Notář u změny stanov

Vložil moonz, 14. Duben 2019 - 17:06 ::

ZDE a ZDE je probírána účast notáře při změně stanov a zda změněné stanovy musí mít formu notářského zápisu.

Protože si nejsem zcela jist co je platné v našem případě uvádím:
a) náš bytový dům rozdělen na jednotky prohlášením vlastníka v roce 1998.
b) naše SVJ vzniklo v roce 2016 schválením stanov za přítomnosti notáře, protože dle § 24 z.č.311/2013 původní vlastník (SBD, družstvo) byl povinen svolat shromáždění SVJ (měli jsem odklad dle § 9 odst. 4) ZOVB).

Chystáme shromáždění SVJ a změnu stanov. Naše stanovy nevyžadují přítomnost notáře při změně stanov.

1) Jsme SVJ vzniklá po 1.1.2014 a tedy při změně stanov je nutná přítomnost notáře a zápis stanov musí být provedený ve formě notářského zápisu?
2) Co by znamenalo, kdyby rejstříkový soud zapsal naše změněné stanovy nemající formu notářského zápisu a nakonec by se ukázalo, že je to špatně (notář měl být přítomen)? Jsou tyto nové stanovy absolutně neplatné?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil . (bez ověření), 14. Duben 2019 - 17:45

  Nenapsla jste úplně všechny potřebné údaje, ale nejste svj vzniklé po roce 2014. Vaše společenství určitě vzniklo daleko dříve, ještě před rokem 2014 a to ze zákona /podle ZOvB). V roce 2016 jste pouze přijali své první stanovy a zvolili statutární orgán. Žádného notáře v součastnosti u změny stanov nepotřebujete.

  Vložil JaVa, 14. Duben 2019 - 19:05

  Myslím,že se mýlíte.V tomto případě SVJ podle z.č.72/1994 Sb., nemohlo vzniknout.Tazatel ve svém úvodním dotazu jednoznačně uvádí,že se jedná o tzv. odklad vzniku SVJ ze zákona dle § 9 odst.4,(ZOVB) a dále uvádí,že původní vlastník budovu rozdělil na jednotky prohlášením vlastníka k budově již v roce 1998,tedy před účinností z.č.103/2000 Sb.,( od 1.7.2000).Dále je zde jasně uvedeno,že toto SVJ bylo založeno dle § 24,odst.2–5, z.č.311/2013 Sb.,.Tzn.že SVJ bylo založeno již na základě účinnosti NOZ, jen nemuselo schválit své první stanovy 100% všech hlasů,ale k jejich schválení stačila většina hlasů přítomných vlastníků jednotek.Samozřejmě za účasti notáře.Jakékoliv změna těchto stanov,by zřejmě měla být provedena, opět pouze za účasti notáře.

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Zapisovatel (bez ověření), 17. Duben 2019 - 8:10

  „Jakékoliv změna těchto stanov,by zřejmě měla být provedena, opět pouze za účasti notáře.“

  Při nahlédnutí do stanov přijatých za „účasti“ notáře (notářky) jsem nestačil zírat, že paní „notářka“ si nestačila uhlídat ani správný zápis příjmení v jejím zápise jmenovaných členů výboru. Prostě je normálně komolila. To je obrázek placené práce, kterou si mnozí členové SVJ dokáží zajistit bez takovýchto odborníků, chce se mi napsat parazitů. Je ale realitou, že mnohá SVJ nejsou schopná si ze svých členů vybrat zástupce, kteří by se bez cizí pomoci (samozřejmě placené) obešli.

  Vložil moonz, 14. Duben 2019 - 19:24

  Přesně tak jak to pan "JaVa" popsal to bylo. Děkuji za upřesnění mého dotazu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".