Neukládání ÚZ do sbírky listin a likvidace společnosti

Vložil Pavel, 31. Březen 2019 - 9:26 ::

Povinnost ukládat účetní závěrky, návrhy na rozdělení zisku či úhradu ztráty a dalších dokumentů do sbírky listin je uvedena v § 66 a § 67 zákona o veřejných rejstřících.

Zatím jsem viděl jen Výzvy k doložení listin do sbírky. Nyní se mi dostalo do ruky Usnesení KS Ostrava o zahájení řízení o zrušení společnosti, nařízení likvidace a jmenování likvidátora.

Proti usnesení není podle §13/3 zákona 292/2013 Sb. odvolání přípustné.

Sice se jedná o s.r.o., ale ve stejné pozici jsou i bytová družstva. U SVJ to může být složitější.

Vedle toho stojí možnost udělení pokuty až 100 000 Kč.

Asi nejde o udání ale o vlastní iniciativu KS Ostrava.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Petr. (bez ověření), 31. Březen 2019 - 11:07

  Pavle,

  to, o čem píšete, bude spíš výjimka než pravidlo. Možná se shodneme, že ukádání účetních závěrek je u obchodních společností větší prioritou než u SVJ.

  A asi víte, že většina ochodních společností účetní závěrky beztrestně v zákonných termínech neukládá a státní úřady to tolerují. Předpokládám, že u SVJ je ta tolerance státních úřadů podstatně vyšší.

  Vložil Pavel, 31. Březen 2019 - 12:07

  Petře.,

  z obecného textu Výzvy na celých 2 stránkách se domnívám, že nešlo o jednotlivou výzvu, ale že se jedná o plošnou akci. Zmiňované s.r.o. je několik let „spící“, nevěřím, že by někdo na soud podal „podnět“.

  KS Ostrava je soud se speciálním výkladem práva. KS Ostrava se např. domníval, že SVJ je povinno ukládat ÚZ již někdy před 10 lety. Psalo se tu o tom.

  Pokud takto postupuje proti s.r.o., tak je pravděpodobné, že takto bude postupovat i proti bytovým družstvům. Nic jiného jsem svým příspěvkem nesledoval.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Ladislav Hořejší (bez ověření), 2. Duben 2019 - 10:23

  Dobrý den Pavle,

  mám dotaz. Správce, náš dřívější „vlastník“ SBD, který nám dělá účetnictví, tvrdí, že musíme zveřejňovat ve veřejném rejstříku (dříve obchodním rejstříku) naše účetní uzávěrky(UZ)a dle nového zákona o účetnictví snad i zpětně UZ za od roku 2014. Dokonce vyhrožuje pokutou v případném správním řízení ve výši 100.000,–Kč.

  Je tomu skutečně tak? Protože jsme (SVJ) nepodnikatelský subjekt, tak se domnívám, že zveřejňování UZ je naprosto zbytečné a jen zatěžuje rejstříkové soudy.

  Děkuji předem za odpověď

  Vložil Pavel, 2. Duben 2019 - 15:46

  Ladislave,

  souhlasím s Vámi, že zveřejňování ÚZ u SVJ je naprosto zbytečné a jen zatěžuje rejstříkové soudy.

  Zejména když SVJ může vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (§ 9/4/i ZoÚ) a když se nemusí zveřejňovat Výsledovka (§ 21a/9 ZoÚ). Nedovedu si představit jak ze zveřejněné Rozvahy a přílohy by řadový člen SVJ prováděl „kontrolu hospodaření“.

  Stát ale chce šmírovat a pokutovat a tak zákon č. 221/2015 Sb., který povinnost zveřejňovat ÚZ pro SVJ zavedl, platí retroaktivně i pro rok 2014 a 2015.

  Doporučuji ÚZ uložit, myslet si o tom můžete svobodně co chcete.

  Dokonce za neuložení ÚZ hrozí pokuty do 100 000 Kč hned ze dvou zákonů. Na pokuty je tento stát šikovný.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil DitaW (bez ověření), 2. Duben 2019 - 11:34

  souhlasím, tam kde není respektován zákon (ani ÚZ za r. 2014 dosud není uložena), tak by uložení sankce nemělo být jen výhružkou!Jak jinak přimět členy výboru, aby respektovali základní právo vlastníka (nahlížení, kontrolu nad hospodařením se společ. fin. prostředky). Z mého pohledu je uložení UZ správné, neboť zamezí případné pozdější vstupy do UZ a manipulace s nimi. Źe to není možné? Někde ano!

