Nezaplacené dlouhodobé zálohy

Vložil TR (bez ověření), 15. Březen 2019 - 23:32 ::

Můžete zde prosím osvětlit dlouhodobé zálohy na opravy? Vlastník jednotky neplatí řádně předepsané dlouhodobé zálohy na opravy 1. rok, 2.rok). Ve 3. roce dojde k použití dlouhodobé zálohy na opravy.4. rok uběhne. V 5. roce probíhá s vlastníkem soud, protože řádně neplatil dlouhodobé zálohy na opravy. Jak je to správné, aby mu soud vyměřil k platbě? Jako hranice se vezme 3. rok a nejdříve se vlastníkovi dá k úhradě podíl na skutečných nákladech – šlo o velkou akci. K tomu se připočítají dlužné předepsané zálohy po provedené akci, tj.po 3. roce. Jak to bude s dluhem za rok 1. a 2., pokud se dá použití zálohy považovat za vyúčtování? Má SVJ nárok na předepsané dlouhodobé zálohy na opravy za r. 1. a 2. nebo jde o promlčení?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pokorný 97cc00 Petr (bez ověření), 28. Říjen 2019 - 23:57

  Našli jste na webu SeznamSVJ.cz také vaše SVJ?

  Vložil Pavel II (bez ověření), 16. Březen 2019 - 17:49

  se mohou vymáhat jen za tři roky. Pokud někdo spal a dluhy řádně nevymáhal a způsobil tak SVJ škodu nese za to odpovědnost. Vymahatelný je vždy dluh vzniklý z vyúčtování záloh. Vymahatelnost samotných záloh by musela být uvedena ve Vašich stanovách. Jak se zálohy použijí nemá pro výši dluhu a jeho vymáhání vůbec žádný význam.

  Vložil TR (bez ověření), 17. Březen 2019 - 0:23

  Lze za vyúčtování dlouhodobých záloh tedy považovat závěrečnou sestavu přehledu tvorby a čerpání tzv.FO za celý dům (ke konci roku), kde se projeví skutečné náklady na danou akci? U DZO se neaplikuje, že zálohy jsou vymahatelné jen do vyúčtování (jako to platí u služeb)?

  Vložil AsiTak, 18. Březen 2019 - 11:25

  Sestava přehledu tvorby a čerpání tzv.FO za celý dům (ke konci roku) není vyúčtováním ale přehledem hospodaření FO. Vyúčtování DZ v období předcházející konečnou realizaci je bilanční porovnání ročního nároku tvorby (např. 20 Kč/m2 x plocha jednotky x 12) s úhradami měsíčních příspěvků hrazených na tento účel dle jednotlivých vlastníků.
  Pokud DZO se vyúčtuje platí, že zálohy jsou vymahatelné jen do vyúčtování (jako to platí u služeb)!
  „Jak tedy poznáte, že nezaplatil právě dlouhodobé zálohy.“ – je třeba vytvořit a schválit metodu jak měsíční příspěvek rozepsat na účely určení dle předpisu měsíčních plateb. Nejlépe proporcionálně dle rozvrhové základny předpisu měsíčních plateb.

  Vložil .. (bez ověření), 16. Březen 2019 - 9:18

  Vlastník jednotky neplatí řádně předepsané dlouhodobé zálohy na opravy 1. rok, 2.rok)… A ostatní platby, např. zálohy. na služby platí? Platba se posílá na účet svj jako celková suma. Jak tedy poznáte, že nezaplatil právě dlouhodobé zálohy.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".