Neexistující smlouva se správcem a čerpání finanční odměny správcem

Vložil Anonymous, 5. Srpen 2010 - 8:08 ::

Dobrý den,

ve SVJ máme tzv. správce. Tento správce pobírá jakousi odměnu. Ovšem nemá podepsanou smlouvu o správcovství, kde by byly sepsány kompetence správce a není ani sjednána odměna, kterou by jednotlivý členové SVJ odsouhlasili. Chci se zeptat, jak lze vyřešit situaci, kdy se předseda SVJ „jmenuje“ správcem (jelikož v domě bydlí lidé staršího věku, kteří nevědí o nic o stanovách, smlouvách atd.)a pobírá za to odměnu. Lze tyto peníze po něm chtít zpět do fondu oprav nebo jak se takováto situace řeší? Musí i nový členové (koupili byt) podepsat, že souhlasí s výkonem funkce správce za takovou a takovou odměnu?

Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 5. Srpen 2010 - 11:18

  (Anonymous, podepisujte laskavě nějak své dotazy. Anonymům se běžně neodpovídá.)

  Máte v domě osobu, která je předsedou výboru a zároveň pobírá určitou částku jako "správce" (bez bližšího popisu si pod tím lze představit cokoliv, může to znamenat i "domovník" nebo "údržbář").

  Není zřejmé, z čeho soudíte, že smlouva neexistuje. Dohoda o provedení práce může být uzavřena i ústně. Není zřejmé ani z jakého důvodu chcete "peníze zpět do fondu oprav". Znamená to, že tato osoba nic pro dům nedělá a odměnu pobírá neoprávněně? Jste schopen to zpětně prokázat? Provádějí členové výboru kontrolu oprávněnosti vyplacených částek? Existují výkazy činnosti pracovníka, které odevzdává a na základě nichž se odměna proplácí?

  Noví vlastníci v domě nemusí podepisovat žádný souhlas. Dohodu podle Zákoníku práce uzavírá SVJ, nikoliv jednotliví vlastníci jednotek. Jediné, co každý vlastník jednotky zpravidla podepisuje, je převzetí předpisu záloh na správu domu (§ 15 odst. 2 ZoVB) a předpisu záloh na služby spojené s užíváním bytu.

  Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na správu domu zálohami v poměrné výši z částky, která byla pro dům odsouhlasena na shromáždění SVJ. Při schvalování rozpočtu měli vlastníci jednotek požadovat rozpis na co jsou částky určeny. Pokud se počítalo se "správcem" a s odměnou za jeho pracovní činnost, měli jste se zajímat o náplň práce, počet hodin ročně, způsob kontroly a vyžadovat písemnou formu dohody s pracovníkem.

  Nepíšete, zda činnost "správce" je legální, to jest zda SVJ je (podle druhu a rozsahu dohody) registrováno pro platbu odvodů sociálního a zdravotního pojištění a zda odvádí řádně zálohy na daň z příjmů této osoby. Pokud tomu tak není, SVJ se vystavuje možným sankcím. Na případné pokuty se složí všichni členové SVJ.

  lake

  Vložil Jana1, 5. Srpen 2010 - 8:36

  Dohodněte se se sousedy a potřebnou většinou svolejte mimořádné shromáždění SVJ. Tam si vše vyříkejte, navhněte řešení, připravte smlouvu o správcovství vč. kompetencí a případné odměny. Udělejte zápis a následně realizujte vše dohodnuté. Jana1

  Vložil Petr, 6. Srpen 2010 - 13:34

  Důležité je, jak to máte v účetnictví. Vyúčtování nesjednané odměny? On dělá i účetnictví, nebo účetnictví nemáte? To na předsedu a správce pošlete finančáky.

  Vložil Petr007 (bez ověření), 6. Srpen 2010 - 16:54

  Péťo, nepiš bludy a své spamy bez informační hodnoty (to už se tu řešilo atd.). Když pošleš na předsedu finančáky, dostane sankci SVJ. A to teprve může žalovat předsedu. Při stavu našich soudů akcička na několik let pro nového předsedu. Co je v účetnictví není rozhodující. Rozhující je jaký je právní stav. Prosím vyjadřuj se pouze k věcem, o nichž alespoň něco tušíš. Uděláš tím radost řadě čtenářů.

  Vložil Petr, 11. Srpen 2010 - 12:35

  Každý má právo se vyjadřovat k čemu chce. Kolik hodnotných informací jsme se dověděli od tebe ?! Když už mi tedy tykáš…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".