Nový předseda

Vložil PetrDrtina, 14. Říjen 2014 - 8:14 ::

Dobrý den,
jsme malé společenství jednotek o 12 bytech. Na schůzi došlo ke změně předsedy společenství.Chtěl bych se zeptat jak dále postupovat aby vše proběhlo,dle právních předpisů. Děkuji Petr Drtina

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Novák Petr 38fe6c (bez ověření), 28. Říjen 2019 - 2:01

  Zkuste si vyhledat vaše SVJ na www.seznamSVJ.cz

  Vložil lake, 16. Říjen 2014 - 7:58

  Pane Petře,
  píšete, že byl zvolen předseda společenství. To znamená, že vaše společenství je letos založené SVJ(2012), nebo jde o SVJ(2000), které již změnilo stanovy podle nové právní úpravy. Podle Vašeho sdělení předpokládám, že máte ve stanovách statutární orgán jednoznačně definován jako jednočlenný a název funkce je „předseda společenství vlastníků“. Jedině v tomto případě bylo možné zvolit předsedu společenství na schůzi shromáždění.

  Co má udělat nově zvolený předseda vůči rejstříkovému soudu si zjistí nejlépe tak, že, si pročte poslední příspěvky pod štítkem „zápis do rejstříku SVJ“. Psalo se zde o tom 59krát. Nepředpokládáte doufám, že to sem někdo bude opisovat po šedesáté?

  lake

  Vložil PetrDrtina, 16. Říjen 2014 - 17:44

  Už se malinko dostávám do problému.V našem domě je to malinko složitější -je zde 12 bytů – 1 byt obydlen pouze k rekreaci, 9 bytu obývají lídé starší 65 a více let. Ja jsem se přistěhoval do domu nedávno. SVJ bylo založeno asi před 10 lety. Vše tu funguje na domluvě. Samozřejmě je tu předseda, místopředseda a další člen výboru a občas se koná „schromáždění“. Nikdo z nich již nic dělat nechce tak mě navrhli na předsedu. Mě nezbejvá něž se s tím poprat a ještě s jedním vlastníkem bytu to tu dát dohromady.

  Vložil lake, 16. Říjen 2014 - 22:55

  Pane Petře, děkuji za upřesnění. Takže je to všechno úplně jinak. Nebyl jste zvolen „předsedou společenství“ ve tříčlenném výboru. Funkce s tímto názvem ve vašem výboru neexistuje. Volba tedy byla možná neplatná a rejstříkový soud by to ani nezapsal.

  Začněte tím, že si přečtete vaše stanovy. My je neznáme a proto nemůžeme poradit. Víme jen že máte výbor s třemi členy. Shromáždění volí pouze výbor, to jest členy výboru. Teprve pak se koná schůze výboru a na ní si členové rozdělí funkce (obvykle předseda výboru, případně místopředseda).

  Rejstříkový soud bude z toho důvodu požadovat jak zápis ze shromáždění (zápis o volbě člena výboru), tak i zápis ze schůze výboru (na které si výbor zvolil ze svého středu předsedu výboru).

  Navíc je tu jedna právní komplikace: podle zákona o veřejných rejstřících je naprostá většina stanov stávajících SVJ(2000) nevyhovující a neurčitá. Stanovy SVJ(2000) – zpravidla sestavené podle vzorových stanov – neurčují konkrétní počet členů statutárního orgánu, ani názvy funkcí. Dokonce se nedá ze stanov ani poznat, zda výbor je volen najednou na funkční období (celého) výboru, nebo je volen každý člen individuálně a má své vlastní funkční období ve výboru (zcela nezávisle na funkčním období jiných členů výboru). To jsou ovšem naprosto zásadní věci.

  Vzorové stanovy, vydané nařízením vlády, byly vadné od samého počátku. Nevadilo to, dokud ty chyby bylo možné pohodlně odstranit výkladem zákona č.72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. Ale po jeho zrušení toto všechno musí být uvedeno ve stanovách „natvrdo“.

