Nejvíc dluží předseda

Vložil Anonymous, 6. Říjen 2022 - 7:56 ::

Justitianus ve svém příspěvku

http://www.portalsvj.cz/…ondu-oprav-0#…

napsal:

V takových případech nejspíše bude žalobcem na SVJ někdo jiný. V případě jako je tento soud určí právnické osobě procesního opatrovníka, protože zájmy právnické osoby SVJ jsou v rozporu se zájmem statutára.

Svou domněnku Justitianus bohužel jako domněnku neoznačil, a tak je na místě ji usměrnit. Soudní praxe je totiž jiná: Pokud podá za SVJ žalobu osoba, která není za SVJ oprávněna jednat, a navrhne, aby soud SVJ ustanovil procesního opatrovníka, soud návrhu na ustanovení procesního opatrovníka nevyhoví, žalobu zamítne (neprojedná) z důvodu, že byla podána osobou, která k podání žaloby není oprávněná, a této osobě uloží uhradit náklady řízení. Fakticky tak soud rozhodne, že předseda může dlužit, neboť obrana v takovém případě není.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 6. Říjen 2022 - 16:37

  Anonymous, ty jsi totální blb. Napsal jsem jasně, že žaloba bude podána na SVJ. SVJ tedy bude žalovanou osobou.

  • Podle § 165 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, jsou-li zájmy člena statutárního orgánu v rozporu se zájmy právnické osoby a nemá-li právnická osoba jiného člena orgánu schopného ji zastupovat.
  • Podle § 32 odst. 2 občanského soudního řádu platí, že zástupcem účastníka nemůže být ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného. Takový případ nastane automaticky vždy, jestliže předseda SVJ má dluh po lhůtě splatnosti vůči SVJ, a žaloba se týká vymáhání tohoto dluhu (žaloba na nečinnost). O tom si soud samozřejmě učiní úsudek i bez návrhu.

  Z uvedeného plyne, že nemusí existovat žádný navrhovatel. Soud jmenuje opatrovníka právnické osobě i z vlastního rozhodnutí, jakmile jsou splněny podmínky podle § 165 odst. 2.

  Anonymous, příště piš jenom o věcech, o kterých něco alespoň tušíš. Procesní opatrovnictví k nim určitě nepatří.

  Justitianus

  Vložil Aha! (bez ověření), 7. Říjen 2022 - 11:46

  „Soud jmenuje opatrovníka právnické osobě i z vlastního rozhodnutí, jakmile jsou splněny podmínky podle § 165 odst. 2.“ (Vložil Justitianus, 6. Říjen 2022 – 16:37)

  Je vidět, že míra Vaši praktických znalostí soudu je blízká nule.

  Aha!

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".