Novela ZoVR od 1.6.2021 neaktivní spolky

Vložil Pavel, 27. Červenec 2021 - 10:16 ::

V rámci implementace V. AML směrnice byl mj. novelizován zákon č. 304/2013 Sb., ZoVR.

Znám případy, kdy vznikla občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., která měla v úmyslu odkoupit od obce dům. Potom byla pro odkup zvolena forma družstva a občanské sdružení (nyní spolek) se ponechal svému osudu.

S ohledem na § 125a ZoVR, který je účinný od 1.6.2021, je vhodné situaci řešit.

Podle mých zkušeností u některých soudů lze dosáhnout výmazu neaktivního spolku i na základě žádosti (čestného prohlášení), že spolek nevyvíjí činnost, nemá majetek ani dluhy a vstupem do likvidace by nebyl splněn účel likvidace podle § 187 zákona č. 89/2012 Sb..

Pro právní puristy: vím, že nic takového zákon neupravuje, ale jsem praktik a ze strany soudů je snaha „vyčistit“ veřejný rejstřík.

Hezký den!

_____________­________________________­________________________­_________________

ZoVR § 125a

(1) Spolek nebo pobočný spolek založený podle zákona upravujícího sdružování občanů, o kterém jsou ve spolkovém rejstříku zapsány pouze údaje podle § 125 odst. 2, se považuje za neaktivní (dále jen „neaktivní spolek“).

(2) Zápis údaje o neaktivním spolku do spolkového rejstříku zajistí prostřednictvím nastavení informačního systému veřejných rejstříků Ministerstvo spravedlnosti.

(3) Údaj o neaktivním spolku ze spolkového rejstříku rejstříkový soud vymaže, aniž by o tom vydával rozhodnutí,

  1. přizpůsobí-li spolek nebo pobočný spolek zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem,
  2. je-li do spolkového rejstříku zapsán vstup do likvidace spolku nebo pobočného spolku a údaje identifikující likvidátora, nebo
  3. je-li do spolkového rejstříku zapsáno zahájení insolvenčního řízení a údaje identifikující insolvenčního správce.

(4) Údaj o neaktivním spolku do spolkového rejstříku rejstříkový soud opětovně zapíše, aniž by o tom vydával rozhodnutí, bylo-li

  1. zrušeno rozhodnutí o zrušení spolku nebo pobočného spolku, nebo
  2. insolvenční řízení zastaveno nebo byl-li zrušen konkurs na majetek spolku nebo pobočného spolku z jiného důvodu než pro splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že je majetek spolku nebo pobočného spolku zcela nepostačující.

(5) Člen statutárního orgánu neaktivního spolku ručí za splnění povinnosti, která je obsahem závazku, z něhož je neaktivní spolek v důsledku jeho jednání zavázán.

(6) Je-li údaj o neaktivním spolku zapsán více než rok, ustanovení o zákazu zaměnitelnosti názvu právnické osoby se ve vztahu k neaktivnímu spolku nepoužije.

  • AML zákon
  • ZoVR

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Tázal (bez ověření), 27. Červenec 2021 - 17:11

Jak přesně to souvisí se SVJ?

Na SVJ se úprava spolků použije přiměřeně…

Vložil Pavel, 28. Červenec 2021 - 6:40

Tázale,

hodinu před tím, než jste položil dotaz, jsem odpovídal Lucii:

http://www.portalsvj.cz/…em-rejstriku#…

Lucie řeší problém SVJ x spolek.

SVJ je v současné době okolo 70 tisíc. O něco méně je neaktivních spolků podle novely ZoVR. Domnívám se, že stejný problém jako Lucie bude mít více osob.

Hezký den!

Pavel

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".