  Pane Petře, je mi líto, že Vám píšu o věcech, které byste jako člen výboru vůbec neměl řešit. Vždyť nejste právník, chcete jen pomoci, aby se ve vašem domě lépe bydlelo. Bohužel – naši zákonodárci i vláda v minulosti vytvářeli právní paskvily o vlastnictví bytů a pokračují v tom i nadále. Zbytečně tím zkomplikovali život desetitisíců výborů v 53000 spole­čenstvích.

  lake

  Vložil PetrDrtina, 17. Říjen 2014 - 15:50

  Moc děkuji za rady. Samozřejmě, že volba byla neplatná. Jak řikám, vše tu fungovalo tak nějak na domluvě(nic moc zápis, žádná prezentační listina atd.). Bylo takové jakoby schromáždění, kde jsme se domluvili, že bych moh dělat předsedu(mě nezbylo než příjmout-díky věku ostatních spoluvlastníků).
  Takže teď se s tím musím poprat. Stanovy máme vzorové z roku 2004. Takže se pokusíme dát dohromady nové stanovy, aby vyhovovali novému zákonu, pak podle všech náležitostí zvolit nový výbor a odsouhlasit nové stanovy. Po týdnu pročítání diskusí, stanov a zákonů už trošku vím jak postupovat. No hlavně to musím nějak objasnit stávajícímu výboru, jak dále postupovat(který funguje 10 let pouze na „domluvě“).

  Vložil PetrDrtina, 15. Říjen 2014 - 14:07

  Hm, tady se asi nic nedovím.

  Vložil Anonymouszu (bez ověření), 15. Říjen 2014 - 14:16

  Petře, zajděte za advokátem, ten Vám určitě odpoví, asi za nemalé peníze. A rychleji než místní, kteří to tu dělají gratis.

  Vložil Petr, 15. Říjen 2014 - 16:18

  „jak dále postupovat aby vše proběhlo,dle právních předpisů“

  Zadejte v diskusi „rejstřík“ a dozvíte se hodně. Nejlépe odpoví příslušný rejstříkový soud, pokud dotaz směřoval k zápisu, a nikoli třeba k předání funkce.

  Vložil PetrDrtina, 15. Říjen 2014 - 16:29

  Děkuji.Dotaz měl opravdu směřovat k zápisu.

  Vložil Petr, 15. Říjen 2014 - 17:10

  Možná pomůže Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických osob.

  Udělejte extra zápis pro soud, jen s bodem volby. Soud nezajímají další body, které na schůzi byly (třeba závěrka). Soud zajímá presenční listina a plné moce, příp. schůze výboru o rozdělení funkcí.

  Vložil Lukáš Dlouhý (bez ověření), 15. Říjen 2014 - 20:53

  Pane Petře,

  jak to ořesně myslíte s těmi extra zápisy? Doporučujete jeden extra zápis pro soud, jiný extra zápis pro vlastníky bytů, jiný extra zápis k archivaci, jiný extra zápis pro správní firmu? Každý účel vyžaduje extra zápis, ostatní body příjemce zápisu nezajímají.

  Lukáš Dlouhý

  Vložil Petr, 16. Říjen 2014 - 9:49

  pro L.D., chtěl jsem jen upozornit, že v zápise soudu o volbách by neměly být údaje (body) o dluzích vlastníků, pokud se takový bod na volebním schůzi projednává. Tyto údaje se dle zde publikovaného stanoviska úřadu na ochranu osobních údajů nesmí nikdo mimo vlastníky dozvědět. To je jediný případ, kdy by dle mne měl být vytvořen zápis zkrácený. Správa dostává pochopitelně zápis stejný jako vlastníci a jako archivovaný.

  Vložil lake, 16. Říjen 2014 - 11:08

  Petře, hodláte švindlovat se zápisem. To je začátek dalších švindlů a podvodů. Bez ohledu na to, zda se budete vymlouvat na ochranu osobních údajů, nebo na cokoliv jiného.

