odměny členům výboru

Vložil Anonymous, 5. Leden 2009 - 18:51 ::

Dobrý den, je možné, aby si členové výboru vyplatili odměny bez souhlasu ostatních vlastníků? Konkrétně se jedná o částku 1000Kč za rok.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil eva (bez ověření), 7. Leden 2009 - 9:38

  Dobrý den, prosím Vás chtěla jsem se zeptat,co se platí z FO. U nás představenstvo společenství totiž zaplatilo i mzdu, barvu do tiskárně.Je to správné?Já si myslím, že z FO by se mněly platit pouze opravy.Bylo mi sděleno, že mzda byla vyplacena, protože se jednalo o drobné opravy v baráku.Je to správné? Děkuji

  Vložil Anonymou (bez ověření), 7. Leden 2009 - 11:38

  žádný fo neexistuje, správně se to jmenuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy na správu domu (pí Klainová to tu vysvětlovala již xkrát). a do správy domu patří samozřejmě i to, co uvádíte, takže je to správně, ty peníze nejsou jen na opravy ale na všechno, co se týká správy domu.

  Vložil eVA (bez ověření), 7. Leden 2009 - 11:49

  Promintě, ale u nás je fond oprav a správa domů, kde jsou rozepsané veškeré služby,odměny představenstva administratíva atď. Ja si myslím, že to není správné, ale ani nevím kam se mám stěžovat. Děkuji

  Vložil Tornádo (bez ověření), 7. Leden 2009 - 14:53

  Paní Evo,

  Vám vůbec nevadí, že máte fond oprav, i když nic takového neexistuje. To je potom těžké hledat odpověď.

  Navíc o moc nejde, výbor hospodaří s penězi členů a jestli se zaplatí oprava na domě z něčeho, co právně neexistuje, nebo z něčeho jiného, je dost jedno.

  Mělo by se kontrolovat, kolik celkem peněz výbor vynakládá a na co, ale jak je to nazváno je důležité až v druhé řadě.

  Pokud byla potřeba opravy, tak oprava byla provedena. Nesouhlasíte věcně s tou opravou? Nebo s tím, že si koupili náplň do tiskárny?

  Můžete ten problém samozřejmě otevřít na shromáždění. Náplň do tiskárny bude stát tak cca 1 000 Kč. Tím se rozproudí velká debata zejména lidí, kteří do toho moc nevidí, většina znechuceně odejde a již chodit na shromáždění nebude, pokud se zde budou řešit takovéto „zásadní“ věci.

  Vložil eva (bez ověření), 7. Leden 2009 - 16:56

  Nesouhlasím z vyplacení mzdy z FO, protože máme ještě správu domů a tam máme zahrnuté odměny, služby i administratí­vu.Tím nemůže být přehled o hospodaření. Ročně platíme na odměny 150 000,00 Kč a eště výbor zaplatí z FO další peníze zdůvodňují to tím, že bylo toto provedeno z daňových důvodů.Myslím, že to není a že to dělají aby nemusely platit FU. Děkuji

  Vložil Jirka1974, 6. Leden 2009 - 17:55

  A kolik ta odměna u vás je?

  Vložil svjkonzumni641, 6. Leden 2009 - 8:08

  Odpověď hledejte ve Vašich stanovách, ev. pokud stanovy nemáte se podívejte do vzorových stanov. My máme ve stanovách, že o odměnách členům výboru nebo pověřenému vlastníkovi rozhoduje shromáždění.

  Vložil 1Raula, 6. Leden 2009 - 16:32

  Dobrý den,jak se budou letos platit odměny statutářům? Tak jako loni,nebo jsou nějaké změny?Třeba na zdravotním,nebo jestli se platí sociální letos?Nebo nějaká jiná změna?

  Vložil Pavel, 7. Leden 2009 - 0:08

  Zdravotní daň se platí stejně jako v roce 2008.

  Sociální daň nebyla pro statutáry v roce 2009 zavedena.

  Pro rok 2009 bylo schváleno v reformním baťohu snížení sazby daně z 15% na 12,5%. Ale zákonem č. 2/2009 Sb. byla sazba, a tím i absolutní daň u statutárů, opět zvýšena na magickou hranici 15%.

