Nový zákon o evidenci "skutečných" majitelů

Vložil Pavel, 1. Červenec 2019 - 15:19 ::

Dne 27.6.2019 rozeslala vláda do veřejného připomínkového řízení nový zákon transponující 5. AML směrnici:

https://apps.odok.cz/veklep-detail…

Z návrhu vyjímám:

"Z V. AML směrnice plyne mimo jiné požadavek na veřejnost alespoň některých údajů o skutečných majitelích, zavedení mechanismů ověřování a kontroly pravdivosti údajů vedených v evidenci, jakož i stanovení efektivních sankcí. Těmto charakteristikám současný režim evidence skutečných majitelů (upravené zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů) neodpovídá.

K naplnění cílů stanovených V. AML směrnicí se navrhuje provést více komplexních legislativních i systémových změn. Transpoziční lhůta uplyne 10. ledna 2020.

Vzhledem k množství nových pravidel i specifičnosti institutu evidence skutečných majitelů se navrhuje úprava v novém zákoně.

Předmětem nového zákonu bude zejména úprava

(1) podrobného vymezení skutečného majitele,
(2) způsobu přístupu k údajům v evidenci,
(3) procesu zápisu údajů o skutečném majiteli (zápis v soudním řízení nebo
prostřednictvím notáře),
(4) automatického předávání některých údajů z veřejného rejstříku,
(5) řešení nesprávných nebo chybějících údajů v evidenci a
(6) sankcí za porušení povinností souvisejících s evidováním skutečných
majitelů.
"

Podařilo se prolobovat, že SVJ nemají „skutečného“ majitele. Bytová družstva ve výjimce podle § 7 návrhu nejsou.

Hezký den!

  • AML zákon
  • ESM

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Jarošová (bez ověření), 15. Srpen 2019 - 23:21

Můžete mi, prosím říct, co to ve skutečnosti pro SVJ znamená? /Podařilo se prolobovat, že SVJ nemají skutečného majitele./ Nemusíme se tedy nikde registrovat do registru skutečného majitele nebo naopak tam nebude jen výbor SVJ, ale všichni vlastnici bytových jednotek v SVJ? Děkuji za odpověď.

Vložil Pavel, 16. Srpen 2019 - 8:15

Paní Jarošová,

podle stávající právní úpravy musí SVJ zapsat „skutečného“ majitele SVJ do 1.1.2021 do evidence „skutečných“ majitelů.

„Skutečným“ majitelem je osoba, která má více než 25% hlasovacích práv. V případě SVJ v drtivé většině taková osoba není.

Potom nastupuje právní fikce, že „skutečným“ majitelem SVJ je výbor nebo předseda SVJ.

Při přípravě implementace V. AML směrnice se podařilo prolobovat, že SVJ budou ve výjimce, protože by došlo v drtivé většině pouze k přepsání statutárního orgánu do evidence „skutečných“ majitelů SVJ.

Nyní je návrh předpisu po připomínkovém řízení, potom půjde do vlády a Parlamentu ČR. Pokud projde do 1.1.2021, tak SVJ mohou na tuto zhůvěřilost zapomenout.

Bohužel bytová družstva ve výjimce nejsou.

Hezký den!

Pavel

Vložil Jarošová (bez ověření), 16. Srpen 2019 - 16:31

Děkuji za odpověď a doufám, že vše dobře dopadne pro SVJ.

Vložil Majitel spolku (bez ověření), 1. Červenec 2019 - 19:17

Majitel spolku – která moudrá hlava to vymyslela?

Příklad: Majitel Klubu českých turistů.

Vložil Pavel, 2. Červenec 2019 - 19:15

Majiteli spolku,

spolků je v ČR asi 120 tisíc. Různí zahrádkáři, rybáři, sportovci etc.

V EU jsou tlupy úředníků, kteří musí předstírat nějakou činnost. A tak vymýšlí různě směrnice (jako je V. AML), různá nařízení (jako je GDPR) a jiné právní akty.

Právní akty jsou většinou nic neřešící a jen obtěžující. Ale je na ně napojeno hejno tuzemců, kteří o nich píší, přednáší, kontrolují jejich dodržování, udělují sankce a tak mají také dobrý zdroj obživy.

Spolky by se bez těchto nesmyslů obešly. Ale co by dělali euroúředníci a jejich tuzemští následovatelé?

Hezký den!

Pavel

Vložil Cyril. (bez ověření), 3. Červenec 2019 - 10:28

Napřed si vy chytrej přečtěte důvodovou zprávu, abyste měl šajnu o tom, proč evidence skutečných majitelů vznikla. Šmahem odsoudit její přinos kvůli určitým nedokonalostem je čirý populismus.

Vložil Pavel, 3. Červenec 2019 - 11:03

Cyrile,

o ESM zde píšu již od roku 2017. Znám jak AML směrnice EU tak důvodové zprávy českých návrhů.

Navíc mám možnost psát připomínky pro jedno oficiální připomínkové místo. Takže doporučovat mi čtení důvodové zprávy je mimo mísu.

Jsem praktik a tak vím, jak se s tímto problémem praxe velmi často vypořádala.

Těch chyb tam je víc, snad se něco ještě podaří opravit.

Hlavně že vypadla SVJ, která tam neměla být již od počátku, stejně jako církve.

Pavel

Vložil MCh (bez ověření), 1. Červenec 2019 - 21:03

Zajímavé bude, koho uvede jako skutečného majitele Milion chvilek pro státní převrat.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".