nový člen výboru

Vložil Anonymous, 27. Březen 2008 - 9:59 ::

Na poslední schůzi nám odstoupil člen výboru – jeden ze tří. Ihned byl zvolen jiný člen místo něj. Jsme ale v období kdy podepisujem kupu důležitých smluv – zateplení, úvěr atd..

Je po právní stránce v pořádku když smlouvu podepíšou dva ze tří členů výboru? Dá se výbor považovat za funkční ihned po volbě na schůzi nebo se musí čekat na zápis změny u soudu?

P.L.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JarekSVJ, 27. Březen 2008 - 20:56

  Statutárním orgánem společenství je výbor nebo pověřený vlastník. Za výbor jedná navenek jeho předseda, kterého výbor zvolí z řad členů výboru. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou výboru a dalším členem výboru. Je-li statutárním orgánem pověřený vlastník, postačí k písemnému právnímu úkonu jeho podpis.

  A tím je dáno snad vše........

  Vložil Anonymous (bez ověření), 23. Duben 2008 - 13:59

  odpověď na výše uvedenou otázku tím dána určitě není.

  Vložil JarekSVJ, 23. Duben 2008 - 14:04

  Proč si to myslíte? Já tam tu odpověď určitě vidím…

  Vložil kolář, 27. Březen 2008 - 20:11

  Uvádíte, že v posledni době podepisujete hodně smluv. Z toho lze usuzovat, že těmto smluovám předcházelo kladné hlasování na shromáždění potřebnou výší kvora. Kdo asi jiný než stávající členové výboru, i když v počtu členů nižším, by za SVJ podepisoval smluvní vztahy ? Jsem stejného názoru jako p.Pavel.

  Už to zde bylo mnohokrát a prostě s rozdílností názorů na tento problém nic nenaděláme.

  Bylo nejvýše vhodné, dodržovat v příspěvcích formulaci základního dotazu s pořadovým číslem a nevytvářet nesmyslně zcela odlišné „podnázvy“ příspěvků. Už na to bylo také mnohokrát poukázáno !!!

  k.kolar@centrum­.cz

  Vložil Anonymous (bez ověření), 27. Březen 2008 - 11:04

  U SVJ jsou všechny zápisy v rejstříku pouze deklaratorní, tj. právní účinky nejsou vázány na vlastní zápis. Nový člen výboru se platně stal členem výboru vlastní volbou.

  Navíc jedno neobsazené místo ve výboru nic neznamená. Výbor je nadále usnášeníschopný a může jednat za SVJ viz. literatura, poslední: SVJ z pohledu právního, daňového, účetního, Plzeň 2008, na str. 127.

  Hezký den!

  pavelsvj@centrum­.cz

  Vložil Anonymous (bez ověření), 27. Březen 2008 - 18:04

  Je na to nějaký judikát, nebo to je pouze názor autorů knížky? Děkuji.

  PetrF

  Vložil Pavel, 31. Březen 2008 - 23:42

  Takový judikát jsem ve veřejně přístupných sbírkách judikátů nenašel, možná proto, že se jedná o jasnou a nikoliv spornou věc. :-))

  Nejedná se jen o názor těchto autorů, ale stejný názor je publikován, včetně odůvodnění, např. v Pražák, SVJ, 2. vydání, str. 131 a násl.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous (bez ověření), 27. Březen 2008 - 11:36

  Minimálně takový dvoučlenný výbor nemůže o ničem hlasovat pokud by byl výsledek 50 na 50.

  P.L.

  Vložil Anonymous (bez ověření), 27. Březen 2008 - 11:54

  Pokud máte 6 členný výbor s poměrem názorů 3:3, tak se také na ničem neshodnou, ale není to důkaz o tom, že výbor neexistuje, jak tu někteří opakovaně uvádějí. :-))

  Hezký den!

  pavelsvj@centrum­.cz

  Vložil Petr Vávra (bez ověření), 27. Březen 2008 - 18:02

  Dobrý den, jsem přesvědčen, že pokud zákon jasně vyžaduje, že Výbor SVJ musí být minimálně tříčlenný, pak dvoučlenné torzo tuto podmínku nesplňuje a tudíž výborem být nemůže. s pozdravem, Petr Vávra

  Vložil Anonymous (bez ověření), 27. Březen 2008 - 10:44

  Začátek funkčního období orgánu nebo člena orgánu není upraven.

  V návrhu nového ZoVB je uvedeno, že funkční období začíná dnem zvolení. To není šťastná úprava, protože obvykle se volí s určitým předstihem před skončením dosavadního funkčního období. Tato úprava nicméně nyní stejně neplatí, takže začátek funkčního období je dán datem uvedeným jako začátek funkčního období v zápisu o volbě.

  Emanuel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".