Nevyúčtovávání příspěvků na správu domu a pozemku

Vložil Vlastnické hnutí (bez ověření), 3. Červen 2018 - 16:04 ::

„„Nevyúčtovávání“ příspěvků na správu domu a pozemku odráží charakter těchto příspěvků – nejde o zálohové platby, jde o příjem SVJ (§ 16 odst. 1 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.), slouží k úhradě nákladů spojených se společnou věcí, ať již aktuálně vzniklých, nebo k vytváření dlouhodobé rezervy pro hrazení těchto nákladů v budoucnosti, či ke splácení nákladů, na jejichž úhradu si musela osoba odpovědná za správu domu a pozemku půjčit, jde tak o platby, které bezprostředně souvisí se spoluvlastnictvím společných částí domu a na kterých se vlastník jednotky zásadně podílí podle velikosti svého podílu na těchto společných částech.“ JUDr. Pavlína Brzobohatá, Nejvyšší soud ČR

dostupné na
https://apps.odok.cz/veklep-detail?…
25.5.2018 12:19 NSOUD Sleg 34/2018 pr_KORNAZ4E3QW5­.docx 24 kB

Paní předsedkyně senátu Nejvyššího soudu píše o nevyúčtovávání příspěvku na správu domu a o tom, že se nejedná o zálohu, jako o hotové věci, ačkoli z dosavadní konstatní judikatury (i na tomto portále zmíněné) naopak plyne povinnost příspěvěk na správu domu vyúčtovat i to, že tento příspěvek je zálohou na budoucí plnění. Prosím proto znalého účetního, aby se vyjádřil k právnímu rámci věci.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vlastik (bez ověření), 5. Červen 2018 - 10:53

  JUDr. Brzobohatá se v citovaným zněním vyjadřuje zcela jasně k § 1186 tj. převodu jednotky.

  Nevím proč ale používá termín „vyúčtování“, když v současném i navrhovaném znění je uveden termín „vypořádat“.

  Vložil Kornélie (bez ověření), 5. Červen 2018 - 14:26

  Nevypořádat neznamená nevyúčtovat.

  Vložil Kornélie (bez ověření), 26. Červen 2018 - 15:50

  Občanský zákoník ukládá vyúčtovat nakládání se společnou věcí i její správu:

  „Spoluvlastníku náleží vyúčtování, jak bylo se společnou věcí nakládáno…“ § 1118 občanského zákoníku

  „Správce má právní postavení příkazníka. Musí spoluvlastníkům správu vyúčtovat …“ § 1135 občanského zákoníku

  Vložil Markéta Gr., 5. Červen 2018 - 10:59

  Je zapotřebí nejprve vyúčtovat náklady = přijaté příspěvky a vydáno na nákladech…

  a poté vypořádat případné nedoplatky či přeplatky …

  Vložil § (bez ověření), 5. Červen 2018 - 1:53

  Paní soudkyně píše pouze o

  „Nevyúčtovávání“ příspěvků na správu domu a pozemku při převodu vlastnického práva k jednotce

  což ovšem zapoměla jasně napsat. Žádné nevyúčtovávání příspěvků na správu domu a pozemku netvrdí ani nejde dovodit.

  Vložil Petr87, 4. Červen 2018 - 13:55

  Příspěvek je vždy příjmem a výnosem společenství vlastníků. Pouze je otázka, kdy se peníze vlastníkem hrazené, stanou příspěvkem.

  Jednak existuje varianta, že hradíte zálohy na správu domu a v pravidelných časových intervalech (ročně/čtvrtlet­ně/měsíčně) se určí příspěvky na správu domu dle skutečně vzniklých nákladů. V tom případě se uhradí z dříve složených záloh na správu domu.

  Druhou variantou je, že celá částka hrazená vlastníkem na správu domu je příspěvkem, tzn. účtuje se do výnosů a na konci roku ovlivňuje hospodářský výsledek společenství. Je-li příspěvek vyšší než náklady, vzniká zisk, v opačném případě ztráta. Případný zisk není předmětem daně z příjmů podle §18, odst. 2, písm. f) ZDP.

