Nový vlastník nereaguje

Vložil haranka, 19. Duben 2019 - 11:01 ::

Dobrý den, vloni na podzim manželé – vlastníci darovali darovací smlouvou se zřízením věcného břemene dožití byt synovi, aniž by tuto změnu vlastníka výboru SVJ oznámili (stanovy). Brzy jsem to ale zjistila pravidelnou kontrolou omezení vlastnického práva v katastru nemovitostí a žádala jsem o kontakt (telefon, mail) s novým vlastníkem. Bývalí vlastníci se urazili, jak jsem na to přišla a nový vlastník přes písemnou výzvu nereaguje. Je u nás zvykem s vlastníky pravidelně komunikovat o věcech týkajících se provozu domu a také např. roční vyúčtování se předává pouze vlastníkovi jednotky, pozvánka na shromáždění s programem je proti podpisu vlastníka aj. Byla by možná třeba nějaká generální plná moc nového vlastníka pro původní vlastníky? Platila by i pro hlasování na shromáždění? Děkuji za názory.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Svoboda Josef 747e7a (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 0:09

  Já si myslím, že seznamsvj ty informace o SVJ odněkud stahuje...

  Vložil haranka, 23. Duben 2019 - 12:29

  Děkuji všem.

  Vložil 25Malý (bez ověření), 20. Duben 2019 - 7:19

  Odpověď na poslední 2 věty: Plná moc je možná a skoro vše ve vašem případě může vyřešit.

  Vysvětlete situaci původním vlastníkům a zdůrazněte, že pokud jednomu z nich nový vlastník dá plnou moc k zastupování před statutárním orgánem SVJ a k zastupování na shromáždění, tj. k účasti a k hlasování, pak se v dosavadním soužití SVJ s bývalými členy nic moc nezmění. Budete se ke zmocněnci chovat jako k vlastníkovi.

  Plná moc může být bez vymezení doby platnosti, to znamená od podpisu „na furt“. Prakticky do odvolání plné moci nebo do zplnomocnění jiné osoby nebo do odmítnutí plné moci zmocněncem.

  V našem SVJ je jeden vlastník zastupován advokátem. Má plnou moc bez omezení časové platnosti, akorát se ho vždy před zahájením schůze zeptáme, zda plná moc trvá – to pro případ, že by ji zmocnitel odvolal a nám to neřekl.

  Běžně písemné plné moci přijímáme a neregulujeme ani jejich počet, ani vztahy mezi zmocniteli, zmocněnci a členstvím v SVJ. Nakonec, naše stanovy to připouštějí bez podmínek. Tento odstavec jsem přidal jako reakci na opakující se košaté úvahy na téma „plná moc“.

  Vložil kemiS, 19. Duben 2019 - 17:11

  Každý vlastník bytu má vedle práv i povinnosti.

  Jestli máte s novým vlastníkem jenom problém v nulové komunikaci, ale zálohy na správu domu a služby platí v řádném termínu a uživatele bytu nedělají problémy, tak to žádná tragédie není. Připomeňte vlastníkovi bytu jeho povinnosti v doporučeném dopisu s dodejkou na adresu uvedenou ve výpisu z katastru nemovitostí a sdělte mu, že náklady spojené s administrativou včetně poštovného mu zahrnete do nákladů vyúčtování za správu v daném roce. U nás máme vedle nákladu na poštovné ještě Kč 100,– za každou upomínku.

  U vyúčtování postupujte stejně. V doporučeném dopisu ho vyzvěte, aby vám sdělil, na jaký účet máte poslat přeplatek z vyúčtování a protože si vyúčtování nepřebírá osobně, požadujte, aby vám přípis s číslem účtu dodal úředně ověřený. Upozorněte jej také možná rizika při nedodání funkčního telefonického spojení v případě, např. prasklé vody, požáru atp.

  Taky upřednostňujeme osobní kontakt, ale zapojovat do řešení věcí spojených se správou domu jiné osoby než vlastníky je cesta do pekel.

  Některé lidi je prostě třeba vychovávat, když rodiče tu výchovu k odpovědnosti zanedbali.

  Jirka

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".