Nesprávné informace v zápisu Shromáždění vlastníků.

Vložil Vlastiks, 10. Listopad 2015 - 16:06 ::

Výbor není ochoten změnit „nesprávné“ informace v zápisu ze Shromáždění vlastníků, tak aby odpovídaly skutečnému průběhu jednání(existuje audiozáznam), na upozornění nereaguje.

Je tato skutečnost důvodem k podání trestního oznámení pro záměrné falšování zápisu ?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Procházka Jiří 6eaa9c (bez ověření), 28. Říjen 2019 - 8:48

  Já si myslím, že seznamsvj ty informace o SVJ odněkud stahuje...

  Vložil lake, 10. Listopad 2015 - 17:00

  Až uvedete srozumitelně o co konkrétně jde, možná dostanete od někoho odpověď.

  lake

  Vložil Vlastiks, 10. Listopad 2015 - 18:59

  Usnesení: "Shromáždění vlastníků jednotek schválilo navýšení příspěvku na správu domu a pozemku (fond oprav) o xxx Kč a převedení snížené zálohy na plyn.

  Výbor do usnesení o navýšení příspěvku na správu domu a pozemku zahrnul informaci o „převedení snížené zálohy na plyn“, a následně vydal i nový přepis úhrad kde do této položky zařadil položku „Snížené zálohy na plyn“ ve výši 250Kč.

  V rámci jednání nebylo o tomto zvýšení vůbec hlasováno – nemohlo být tedy schváleno, tedy ani částku 250 Kč, kterou si následně stanovil Výbor sám. Tuto informaci potvrzuje i existující audiozáznam.

  V zápisu je tedy „chybná“ informace v usnesení na základě které Výbor neoprávněně zvyšuje částku úhrady do fondu o dalších 250Kč – předpokládaných úspor. Výbor tak okrádá vlastníky o předpokládanou úsporu, kterou tak bez souhlasu Shromáždění převádí do „fondu oprav“, který tak dále navyšuje.

  Výbor odmítá provedení změny s tím, že pokud by bylo hlasováno, tak by to stejně prošlo, a následně nereaguje.

  částečně bylo diskutováno: http://www.portalsvj.cz/…ybor-podvadi

  Vložil xxx Kč = 250 Kč ? (bez ověření), 11. Listopad 2015 - 14:00

  Pane Vlastiks,

  xxx Kč = 250 Kč ? Pokud ano, pak se jeví usnesení v pořádku.

  Vložil Vlastiks, 11. Listopad 2015 - 14:55
  • tento bod nebyl ani na pozvánce, a nebyl zařazen ani následně
  • text usnesení k tomuto bodu je tedy podvod
  • informace v zápisu je neurčitá neuvedením konkrétní částky
  • hlasování na toto téma vůbec neproběhlo (existuje audiozáznam)

  Kde vzal Výbor částku pro její uvedení v novém předpisu plateb ? Prostě se rozhodl. Záloha je zbytečně vysoká, proč ji vracet. Snížíme ji a „na tvrdo“ ji stanovíme jako povinnou položku do jakéhosi „fondu“, který se nevyúčtovává. To že jde o podvod v zápisu, částka uvedena nebyla, a vzhledem k tomu že chyběla konkrétní částka ani schválena být nemohla, to ctěnému Výboru nevadí.

  To xxx je 700 Kč !!!

  Vložil lake, 10. Listopad 2015 - 20:15

  Pokud zápis obsahuje nějaký nesmysl, který se dotýká vaší majetkové sféry, požádejte o opravu zápisu. Nebude-li Vám vyhověno, obraťte se na soud do tří měsíců.

  Náklady zbytečného soudního řízení by SVJ mělo následně vymáhat na členech statutárního orgánu.

  Obětí trestného čin podvodu se mohly stát osoby, které nebyly na shromáždění a kterým členové výboru v zápisu tvrdí, že byla odsouhlasena nějaká platba navíc. Ten, kdo na shromáždění byl, nejedná v omylu. Podvod vůči němu tedy nepřichází v úvahu.

  lake

  Vložil Vlastiks, 10. Listopad 2015 - 20:19

  … ale zápis se píše až po schůzi „v klidu“ zapisovatele – člena Výboru, a ověřovatel (možná nezáměrně) tento zápis ověří. Podpis předsedy je už maličkost. Vrána vráně oči nevyklove.

  Chystám podání trestního oznámení – zápis má odpovídat skutečnostem, a myslím že v audiozáznamu je hlasovaní v uvedené záležitosti zřetelné.

  Vložil lake, 10. Listopad 2015 - 20:35

  Pachateli, který se dopustí podvodu a způsobí tak škodu nejméně padesát tisíc korun hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

  V případě, že se pachatel dopustí podvodu jako člen organizované skupiny, nebo způsobí-li takovým činem škodu nejméně 500 tisíc korun může být potrestán na dvě léta až osm let.

