Nepravá retroaktivita a mlčení zákonodárce

Vložil Magda, 19. Říjen 2016 - 19:48 ::

Něco málo k nepřípustnosti retroaktivního výkladu při absenci přechodných ustanovení. Ale soudci nedbají :-(.

„Z předložené úvahy vyplývá, že v případě střetu staré a nové modifikované právní úpravy dopadající na shodné skutkové situace by mlčení intertemporálních ustanovení mělo vždy a bezvýhradně orgány aplikující právo vést, mají-li být respektovány kautely právního státu, k závěru o nepřípustnosti retroaktivního výkladu, a to i (za splnění určitých podmínek) ve smyslu nepravé zpětné působnosti, jakož i v této souvislosti k odmítnutí zásahu do nabytých práv (do „legitimního očekávání“ implikovaného ústavně zaručené ochraně majetkových práv). Těmito postuláty jsou tudíž ve vztahu k intertemporálnímu působení dány meze interpretačního a argumentačního prostoru, jež jsou v rámci nezávislého soudního rozhodování a stejně tak případně správního rozhodování determinovány rovněž požadavkem vyloučení libovůle, imperativem zákonem a ústavními předpisy stanoveného postupu a konečně i zásadou in dubio mitius.“

Aby mě někdo nenařkl, že něco vytrhávám z kontextu. Celou úvahu najdete v disertační práci JUDr. Libora Hanuše, Ph.D. zde:

https://is.muni.cz/…ni_prace.pdf

Nebo v Právní rozhledy č. 14/2005, s. 519 – 523

Magda

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

    Vložil stálý pozorovatel (bez ověření), 19. Říjen 2016 - 22:11

    Páni soudci se dělají co chtějí, je to stát ve státě. Právo patří pouze připraveným a vy Magdo připravená jste. Dá vám to sice práci, ale právo i spravedlnost bude nakonec na vaší straně, to mi věřte. No a zákonodárci? Před pár dny byla volební kampaň. Sice do senátu, ale na tom nesejde. Vždyť se na to podívejte, zákonodárci!

    Volby prohlížení komentářů

    Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".