem a pobíral tak vlastně dvojí odměnu. Za správcovství(schvá­lil výbor-ne vlastníci) částku 8343,–Kč/měsíc a ještě 500,–Kč/měsíc jako člen výboru. To je také v pořádku? Děkuji za odpověď. Hajnovič

  Vložil NKlainová, 20. Květen 2007 - 21:16

  Nedorozumění vzniklo už při schvalování odměn. Členům SVJ zřejmě nikdo nevysvětlil, co schvalují. Jestli jsou to odměny, které budou členům výboru vyplaceny nebo odměny, které vstupují do nákladů SVJ.

  Mimochodem – velmi by mne zajímalo, kolik jednotek spravuje Váš správce – čistě pro orientaci.

  Vložil Anonymous, 21. Květen 2007 - 17:01

  Děkuji Vám za odpověď a pro Vaši informaci máme 77 Byt.jednotek + jednu část (lékárnu) v pronájmu, o kterou se nijak nestará,oni se neúčastní schůzí společenství ani nehlasují, jen odvádí do fondu za pronájem. M.j. máme rozdělené placení do společenství a to: Na Fond oprav (12,–Kč/m2) kde by měly být peníze pouze na opravy, čemuž tak není, dále na Fond režie (2,80Kč/m2) a Správu (110,–Kč). Mě se to nelíbí, jelikož se stejně přetahují peníze z jednoho fondu do druhého a vše je nepřehledné. Chtěl jsem, aby se Fond režie zrušil, ale u nás to není snad možné. Máme hrozný výbor, který si ze společenství udělal „dojnou krávu“ pro sebe a nevím jak to změnit. Děkuji Hajnovič H.K.

  Vložil NKlainová, 22. Květen 2007 - 22:14

  Nevidím důvod, proč byste měli tvořit různé fondy, když to stejně v podstatě žádné fondy nejsou. Nakonec – výbor ani nedodržuje jejich původní účel.

  Vlastníci netvoří žádné fondy – odvádějí zálohové příspěvky na správu domu. Výbor by s nimi měl hospodařit podle schváleného rozpočtu.

  Požadujte tedy po výboru rozpočet na celý rok, který bude zahrnovat veškeré předpokládané náklady (výdaje), např.:

  • plánované výdaje na revize a prohlídky,
  • pojištění domu,
  • odměny výboru SVJ,
  • odhadnuté náklady na drobné opravy, údržbu apod.,(něco jako rezerva)
  • plánované finančně náročné opravy a rekonstrukce – část připadající na sledovaný rok,

  a další náklady, s nimiž budou vlastníci při schvalování rozpočtu souhlasit.

  Rozpočet nechejte schválit shromážděním vlastníků – s vysvětlením každé jeho jednotlivé položky.

  Z celkové částky rozpočtu se odvíjí výše příspěvků na správu domu.

  Na vlastníky se celková částka rozpočtu rozpočítá podle spoluvlastnických podílů na společných částech domu, pokud nemáte uzavřenou se všemi vlastníky dohodu, že se některé náklady rozpočítavají ji­nak.

  Po uplynutí roku se zajímejte, jak byly rozpočtované částky na jednotlivé náklady dodrženy, žádejte vysvětlení každého překročení rozpočtovaných nákladů.

  Ani úspory nemusí vždy svědčit o dobrém hospodaření. Může jít o odložené akce, které se mohou v dalších letech prodražit.

  Vím, že je to těžké, nejhorší je lhostejnost vlastníků ke skutečnosti, že s jejich majetkem nakládá někdo jiný. Chce to výdrž.

  A s tím, že nájemce platí něco do fondu pozor – jde o nájemné, které je třeba rozdělit mezi vlastníky jednotek.

  Vložil Anonymous, 8. Říjen 2007 - 19:45

  Vytvořit ve společnství fondy je jedna z nejdůležitějších věcí přehlednosti v účetnictví, toku peněz a nakládání s nimi – neboli čerpání peněz z nich. Z vytvořených fondů lze snadno a přehledně vyčíst kolik se vybralo a jakým způsbem se fond čerpal Fondy se dělí na zúčtovatelné a nezúčtovatelné a je nemyslitelné, aby nezúčtovatelné fondy (např. fond odměn byly překročeny) To by u nás statutár musel uhradit a musel by se zodpovídat.

  Máme přesná a schválená pravidla jakým způsobem se do fondů přispívá a jak se čerpají, co se musí vyúčtovat a co nikoli. Je to jednoduhé, jasné a přehledné a hlavně všichni členové mají stejné podmínky co se týče přispívání a čerpání z fondů. Vše máme zpracováno odborníkem.

