Novela zákona č. 311/2013 Sb. "odloženém vzniku SVJ" vyšla ve Sbírce zákonů

Vložil Hrubý (bez ověření), 17. Srpen 2018 - 16:11 ::

Zákon č. 177/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, vyšel ve Sbírce zákonů a nabývá účinnosti od 1.9.2018 http://www.sbirka.cz/…E/18–177.htm

Novela řeší vznik SVJ v případech, kdy bytové družstvo plnilo povinnosti správce podle § 9 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2000, a jeho spoluvlastnický podíl na společných částech domu se snížil přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na méně než jednu polovinu (podle zákona č. 72/1994 Sb. se SVJ zakládalo až po poklesu spoluvlastnického podílu družstva na méně než jednu čtvrtinu). V těchto případech bytové družstvo svolá shromáždění vlastníků jednotek k založení společenství vlastníků jednotek nejpozději do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 1.9.2020).

V ostatních případech „odloženého vzniku SVJ“ tj. v případě poklesu spoluvlastnického podílu družstva na méně než jednu polovinu zůstává lhůta ke svolání shromáždění vlastníků jednotek k založení společenství vlastníků jednotek 90 dnů.

Podle přechodného ustanovení novely se však uvedené lhůty prodlužují pokud správce uvedený v § 24 odst. 1 zákona č. 311/2013 Sb. splácí úvěr na opravy, rekonstrukce nebo modernizace společných částí domu z úvěrové smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije se § 24 odst. 2 zákona č. 311/2013 Sb., do doby splacení úvěru, nejpozději však do doby, než se spoluvlastnický podíl družstva na společných částech domu sníží na méně než jednu čtvrtinu.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Petr. (bez ověření), 19. Srpen 2018 - 9:57

  Prodloužení lhůty skutečně řeší „bod 2 Čl. II – Přechodná ustanovení“ v případě:

  „… nepoužije se § 24 odst. 2 zákona č. 311/2013 Sb., do doby splacení úvěru…“

  § 24 odst. 2 zní:

  „2) Sníží-li se po dni nabytí účinnosti tohoto zákona spoluvlastnický podíl správce uvedeného v odstavci 1 na společných částech domu na méně než jednu polovinu, svolá správce nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy mu budou doručeny listiny dokládající snížení jeho spoluvlastnického podílu, shromáždění vlastníků jednotek k založení společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“). Neučiní-li to, může tak učinit kterýkoliv vlastník jednotky. Návrh na zápis do veřejného rejstříku musí statutární orgán společenství podat nejpozději do 30 dnů ode dne založení společenství.“

  Ze znění uvedených ustanovení vyplývá, že prodloužení lhůty k založení SVJ z důvodu úvěru se vztahuje na případy, když se zakládá SVJ z důvodu snížení spoluvlastnického podílu družstva na méně než jednu polovinu, prodlužuje se tedy lhůta 90 dnů.

  Není mně ale jasné, zda se prodloužení lhůty založení SVJ má týkat i případů, kdy bytové družstvo plnilo povinnosti správce podle § 9 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2000, a jeho spoluvlastnický podíl na společných částech domu se snížil přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na méně než jednu polovinu (podle zákona č. 72/1994 Sb. se SVJ zakládalo až po poklesu spoluvlastnického podílu družstva na méně než jednu čtvrtinu). V těchto případech bytové družstvo svolá shromáždění vlastníků jednotek k založení společenství vlastníků jednotek nejpozději do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 1.9.2020).

  Jak tomu rozumíte vy? Prodlužuje se z důvodu dříve poskytnutých úvěrů pouze lhůta 90 dnů, nebo se prodloužení lhůty týka všech případů odloženého vzniku SVJ tj. jak lhůty 90 dnů tak lhůty 24 měsíců?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".