  Neexistuje nic takového jako „zkrácený zápis“. Zápis ze shromáždění je pouze jeden jediný. Je pouze Vaše nešikovnost a neschopnost, jestliže jsou projednávány a zapisovány záležitosti, o kterých shromáždění není oprávněno vůbec rozhodovat. Cožpak shromáždění snad hlasuje o tom, že pan Novák dluží SVJ 28251 Kč?

  O tom shromáždění přece nehlasuje ani nerozhoduje.

  lake

  Vložil Hlas Právníkův (bez ověření), 16. Říjen 2014 - 19:35

  „Zápis ze shromáždění je pouze jeden jediný.“

  Právník tvrdí, že více různých zápisů je v pořádku.

  Vložil levape, 16. Říjen 2014 - 13:16

  Zaslání zápisu bez příloh je také švindl? Také si myslím,že RS jde jen o osoby zvolené do výboru, o jejichž zápis žádáme.

  Vložil Šmakuláda (bez ověření), 16. Říjen 2014 - 12:19

  „Cožpak shromáždění snad hlasuje o tom, že pan Novák dluží SVJ 28251 Kč?“

  Shromáždění může hlasovat o souvisejících věcech, např. zda se s panem Novákem dohodne na splátkovém kalendáři, zda si může pan Novák svůj dluh odpracovat, zda se dluh pana Nováka vyřeší tak, že se ostatním vyplatí poměrná část (která se stanoví tak, aby se panu Novákovi nevrátilo nic).

  Vložil Dudekk (bez ověření), 16. Říjen 2014 - 15:23

  Zodpovědnost za dluhy (jejich vymáhání) má výbor (statutární orgán), ne shromáždění. Je tedy věcí výboru, jakým způsobem (legálním) vymáhá dluhy. Vlastníky má zajímat to, zda jsou dluhy vymáhány a jak úspěšně. O tom jim může výbor podat zprávu, a to kdykoliv.

  Vložil Lukáš Dlouhý (bez ověření), 16. Říjen 2014 - 10:20

  Pane Petře,

  děkuji Vám za upřesnění vyhotovování jiného zápisu pro soud a jiného pro správu, archiv a vlastníky bytů. Jak to navrhujete technicky provést? Co přesně navrhujete uvést na místo vynechaných údajů? Jak přesně navrhujete oba tyto zápisy na sebe navázat? Uvést {?}:

  „Kromě tohoto zápisu vyhotoveného pro rejstříkový soud byl ze stejného zasedání shromáždění vlastníků jednotek vyhotoven i zápis odlišný, který byl poskytnut vlastníkům jednotek na místo tohoto zápisu.“

  Stále Vám příliš nerozumím a zejména pro Váš názor vyhotovovat více různých zápisů z jednoho zasedání shromáždění nenacházím zákonnou oporu.

  Vložil Boris (bez ověření), 14. Říjen 2014 - 14:26

  To už je věcí hlavně nového předsedy a výboru. Nový předseda tím, že přijal tuto funkci potvrdil, že věci absolutně rozumí a že je ochoten i přijmout riziko ručit veškerým svým majetkem v souvislosti s případnými chybami z titulu funkce. Přesně tyto věci řeší novela Občanského zákoníku a už se nejde vymlouvat, že někdo tomu nerozumí. Přijetí funkce znamená, že uznává, že tomu rozumí. Jinak každé Společenství je velice specifické a nejde odpovědět tak obecně. Svůj dotaz směřujte hlavně novému předsedovi Vašeho Společenství.

  Vložil Anonymousaaa (bez ověření), 14. Říjen 2014 - 15:17

  Boris, o jaké novele občanského zákoníku tu žblebocete? Asi netušíte, že to nebyla novela, ale fungl nový zákoník.

  Vložil Kok (bez ověření), 18. Říjen 2014 - 11:46

  Anonymousaaa, muzete prosim sdelit, kde je to v NOZ uvedeno? Dik.

  Vložil Boris (bez ověření), 14. Říjen 2014 - 16:28

  Omlouvám se Vám, máte pravdu, jedná se o nový Občanský zákoník. Je mi moc líto, že jsem zde napsal takovou neomluvitelnou chybu, každopádně to nebylo úmyslem. Je mi to moc líto.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".