  Ujišťuji Vás, že někteří vlastníci si stejně myslí, že je statutár okráda. Nikdo z nich si neumí představit, co obnáší práce pro společenství, kolik to je práce.

  Statutár SVJ z Liberce

  Vložil Anonymous, 8. Říjen 2007 - 19:44

  Vytvořit ve společnství fondy je jedna z nejdůležitějších věcí přehlednosti v účetnictví, toku peněz a nakládání s nimi – neboli čerpání peněz z nich. Z vytvořených fondů lze snadno a přehledně vyčíst kolik se vybralo a jakým způsbem se fond čerpal Fondy se dělí na zúčtovatelné a nezúčtovatelné a je nemyslitelné, aby nezúčtovatelné fondy (např. fond odměn byly překročeny) To by u nás statutár musel uhradit a musel by se zodpovídat.

  Máme přesná a schválená pravidla jakým způsobem se do fondů přispívá a jak se čerpají, co se musí vyúčtovat a co nikoli. Je to jednoduhé, jasné a přehledné a hlavně všichni členové mají stejné podmínky co se týče přispívání a čerpání z fondů. Vše máme zpracováno odborníkem.

  Ujišťuji Vás, že někteří vlastníci si stejně myslí, že je statutár okráda. Nikdo z nich si neumí představit, co obnáší práce pro společenství, kolik to je práce.

  Statutár SVJ z Liberce

  Vložil Anonymous, 8. Říjen 2007 - 23:01

  Ten Váš odborník na fondy ve společenství by si měl nejdříve zjistit, co znamená v účetnictví pojem „fond“.

  Je to vlastní zdroj SVJ. SVJ žádné vlastní zdroje netvoří.

  Zálohově poskytované příspěvky na správu a na služby jsou cizí zdroje, se kterými SVJ jen hospodaří. Musí je vlastníkům vyúčtovat.

  Ale pokud tomu chcete říkat fondy, prosím. Ovšem žádné fondy to opravdu nejsou. To by odborník měl vědět. I pojem „fond oprav“ je používán nesprávně.

  Vlastníci jednotek by se měli zajímat, jak je s jejich zálohami nakládáno. Měli by vyžadovat přehled o stavu, tvorbě a čerpání tzv. „fondu oprav“ a o konečných zůstatcích nevyčerpaných záloh podle jednotlivých vlastníků.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous, 9. Říjen 2007 - 9:01

  A co mají dělat vlastníci, kteří se zajímají o čerpání záloh na správu domu a o zůstatky podle jednotlivých vlastníků, ale tyto informace jim nejsou poskytovány, a to ani na přímou žádost?

  Vložil Anonymous, 9. Říjen 2007 - 14:48

  Dobrý den, kroky máte pouze tři: 1)doporučeným dopisem zažádat SVJ (výbor SVJ)z titulu vlastníka jednotky o Vámi požadované, 2)obrátit se na Shromáždění SVJ, 3) podat občanskoprávní žalobu o vydání Vámi požadovaných informací (kopií dokladů). s pozdravem, Petr Vávra

  Vložil Anonymous, 23. Květen 2007 - 5:29

  Mnohokrát Vám děkuji za Váš čas a odpovědi, ani nevíte, že se mi docela ulevilo na duši a pokusím se jednat dle vašich rad. S pozdravem Hajnovič H.K.

  Vložil Pavel, 20. Květen 2007 - 20:15

  SVJ je skutečně právnická osoba a vůči členům orgánů působí jako zaměstnavatel. Situace je tedy stejná jako ve Vašem zaměstnání.

  V pracovní smlouvě (analogicky rozhodnutí shromáždění) máte uvedenou hrubou mzdu. Z hrubé mzdy se odvede daň a zaměstnanec dostane čistou mzdu. Zaměstnavatel (SVJ) zaplatí vše. Nějak nerozumím, co se Vám na této skutečnosti nelíbí. :-))

  Zákon souběh funkce správce a člena výboru nezakazuje, pokud to nezakazují konkrétní stanovy, tak je to v pořádku. Protože se jedná o dvě činnosti, nevidím důvod proč by konkrétní osoba nemohla dostávat „dvě“ odměny.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 21. Květen 2007 - 17:06

  Děkuji Vám za vysvětlení a za odpověď, ale u nás máme hrozný výbor, který si rozdává spoustu různých odměn, vše je nepřehledné a vlastníků chodí málo na hlavní schůzi, tak se dávají plné moci, ale většinou na členy výboru, aby hlasovali za ty,kteří se nedostaví a tak je to všechno s prominutím na „draka“ a nevím, jak to změnit. Omlouvám se za své výlevy a děkuji. S pozdravem Hajnovič H.K.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".