Novela OSŘ, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona

Vložil Pavel, 16. Srpen 2017 - 21:55 ::

Dnes byly schváleny uvedené 3 zákony, které mají zaručit, aby se 10% z výtěžku prodaného bytu dostalo do SVJ (senátní tisk 178).

Ze stenozáznamu uvádím:

Senátorka Jitka Seitlová: Pane místopředsedo, pana ministra tady nemáme. Vážené kolegyně a vážení kolegové, předstupuji před vás již vlastně potřetí s tímto návrhem zákona, protože je to senátní návrh zákona. A jistě si vzpomenete, že to není tak dávno, kdy jsme tady rozhodovali jestli tento návrh zákona propustíme do Poslanecké sněmovny a s vaší laskavou podporou a dobrou vůlí jsme ho podpořili. A musím říct, že jsme měli pro přijetí tohoto návrhu zákona velmi pozitivní atmosféru a že sněmovna přijala tento návrh v prvním čtení v tzv. 90denní lhůtě, a to tak, že neprovedla žádné změny v tomto zákoně, čili tak, jak jsme ho poslali, byl sněmovnou přijat.

Přemýšlela jsem o tom, jestli mám dnes na plénu ještě znovu hovořit o tom, o čem tento zákon je. Ale myslím si, že pro to, abychom si uvědomili význam tohoto zákona, zkráceně přece jenom ještě zásadní věci uvedu.

V České republice je v tuto chvíli registrováno 58 tisíc společenství vlastníků bytů, kteří spravují 1,3 milionu bytových jednotek. Lidé, kteří si zakoupili byt do vlastnictví, byli od roku 2000 povinni vytvořit v domech s počtem nad pět bytových jednotek a se třemi a více vlastníky právnickou osobu, společenství vlastníků, za účelem společné správy domu. I pokud oficiálně nevytvořili takovéto společenství, ze zákona de facto vznikla a musí tuto správu vykonávat buď sami anebo pověřeným správcem.

Právní předpisy stanovují pro společenství a jeho členy společnou majetkovou odpovědnost. Nástroj ochrany vlastníků jednotlivých bytů proti neplatičům, to znamená, že existují někteří vlastníci bytů, kteří ze subjektivních nebo řekněme jiných důvodů neplatí služby poskytované a nezbytné pro správu domu a nejsou v tuto chvíli poctiví vlastníci proti takovýmto neplatičům chráněni. Právní systém takovou ochranu dostatečně neposkytuje.

Dluhy, které jsou ve společenství vlastníků v důsledku neplacení některých vlastníků, přestože společenství udělá všechno, co mu právní systém umožňuje, aby dluhy vymohlo, tak to nevymůže a ty pak musí platit zbylí poctiví vlastníci. Pro některé to může mít existenční dopady. Částky těchto dluhů se pohybují řádově v tisících až v desetitisících za měsíc, někdy tato doba trvá několik let a pak se jedná o částky kolem dvou set, tří set tisíc. To může dokonce ohrozit i ostatní vlastníky, kteří platí, jejich platové schopnosti a způsobují jim skutečně problémy s jejich platbami.

Jak se to může stát? Může se to stát tak, že jedinou majetkovou hodnotou vlastníka – neplatiče je byt. A při prodeji tohoto bytu, pokud je zastaven zástavním právem, věřitelem se zástavním právem, což jsou většinou hypoteční banky, ale nemusí to být, ale jsou to většinou hypoteční banky, tak podle platných právních předpisů bere všechno zástavní věřitel, kromě nákladů státu a těch, kteří realizují dražbu nebo insolvenci nebo vedou exekuci.

To je, jak jistě chápete a jak jste uznali, velmi nespravedlivé. Situace je taková, že podle analýz, které máme, z hlediska společenství vlastníků bytových jednotek je zhruba 64 % pohledávek těchto společenství z důvodů, které jsem popsala, nevymahatelných.

Proto navrhujeme, aby se dosáhlo nápravy nerovného postavení mezi jednotlivými věřiteli, zástavními věřiteli a věřiteli nedobrovolnými a povinnými. A to je návrh, který před vámi leží. Má tři části.

V první části se navrhuje změna občanského soudního řádu tak, aby pohledávky související se správou domu byly uspokojovány z výtěžku zpeněžení bytu přednostně v pořadí za pohledávkami nákladů státu.

V druhé části se předkládá změna zákona o veřejných dražbách tak, aby pohledávky související se správou domu byly uspokojovány přednostně s pohledávkami první třídy.

Třetí část návrhu se týká insolvenčního zákona a taktéž zařazuje pohledávky za správou domu do skupiny uspokojované přednostně.

Ve všech případech se přednostní uspokojení navrhuje do 10 % výtěžku. To byl i konsensus, na kterém jsme se dohodli tady v Senátu.

Musím říct, že jsme dostali kladná stanoviska i ze strany ministerstva spravedlnosti – pan ministr už odešel, ale určitě v předsálí bude. On podporuje tento návrh. A věřím, že tak, jak jsme původně rozhodli, že se vaše rozhodnutí nemění a že návrh také laskavě podpoříte. Děkuji za pozornost.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Čtenář (bez ověření), 17. Srpen 2017 - 6:11

  Podle dnešního tisku se novely mají týkat i pohledávek ze služeb

  https://www.novinky.cz/…laticum.html

  Vložil Dudekk (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 11:38

  Novinky netuší, co jsou náklady na správu domu a myslí si, že tam patří i služby. Nic víc v tom nehledejte, cituji z Novinek:

  „V současnosti jsou podle autorů předlohy řádní vlastníci nuceni ručit za závazky těch vlastníků, kteří příspěvky na správu domu nehradí. Jde například o platby za vodné a stočné, teplo, za osvětlení společných prostor a příspěvky do fondu oprav.“

  Vložil TN. (bez ověření), 17. Srpen 2017 - 10:35

  O informace z tisku (natož Novinek) bych se neopíral. V zákoně je formulace „pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky“. Mainstreamoví právníci z toho vyvozují, že jde také o dluhy na zálohách za služby a nedoplatky z vyúčtování.

  Vložil Béďa (bez ověření), 16. Srpen 2017 - 22:32

  Díky Pavle,

  přece jenom poslanci především zásluhou senátorů něco pozitivního pro SVJ stihli schválit.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".