odkoupení pozemku

Vložil HankaBr, 3. Červen 2020 - 11:19 ::

Může SVJ odkoupit od Kraje pozemek o výměře 2200 m2 ke stávajícímu majetku SVJ. Jedná se o rozdělený pozemek kraje

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anon. (bez ověření), 4. Červen 2020 - 2:19

  Uvádíte, že chcete přikoupit pozemek ke stávajícímu majetku SVJ. Pokud by v majetku SVJ byl dům a pozemek, pak by takové řešení mělo smysl.
  Ve zdrcující většině případů však SVJ není vlastníkem ani domu, ani pozemku. Pokud by tak tomu bylo, pak není důvod pro samu existenci společenství.
  Pokud tomu tak je i u Vás pak není důvod, aby SVJ vlastnilo zamýšlený pozemek. Ten by měl být ve vlastnictví všech členů společenství.
  Ve Vašich stanovách určitě nemáte ani pravidla pro přispívání na náklady spojené se správou nemovitého majetku ve „vlastnictví SVJ“ .

  Vložil Justitianus, 4. Červen 2020 - 5:40

  Pan Anon zde popisuje odlišné řešení, na které se tazatel neptal. Šlo by z hlediska práva o zcela jiný případ než ten, který je popsán v úvodním dotazu.

  Pořízení nemovitého majetku (pozemku) do spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek je samozřejmě možné, a je to z právního hlediska to nejčistší řešení; ovšem v tom případě bude potřebné změnit obsah prohlášení, a to s písemným souhlasem (dohodou) všech vlastníků jednotek. Dosáhnout 100% souhlas ovšem může být neprůchodné …

  Možná proto se tazatel ptal na pořízení pozemku do majetku SVJ. K pořízení majetku právnickou osobou SVJ totiž zpravidla postačuje souhlas nadpoloviční většiny, udělený shromážděním. To platí pokud nemají ve stanovách uvedeno vyšší hlasovací kvorum.


  Pan Anon se zbytečně ptá na stanovy a na „pravidla pro přispívání na náklady spojené se správou nemovitého majetku ve vlastnictví SVJ“.
  Jakými podíly se přispívá na správu domu je od počátku uvedeno v prohlášení. Nikoliv ve stanovách.

  Je to výslovně zdůrazněno i v novele NOZ, účinné od 1. 7. 2020 (změna znění § 1180 odst. 1).

  Je přece zřejmé, že SVJ si pozemek pořizuje pouze pro správu domu. Jiný účel nepřichází v úvahu. Proto je logické a souladné s pravidly vedení účetnictví, že veškeré související výdaje (např. zimní úklid, náklady na povinné seče porostů, na oplocení, na závoru u vjezdu na parkoviště, atd.) bude SVJ čerpat jako náklad na správu domu.

  Justitianus

  Vložil . (bez ověření), 3. Červen 2020 - 11:48

  Svj si může odkoupit pozemek pouze za účelem správy domu. Předpokládám, že myslíte svj jako právnickou osobu. Svj musí prokázat, že dotyčný pozemek je „nutné“ vlastnit, aby se mohl spravovat dům. Takovým pozemkem může být pozemek, který je bezprostředně vedle domu. Jiný pozemek, umístěný někde jinde, kupovat nepřichází do úvahy.

  Vložil Justitianus, 3. Červen 2020 - 18:56

  Samozřejmě že je možné zakoupit pozemek umístěný kdekoliv! Jediným kriteriem je zda pořízení pozemku poslouží ke správě domu.

  Justitianus

  Vložil . (bez ověření), 3. Červen 2020 - 20:56

  Dobře, ale zajímalo by mě, jak může pozemek Kraje vzdálený např. 2 km od domu, nebo pozemek na sídlišti nepříslušící k domu sloužit ke správě konkrétního domu. Třeba jako parkoviště?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".