Nové vyvložkování komínu

Vložil Michal (bez ověření), 2. Prosinec 2016 - 12:47 ::

Dobrý den, rád bych Vás poprosil o radu. Potřebujeme vyvložkovat nový komín k plynovému kotli. V OZ je psáno,že komíny se berou jako společné části domu. Je to tak i u komínu, který budu využívat jen pro vlastní byt? Musím to hradit sám, nebo se s platbou můžu obrátit na SVJ? Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil tep (bez ověření), 6. Prosinec 2016 - 15:57

  Platí § 1180 NOZ: (1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

  Já bych se pokusil obejít vlastníky, kteří se mohou též ke komínu připojit a pokusil bych se je přemluvit, aby se k akci připojili. Jinak si to podle NOZ budete spravovat i opravovat na vlastní náklad.

  Vložil Vlastiks, 6. Prosinec 2016 - 9:37

  U většiny „problémů“ by stačilo použití „selského“ rozumu.

  . Většina úvah je ale řešena ve stylu co je moje-to je moje, a po tom ti nic néni.

  . Když jde o placení,tak se hledá skulinka jak to přehrát „na kolegu“.

  Komín sice používám já (JENOM JÁ !), ale co kdyby to to mohli zaplatit ostatní ? Nebo se alespoň podělili !

  Vložil abc (bez ověření), 6. Prosinec 2016 - 10:09

  o kmínech. Přímo přihlouplé.

  Vložil Vlastiks, 6. Prosinec 2016 - 12:09

  … tak sis upšoukl. A co máš dál ?

  Vložil komín (bez ověření), 5. Prosinec 2016 - 16:11

  Předpokládám, že se jedná o komínovou vložku v klasickém zděném komínu. Podstatné je, jestli je komínová vložka v prohlášení vlastníka uvedena mezi společnými částmi domu. Pokud tam není, tak patří k jednotce vlastníka a vlastník jednotky nese náklady na její pořízení, resp. výměnu. Pokud je v prohlášení napsáno jen „komín“ a nic o komínových vložkách, rozumí se tím právě jen ta zděná část komína, do které se vložka instaluje. Má to i logiku – ta vložka je nutná k užívání spotřebiče vlastníka jednotky.

  Vložil Eva F. (bez ověření), 6. Prosinec 2016 - 8:13

  To slyším poprvé, že se toto odděluje…není to ale nespravedlivé, předpokládám, že obyvatelé v přízemí budou potřebovat delší tuto vložku, než obyvatelé pod střechou.Proč by měli mít vyšší náklady.

  Vložil JaVa, 6. Prosinec 2016 - 8:48

  Určitě jste si pročetla § 5 odst.1,písm.c) z.č.366/2013 Sb.,?Tam je to o těch komínových vložkách uvedeno:

  Společné části domu § 5 (1) Společnými částmi domu, jako částmi podstatnými pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu podle § 1160 odst. 2 občanského zákoníku, jsou zejména

  1. komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče.

  JaVa

  Vložil Eva F. (bez ověření), 5. Prosinec 2016 - 9:20

  Při čtení těchto příspěvků jsem si uvědomila, že v našem domě si letos jeden vlastník byl nucen nechat rovněž nově vyvložkovat komín kvůli instalaci nového kotle. Hradil si to sám; ani ho nenapadlo si o příspěvek žádat; nicméně teď se domnívám, že mu to mělo být zřejmě hrazeno společenstvím. Chtěla bych to napravit, je nějaký problém v tom, že mu bude vyplacen mimořádný příspěvek z FO (…ano, vím- FO se nepoužívá…ale všichni tomu tak říkáme..), pokud s tím budou ostatní souhlasit? Děkuji za názor

  Vložil Vlastiks, 5. Prosinec 2016 - 11:32

  … a čím se u Vás topí, topilo ?

  Vložil Eva F. (bez ověření), 5. Prosinec 2016 - 12:21

  Topí a topilo se plynem. Je nás 6 bytů. Jak to s tím souvisí? Vlastník potřeboval nový kotel (vlastnictví každého zvlášť) a podle nějakých nových směrnic nevyhovoval stávající komín, který jinak revizemi prochází.

  Vložil Vlastiks, 5. Prosinec 2016 - 12:41

  … jak to bylo s revizemi „dosud“, a co ti další ? Nebudou je potřebovat všichni ? (Tedy až na toho jednoho co si vše hradil sám).

  Chybou je, když se „problém“ neprojednával již u 1.vlastníka.

  Fond slouží k proplácení nákladů na společný majetek, se zpětným proplácením (vracením) se jaksi nepočítá. Navíc by jste problém řešili postupně i u dalších, kterých se to asi dnes netýká, a částky se zřejmě budou lišit.

