nekomunace správcovské firmy

Vložil Milan54, 25. Květen 2022 - 16:51 ::

Vážení, prosím o radu.Doručeno vyúčtování Správcovskou firmou za rok 2021.Spolu s tímto vyvěšena ve společných částech domu, rozvaha a účetní závěrky za rok 2021. Tato rozvah účetnictví neobsahuje veškeré podklady, zejména náklady na energie, přehled faktur a vyúčtování. Na dotaz u Správcovské firmy, mne slušně poslali do pr…, že mi po tom nic není. Podal jsem tudíž odvolání proti vyúčtování. Za nedlouho uplyne 30 dní a Správcovská firma nijak nereaguje. Jsme SVJ. Jak dále postupovat? Děkuji Milan

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 16. Červen 2022 - 14:16

  Vracím se k tomuto Milanovu dotazu, protože nikdo z diskutujících mu nedal radu k jeho hlavnímu problému. A tím problémem je neznalost zákona.

  • Milan napsal: „Doručeno vyúčtování Správcovskou firmou za rok 2021“.

  To může být v pořádku, pokud „správcovská firma“ zastupuje právnickou osobu SVJ v některých činnostech upravených zákonem č. 67/2013 Sb.. V tom případě je toto zástupčí oprávnění možná uvedeno ve stanovách SVJ.

  Podle § 161 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že kdo právnickou osobu zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Z uvedeného plyne, že zástupce je povinen na výzvu prokázat své oprávnění, jestliže jeho zástupčí oprávnění nelze nalézt ve stanovách SVJ.

  Jestliže však vyúčtování bylo označeno srozumitelně a určitě (např. nadpisem „Vyúčtování služeb za rok 2021“), pak zpravidla není na závadu že nebylo vyhotoveno poskytovatelem služeb a nebylo podepsáno. Vlastník jednotky má samozřejmě právo požadovat aby mu SVJ dodatečně potvrdilo pravost této listiny. V tom případě by se doručení vyúčtování počítalo teprve od okamžiku kdy zástupce SVJ ověřil a podepsal listinu s vyúčtováním.

  • Milan napsal: „Na dotaz u Správcovské firmy, mne slušně poslali do pr…, že mi po tom nic není.“

  Pokud se Milan chtěl seznámit s podklady k vyúčtování služeb, měl se obrátit s výzvou podle § 8 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. na poskytovatele služeb – tedy na SVJ (do třiceti dnů od obdržení vyúčtování). Už jsem napsal, že případné zastoupení jinou osobou v této věci by muselo být uvedeno ve stanovách SVJ.

  • Milan napsal: „Podal jsem tudíž odvolání proti vyúčtování. (…) Správcovská firma nijak nereaguje.“

  Opět stejná chyba – neznalost zákona.
  • Za prvé: Nepodává se jakési „odvolání“, nýbrž námitka ke způsobu a obsahu vyúčtování podle § 8 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb..
  • Za druhé: S námitkou k vyúčtování se má Milan obrátit na SVJ, nikoli na jakousi správní firmu. Námitka by tedy musela být doručena osobě které doručena být má. Případné zastoupení SVJ jinou osobou – nebo odlišný adresát – toto by muselo být uvedeno ve stanovách.
  • Za třetí: Námitka k vyúčtování musí obsahovat konkrétní důvod. Jen na takovou námitku bude muset poskytovatel služeb reagovat (má zákonnou povinnost námitku vyřídit nejpozději do 30 dnů od doručení). Všeobecná (blanketní) námitka však postrádá základní obsah, a proto není co vyřídit.

  Justitianus

  Vložil Petr, 25. Květen 2022 - 17:05

  „Na dotaz u Správcovské firmy, mne slušně …, že mi po tom nic není“

  Vaším partnerem je osoba odpovědná za správu domu (zastoupená nejspíše statutárním zástupcem) viz NOZ § 1190 (račte znát !). Nikoli správní firma, kterou osoba odpovědná (možná po odsouhlasení nejvyšším orgánem – shromážděním) pověřila vykonávat některé činnosti.

  Vložil Usměrňovač (bez ověření), 27. Květen 2022 - 15:57

  „Vaším partnerem je osoba odpovědná za správu domu … Nikoli správní firma“ (Vložil Petr, 25. Květen 2022 – 17:05)

  Vaším partnerem je ten, koho osoba odpovědná za správu domu určí. Statutární orgán, zaměstnanec, zmocněnec, klidně i správní firma.

  Vložil alfa (bez ověření), 15. Červen 2022 - 15:44

  Usměrňovači, přečtete si zákon a nekecejte nesmysly.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".