  Ve vašem případě jde o organizovanou skupinu. Na podvodu se podíleli zapisovatel, ověřovatel a předseda výboru.

  lake

  Vložil Vlastiks, 11. Listopad 2015 - 14:57

  Zajímá mne postup soudu.

  Pokud odmítnu platbu nastavenou Výborem neoprávněně, platbu nebudu provádět, a bude Výborem soudně vymáhána ?

  Bude tento soud posuzovat i oprávněnost „vystavení“ této platby pokud jsem můj nesouhlas nechal „promlčet“ ?

  Vložil lake, 11. Listopad 2015 - 16:11

  Zápis je považován za platný, není-li napaden zákonem předpokládaným způsobem. Soud ze zápisu bude jako z platného vycházet, bez výjimky. Následky si odvoďte sám.

  lake

  Vložil Vlastiks, 11. Listopad 2015 - 20:00
  • je podání trestního oznámení na policii ČR zákonem předpokládaný způsob ?
  • co se dá dělat v případě že policii věc odloží ?
  • jak se počítá doba promlčení po podání oznámení, v průběhu šetření policie, případně v souvislostí s odložením, a podáním stížnosti proti odložení ?
  Vložil Vlastiks, 10. Listopad 2015 - 21:40

  Jedná se o částku 250 Kč/měs, tedy 3000 Kč pro jednoho vlastníka. SVJ má 12 spoluvlastníků. Roční neoprávněný majetkový podvod činí 36.000 Kč.

  Není stanovena doba provádění těchto plateb, tedy možná i neomezeně !? Jak to může hodnotit případný soud ? Jako pokus ??

  A co záměrné falšování zápisu s uvedeným záměrem ?

  Jaká výše plateb „do fondu“ je pro Výbor morálně obhajitelná ?

  Připadá mi to jako snaha o rychlé „podojení“ důchodců !!! (než nám umřou)

  Vložil lake, 10. Listopad 2015 - 22:17

  Jestliže už některý vlastník začal podle zfalšovaného zápisu platit, jde o dokonaný trestný čin podvodu. Výší částky bych se nezabýval, je-li nad 5000 Kč.
  Jde o podvod spáchaný v organizované skupině, flastr je 2 až 8 let, jak jsem Vám už napsal.

  lake

  Vložil Vlastiks, 10. Listopad 2015 - 23:15

  5000 Kč ? Jednorázově to nebude, ale bude se načítat.

  Mě vadí že se dopouští falšování úřední listiny. Nebo zápis Shromáždění SVJ je jen cár papíru ?

  K čemu je pak počítání hlasů pro usnášení a platnost usnesení, když si tam pak může Výbor napsat co chce !!!

  Ještě maličkost? Převedení snížené zálohy na plyn nebylo součástí programu Shromáždění, a tedy nebylo možné o něm jakkoli rozhodovat.

  Vložil Anonymous, (bez ověření), 10. Listopad 2015 - 19:44

  Kromě příspěvku na správu domu a záloh za dodávky plynu, což je služba, píšete o nějakém fondu, fondu oprav nebo co. Jak může někdo zálohy za plyn převádět do fondu oprav. Vůbec tomu nerozumím. Vy ano?

  Vložil Vlastiks, 10. Listopad 2015 - 20:12

  … já tomu rozumím tak, že jde o krádež za bílého dne, snahu o okradení vlastníka o „předpokládanou úsporu záloh“.

  Nastavením nižší částky zálohy „na plyn“ a převedením částky na „fond oprav“ dojde k jeho navýšení. Celková částka měsíční platby se však nemění a „ovčané“ si to bez problému schválí.

  Pokud však k úspoře nedojde má vlastník povinnost nedoplatek uhradit.

  Problém se mi nelíbí tím že zápis neodpovídá skutečnosti, a byl takto zřejmě záměrně „upraven“, a zejména tím že Výbor ani po informaci o audiozáznamu neprojevil snahu uvést vše „do pořádku“.

  Navíc nejde o první pokus o podvod – manipulaci s finančními prostředky bez souhlasu Shromáždění.

  Výbor se tak „snaží“ navýšit „fond oprav“, ale není ochoten doložit využití takto „naspořených“ financí. Neexistuje plán oprav, a není mi známo že by se připravoval rozpočet na příští dva roky na které byla uzavřena smlouva o úvěru pro revitalizaci.

  Vložil Anonymous.... (bez ověření), 10. Listopad 2015 - 16:14

  Trestný čin záměrné falšování zápisu neexistuje.

  Vložil Vlastiks, 10. Listopad 2015 - 16:26

  ?? § 209 40/2009 Sb

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".