  Každopádně příspěvek je vždy příjmem společenství. Problém v praxi je v tom, že mnoho společenství vlastníků nazývá měsíční platbu příspěvkem a účtuje ji jako zálohy.

  S názorem paní JUDr. Brzobohaté souhlasím, protože se evidentně vyjadřuje k záměru zákonodárců z hlediska vyúčtování při změně vlastníka postavit na stejnou úroveň zálohy/příspěvky na správu domu (v této situaci si myslím, že je přípustná i záměna termínů) a zálohy na služby. Jak píše, je jednoznačné, že SVJ by mělo tyto zálohy vyúčtovat proti skutečným nákladům, ovšem návrh novely zákona směřuje směrem opačným.

  Vložil Knoflík Karel (bez ověření), 5. Červen 2018 - 1:44

  Vložil Petr87, 4. Červen 2018 – 13:55

  „Příspěvek je vždy příjmem a výnosem společenství vlastníků.“

  Nepodstatné, podle úvodního příspěvku se zde řeší údajné nevyúčtovávání příspěvku na správu domu a opora tohoto nevyúčtovávání v právu.

  „Pouze je otázka, kdy se peníze vlastníkem hrazené, stanou příspěvkem.“

  Nepodstatné, podle úvodního příspěvku se zde řeší údajné nevyúčtovávání příspěvku na správu domu a opora tohoto nevyúčtovávání v právu.

  „hradíte zálohy na správu“

  Soudkyně Nejvyšší soudu ČR jasně napsala, že příspěvek na správu domu není zálohou. Záloha na správu domu tak podle Nejvyššího soudu neexistuje. A o to tu jde. Nemá smysl diskutovat o něčem, co neexistuje.

  „v pravidelných časových intervalech (ročně/čtvrtlet­ně/měsíčně) se určí příspěvky na správu domu dle skutečně vzniklých nákladů.“

  Což není nic jiného než vyúčtování. Soudkyně Nejvyššího soudu ČR jasně napsala, že se příspěvky na správu domu nevyúčtovávají. Nemá smysl diskutovat o něčem, co neexistuje.

  „Problém v praxi je v tom, že mnoho společenství vlastníků nazývá měsíční platbu příspěvkem a účtuje ji jako zálohy.“

  V čem je problém? Takto to přece plyne z práva. Záloha je platba předem.

  „vyúčtování při změně vlastníka“

  To je na jinou diskusi, podle úvodního příspěvku jde o nevyúčtovávání příspěvku na správu domu.

  „zálohy/příspěvky na správu domu (v této situaci si myslím, že je přípustná i záměna termínů)“

  Soudkyně Nejvyššího soudu jasně napsala, že příspěvky na správu domu nejsou zálohami. A o to tu jde.

  Vložil Knoflík Karel (bez ověření), 3. Červen 2018 - 16:17

  „Záloha … je peněžní částka hrazená před celkovým vyúčtováním platby za dodané zboží nebo před dodáním poskytnuté služby.“ cs.wikipedia.or­g/wiki/Z%C3%A1lo­ha_(finance)

  Vložil jan852 (bez ověření), 3. Červen 2018 - 16:16

  Jen doplním, že příspěvky jsou dlouhodobé a krátkodobé a v §8 odst. b) n.v. 366/2013 Sb. je uvedeno cit.".. jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku ..".

  Vložil AsiTak, 5. Červen 2018 - 10:42

  Z konstatování, že příspěvek je příjmem SVJ nevyplývá, že tím příjemce může disponovat bez výhradně a nezávisle na dalších podmínkách. Těž nevyplývá nemožnost aplikace ekonomických instrumentů (např. vyúčtování) dokladující, oprávněnost tento příjem příjemcem přivlastnit v plném rozsahu nebo částečně ev. nevznikne-li část příjmu jako nevyužitá část příslušející plátci příspěvku. To že příspěvek je výnosem nemůže být právním rozhodnutím, ale to musí stanovit ekonomické podmínky platby.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".