  Platby z FO si nechejte „na pak“, až podobný problém nebude, až to bude současně pro všechny

  Vložil JaVa, 5. Prosinec 2016 - 12:39

  Topí a topilo se plynem.....Tzn.,že ve vašem bytovém domě se dělají pravidelné revize komínů a spalinových cest určených pro plynová zařízení.Pokud vlastník bytové jednotky mění pouze svůj plynový kotel a napojuje ho na stejný komín, kam byly odváděny spaliny i z toho původního,tak není důvod ho znovu vyvložkovat, pokud o tom nerozhodne revizní technik.Jestli ho však označí za nevyyhovující, je na SVJ,aby ho nechalo uvést do provozuschopného stavu na náklady všech vlastníků bytových jednotek v domě,poněvadž se zjevně jedná o společnou část domu a pozemku dle § 5,písm.c) z.č. 366/2013 Sb.,.JaVa

  Vložil Eva F. (bez ověření), 5. Prosinec 2016 - 12:49

  Přesně tak to bylo – rozhodl revizní technik. Ale už se stalo, vlastník si to zaplatil sám. Proto si myslím, že by se mu to mělo zpětně dorovnat. Už proto, že v dalších letech se to bude zřejmě opakovat i u ostatních, nebo budeme třeba zbytek komínů vyvložkovávat už společně – to teď není aktuální. Odpověď na to, zda to mělo hradit SVJ už znám, ted otázka co s tím -když se v domě shodneme, že mu vyplatíme příspěvek z FO, který bude odpovídat nákladům na tyto práci, je v tom problém?

  Vložil JaVa, 5. Prosinec 2016 - 12:57

  Pokud vlastník jednotky doloží patřičnými doklady/faktu­rami,že vynaložil na odtranění havarijního stavu společných prostor domu(spalinových cest /komínu), konkrétní finanční prostředky, je SVJ povinno mu tyto náklady zpětně proplatit. JaVa

  Vložil Vlastiks, 5. Prosinec 2016 - 13:05

  A je komín využívaný pouze jedním z vlastníků společný majetek ?

  Je za jeho stav odpovědné SVJ, nebo konkrétní „uživatel“?

  A kdo pořizoval původní kotle ? Nebyly součástí PV ? Takhle se kdysi nakupovalo pro SBD prakticky vše.

  Co třeba havarijní stav kuchyňské linky ?

  Vložil Vlastiks, 5. Prosinec 2016 - 7:45

  To vyvložkování je jako oprava, nebo jen kvůli tomu, že vy jste se rozhodl k instalaci nového zdroje vytápění a „přešel“ na plyn ???

  Vložil Václav Jedlička (bez ověření), 2. Prosinec 2016 - 18:56

  Dobrý den! Vážení, prosím o info ve věci: jsem členem SVJ, které neprovádí revize komínu a spalinových cest – já obhospodařuji vlastní plynový kotel a též i vyvložkování komínu jsem prováděl na vlastní náklady. Komím užívám sám. Byli jsme ohroženi špatnou funkcí plynového kotle – alarm v objektu hlásil únik plynu, tedy jsme nechali na vlstní náklady provést odbornou firmou – a na její žádost: revizi spalinové cesty od našeho spotřebiče – komín od paty budovy až na střechu, tak i revizi plynového kotle v bytě. SVJ nám odmítá proplatit náklady na tyto dvě revize, i když přispíváme do fondu oprav – položka: „komín“. Máme, prosím, nárok na proplacení? Jedná se asi o 5 000,– Kč , celkem.

  Děkuji Vám za info, Jed.

  Vložil xx (bez ověření), 2. Prosinec 2016 - 19:54

  Je to pořád dokola. Neuvedl jste, co je o komínech, komínu uvedeno v Prohlášení vlastníka. To je základ, pokud to nevíte, nemůžete se posunout nikam dál. Jestli ovšem máte v rozpisu plateb položku komín, tak komín je patrně společná část domu a na proplacení máte nárok.

  Vložil anon. (bez ověření), 2. Prosinec 2016 - 12:58

  NOZ neruší vaše Prohlášení vlastníka. Co je o komínech, komínu uvedeno ve vašem Prohlášení vlastníka. Komu komín patří?

  Vložil MichalN (bez ověření), 2. Prosinec 2016 - 14:00

  Můžu se zeptat co je Prohlášení vlastníka? Nic takového nemám. Děkuji

  Vložil anon. (bez ověření), 2. Prosinec 2016 - 14:09

  je dokument, který vystavuje původní vlastník budovy, který budovu rozdělil na jednotky a vymezil je. Jsou v něm popsané jednotky, jejich velikost, co je součástí jednotky a co je ve vlastnictví vlastníka jednotky, podíl vlastníka jednotky na společných částech domu, definice společných částí domu. Důležitou součásti je popis společných částí domu. Spornými částmi se jeví např. balkóny, ale taky komíny. Pokud je komín společnou části domu, tak vy osobně žádné vyvložkování komínu, který používáte hradit nemusíte. Proto je důležité podívat se do Prohlášení. Prohlášení by měl mít u sebe výbor, nebo je uložený na Katastru. Tam do něj lze nahlídnout, případně si za poplatek nechat cokoliv z Prohlášení okopírovat. Prohlášení může mít ještě další věci, např. pravidla pro správu domu, ale to už tam byýt nemusí. Komu patří komín, to tam najdete.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".