  Problém je ale u základu pro výpočet daně z příjmů. Nechtěl jsem to sem uvádět, protože ještě není oficiální stanovisko, ale již jsem dostal na email dotaz na superhrubou mzdu při výpočtu daně. Poplašná zpráva, opírající se o jazykový výklad již koluje. Dosud se do superhrubé mzdy pro výpočet daně z příjmů počítala jen zdravotní daň. Ti patlalové od nejlepšího ministra KDU-ĆSL všech dob ale navrhli změnu, že se do superhrubé mzdy asi bude počítat i sociální daň, i když se platit nebude. S tímto § 6/13 ZDP je v přímém rozporu důvodová zpráva novely. Co vlastně platí je nejasné. Podle jazykového výkladu by se měla sociální daň zahrnovat, podle teleologického a historického výkladu by se zahrnovat neměla. Možná se vymyslí obdobně šalamounské řešení jako u DPH a SVJ. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil 1Raula, 7. Leden 2009 - 13:52

  Moc Vám děkuji za odpověď.Zkusím si to ujasnit ještě na FU.....

  Vložil Petr, 7. Leden 2009 - 10:06

  A z čeho by se mělo toto hradit? Vlastníci mají k dispozici (skládají se do něj) jen fond oprav. Pak již jen zálohy na služby. Je možné si do Evidenčního listu dát i jiné služby. Nebo se extra skládat na výdaje, proti kterým tazatelka Eva vznáší námitky.

  Vložil Anonymou (bez ověření), 7. Leden 2009 - 11:44

  vlastníci se neskládají do fondu oprav, ale skládají zálohy na správu domu. A z těchto záloh je možné platit nejen opravy ale všechny výdaje na správu domu.

  Vložil eva (bez ověření), 7. Leden 2009 - 10:32

  U nás pod správou domů patří služby i odměny a opravy jsou zvlášť do oprav platím měsičně 1600,–Kč a odměny zvlášť platím 331,00 Kč Děkuji

  Vložil Petr, 8. Leden 2009 - 12:32

  Já bych hledal na tomto diskusním fóru nebo na i-netu, jenže ono je jednodušší zadat dotaz. Domníval jsme se, že a)zálohy služby řeší také zákon, ale asi tam je nakonec jen odkaz na stanovy, a zákon sám řeší b)zálohy na správu (fond oprav) a je jedno jak tomu říkáme, hlavně aby v tom byl pořádek. Co máte pod službami si ověřte ve vyúčtování ale nejlépe v Evidenčním listě. Měla byste vědět z čeho se záloha skládá (úklid, odpadky, osvětlení domu, komín, anténa). Můžete měsíčně SIPO (pokud ho máte) platit třeba poplatek za psa, ale ten by šel stejně jako poplatek za TV a ČRO, plyn a elektřina v bytě na jiný účet než služby v domě. Úklid chodníku se údajně platí ze záloh fondu oprav (nebo jen někde ?), zatímco úklid domu ze záloh služeb.

  Zákon o bytech hovoří toto: "§ 9 (10) Pokud shromáždění neschválí stanovy, řídí se právní poměry společenství vzorovými stanovami nařízením vlády.

  1. Stanovy společenství musí obsahovat
  1. způsob úhrady nákladů spojených se správou domu,

  § 9a (2) Společenství je oprávněno rozhodovat o rozúčtování cen služeb, není-li stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu.

  § 11 (4) K přijetí usnesení o … rozúčtování cen služeb podle § 9a odst. 2 je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů.

  Práva a povinnosti vlastníků jednotek § 13 (1) Vlastník jednotky se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak.

  § 15 (1) Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu (§ 8 odst. 2). (2) K účelu uvedenému v odstavci 1 skládají vlastníci předem určené finanční prostředky jako zálohu. Výši částky a den její splatnosti sděluje vlastníkům výbor. Není-li výbor zvolen, rozhoduje se o výši částek podle odstavce 1 nadpoloviční většinou všech vlastníků jednotek v domě."

  Howgh

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".