Novela ZOK 2020 resp 2021 po 2. čtení

Vložil Pavel, 11. Září 2019 - 22:34 ::

Dnes proběhlo 2. čtení novely ZOK obsažené ve ST 207.

Zajímavý je pozměňovací návrh k poskytování informací u družstev:

"Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěla odůvodnit svůj pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Můj pozměňovací návrh řeší práva členů družstva, a to právo na informace a právo kontroly činnosti družstva.

Přestože je právo na informace jedno z nejzásadnějších práv členů obchodních korporací obecně, není toto právo zakotveno v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Právo na informace přitom vyplývá přímo z podstaty vlastnictví družstevního podílu, aby se každý člen družstva mohl dozvědět, jak je s jeho členským podílem ze strany družstva nakládáno. I přesto, že odborná veřejnost, právní nauka a komentáře hovoří o právu na informace pro členy družstva, v praxi se objevují problémy, které vznikají právě v důsledku absence výslovné zákonné úpravy. Přitom pro ostatní obchodní korporace zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, výslovnou úpravu práva na informace obsahuje. Konkrétně se jedná zejména u veřejné obchodní společnosti o ustanovení § 107 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, u komanditní společnosti o ustanovení § 119 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, u společnosti s ručením omezeným o ustanovení § 155 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, u akciové společnosti o ustanovení § 357 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Navrhovanou úpravou, tedy výslovným uvedením práva na informace členů družstev v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, tak jak tomu je u ostatních obchodních korporací, lze předejít výkladovým problémům a případným soudním sporům mezi členy družstva a samotnými družstvy…"

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 14. Září 2019 - 16:29

  Pozměňovací návrhy po 2. čtení jsou ve ST 207/4, který má 11 stran.

  V bodě C.16 se navrhuje posun účinnosti na 1.1.2021.

  Novela NOZ ještě ani nebyla ve 2. čtení a tak to vypadá také nejdříve na 1.1.2021.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Vilém. (bez ověření), 13. Září 2019 - 17:53

  Pozměňovací návrh vč. zdůvodnění je uveden zde:

  http://www.psp.cz/…xt/orig2.sqw?…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".