  Vložil Jan77 (bez ověření), 2. Duben 2019 - 12:22

  Dovolím si myšlenku, že nezveřejňováním závěrky se možná častěji než si myslíme kryje jiný problém, a sice že některá SVJ účetnictví ani řádně nevedou. Jinak ve zveřejnění resp. její pracnosti není žádný problém, je to práce na 5 minut vyplnit a odelat online formulář (chytrá svj už mají datovou schránku).

  Vložil DitaW (bez ověření), 2. Duben 2019 - 16:42

  Jane 77, Vaše úvaha je výstižná. Potřeba krytí problémů může být různá, např.: V r. 2010 SVJ čerpalo úvěr na zateplení domu, ale z těchto prostředků byly hrazeny i jiné opravy – soukromé, tzn., že byla porušena účelovost poskytnutého úvěru. Někteří vlastníci si uhradili svůj investiční podíl z vlastních prostředků, tedy z úvěru nic nečerpali, nebyl pro to důvod, proč se podílet na vysokých úrocích (vše hrazeno z překlen. úvěru – úrok 5,1%). Účetnictví SVJ není vedeno řádným způsobem – účtování o úvěru neodděleno, měsíční splátky jdou přímo ze zháloh. příspěvků na správu domu a poz. Výpočtový list = položka předpisu „Fond oprav“ přikryje dokonale vše.Nelze rozeznat, kdo přispívá a v jaké výši na správu a na splácení úvěru (PO).Jednoduše „vše v jednom“. Co s tím, když soudy při podání žaloby se nechtějí vůbec zabývat otázkou chybně vedeného účetnictví? Dále SVJ 10 let zpětně nikdy nevyúčtovalo zálohové příspěvky na správu domu a poz.? Rovněž soudy nic nezajímá. Co s tím? Poradí mi někdo…

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 3. Duben 2019 - 14:38

  Paní DitoW, své stesky jste bohužel popsala na nesprávné adrese. Správnější adresa by byla např. podatelna@mfcr a do předmětu – Pro odbor 28. Tam už několik výhrad k zatemňování účetních závěrek dostali, každá další může být jenom ku prospěchu vlastníků jednotek, kteří se zajímají o hospodaření SVJ.

  Tady se leckdy sejde parta lidí, kteří dosáhnou pouze na klávesu (-). Čtením příspěvku, který mínusují, se zbytečně nezdržují, protože vědí, že by obsah stejně nepochopili.

  Aby téma rychle nezaniklo, objeví se ještě dnes na www.klaiex.webnode.cz v rubrice Různé – Zajímavosti z portálu SVJ od roku 2019.

  Vložil DitaW (bez ověření), 3. Duben 2019 - 19:50

  Vážená paní Klainová, zdejší portál navštěvuji dost dlouho, a to díky problémům, které nás v SVJ tíží.Stále hledám nové možnosti, jak je vyřešit jinak, když soudy v ČR nepomohou, protože není zájem… Zdejší mínusovači mne nerozhodí, vím, že tak reagují i na příspěvky od Vás, které ovšem pro mne bývají velmi přínosné. Proto Vám moc děkuji za reakci na mé „stezky“ zde, a také dobrou radu. Určitě rozšířím řady těch, kteří na zmíněnou adresu podobný podnět již učinili. Souhlasím s Vámi, že každé podání navíc může být ku prospěchu vlastníků jednotek.

  Vložil Pavel, 2. Duben 2019 - 15:18

  Jane77,

  DS nemá jen pozitiva, ale má četná úskalí. Např. pokud jsou ve výboru osoby, které až tak moc s počítačem nejsou kamarády.

  To je přesně situace, kterou uvádím na začátku vlákna. Jednalo se o spící společnost, jednatelka vysoko nad 70 let a DS nesledovala. Tím prošvihla 2 výzvy od soudu a je před nucenou likvidací s.r.o. a pokutou.

  Kdyby výzvy od soudu, či jiného orgánu chodily poštou, tak se to nestane.

  V našem SVJ DS nemáme.

  Jako OSVČ ale DS mám a tak za SVJ podávám svou DS. Nicméně orgány státní moci musí zasílat svá moudra pro SVJ poštou.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jan77 (bez ověření), 2. Duben 2019 - 11:16

  Mají pravdu. Od novely z roku 2016, která změnila zákon o účetnictví, je povinnost zveřejňovat závěrku pro subjekty zapsané ve veřejném rejstříku (nikoliv tedy jen v obchodním rejstříku), takže dopadá i na SVJ.

  A dle přechodných ustanovení musíte mít zveřejněné závěrky od roku 2014 včetně.

  Zákon: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563…
  § 21a

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".