Nedoplatek naúčtovaný novému majiteli bytu

Vložil f0x (bez ověření), 30. Duben 2023 - 20:40 ::

Dobrý večer, vážení účastníci fóra, v zimě jsem koupil byt, v lednu 2023 podepsal předávací protokol, před podpisem kupní smlouvy jsem obdržel potvrzení od spravce domu, že byt je bez dluhu, nyní mám vyuctovani s velkou částkou nedoplatku, v bytě jsem ještě nebydlel, veškerá spotřeba ve vyuctovani od předchozího majitele, což je zřejmé z odečtů měřidel ve vyuctovani a předávacího protokolu,

Na stránkách společnosti spravce domu je následující komentář „Vyúčtování „na posledního“ – Při převodu bytu pozor na novu občanského zákoníku“ – Vážení vlastníci, upozorňujeme, že z nynější právní úpravy (§ 1186 občanského zákoníku) vyplývá (zjednodušeně), že při převodu vlastnictví bytu přecházejí na nového vlastníka kromě samotného vlastnictví i dluhy (pohledávky) dosavadního vlastníka bytu na příspěvcích na správu a na službách (včetně záloh). Jinými slovy, celý nedoplatek či přeplatek z vyúčtování za celý příslušný rok se po změně vlastnictví bytu týká už jen nového vlastníka a jen s ním ho také bude správce vypořádávat.

Stanovisko jejich právního oddělení je následující:

v souladu s ustanovením § 1186 Sb. přecházejí dluhy na nabyvatele a převodce se stává ze zákona ručitelem. Novému vlastníkovi doporučuji vyúčtování uhradit a obrátit se na pana předchozí majitel

Podle mého názoru však ani článek na webu, ani stanovisko jejich právníka nezohledňuje zákon 163/2020 Sb., kterým se mění občanský zákoník a který je platný od 1.7.2020, konkrétně tento zákon mění paragraf 1186, který má od 1.7.2020 násle­dující znění

§ 1186 (1) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost vypořádat příspěvky na správu domu a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu. (2) Při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu. (3) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké má dluhy podle odstavce 2, popřípadě že takové dluhy nejsou; potvrzení vydá nabyvateli se souhlasem převodce také osoba odpovědná za správu domu. Má se za to, že nabyvatel nemohl tyto dluhy zjistit, pokud je nemohl zjistit z potvrzení osoby odpovědné za správu domu nebo nevydala-li tato osoba potvrzení bez zbytečného odkladu, ač o něj byla požádána

Takže jsem o dluhu nemohl vědět, protože jsem měl potvrzení, že žádný dluh neexistuje.

Nyní píšu reklamaci na spravce s žádostí o vymáhání dluhu po předchozím majiteli, ale rád bych věděl, kde najdu rozhodnutí Nejvyššího soudu, které by se mohlo týkat této problematiky, abych ho mohl přiložit k reklamaci jako další oporu (kromě textu zákona).

Jediné, co se mi podařilo najít, je tento článek, který by mohl obsahovat podobné řešení, ale bohužel nemám přístup k tomuto portálu. https://www.epravo.cz/…-112219.html?mail

Předem děkuji za rady a informace o tom, jak mohu najít rozhodnutí nejvyššího soudu, a přeji hezký den.

 • přechod dluhů

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 2. Květen 2023 - 9:54
 • Ze stanoviska právního oddělení: „… z nynější právní úpravy (§ 1186 občanského zákoníku) vyplývá (zjednodušeně), že při převodu vlastnictví bytu přecházejí na nového vlastníka kromě samotného vlastnictví i dluhy (pohledávky) dosavadního vlastníka bytu na příspěvcích na správu a na službách (včetně záloh). “

To je lež! Tohle napsal blb, nebo podvodník.


Podle ustanovení § 1186 přecházejí na nabyvatele jednotky pouze (existující) dluhy dosavadního vlastníka bytu. Nepřecházejí však pohledávky dosavadního vlastníka bytu.

Z uvedeného plyne, že SVJ má i po převodu jednotky povinnost plnit původnímu vlastníkovi (převodci) např. v těchto případech:

 • alikvotní část nájemného za pronájem společné části,
 • peněžní náhrada škody za poškození jednotky prováděním prací,
 • přeplatky a vratky uhrazených příspěvků na správu domu a pozemku,
 • přeplatek z vyúčtování služeb za alikvotní část zúčtovacího období,
 • pokuty za prodlení s nepeněžitým plněním podle § 13 zákona č. 67/2013 Sb..

Je samozřejmé, že na nabyvatele nemohou přejít ty dluhy, které v okamžiku změny vlastníka ještě neexistovaly. Dluh existuje (a je způsobilý k započtení) při splnění těchto podmínek:

 1. je známa osoba věřitele,
 2. je známa osoba dlužníka,
 3. je známa výše dlužné částky.

V případě vyúčtování služeb však není (v době změny vlastníka) splněna žádná z uvedených podmínek! Není totiž jisto zda vznikne přeplatek nebo nedoplatek a v jaké bude výši. Proto nelze určit ani osobu věřitele, ani osobu dlužníka, ani případnou výši dlužné částky.

Tyto skutečnosti budou postaveny najisto teprve s vyhotovením vyúčtování služeb do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období. V době změny vlastníka tedy neexistoval žádný dluh převodce, který by podléhal zákonnému přechodu dluhů podle § 1186.

Jestliže snad takový dluh existoval, měl být uveden v potvrzení vystaveném osobyou odpovědnou za správu domu (§ 1186 odst. 2).


Jisto je, že zákonný přechod dluhů nastane u těch dluhů převodce, které byly uvedeny v potvrzení. Půjde např. o splatný dluh převodce na příspěvcích na správu domu, splatný dluh na zálohách na služby, neuhrazený nedoplatek příjemce služeb z vyúčtování služeb, dlužná pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním podle § 13 zákona č. 67/2013 Sb..

Justitianus

Vložil člen (bez ověření), 3. Květen 2023 - 20:47

co kdybyste to napsal jasně?

Ono z formulace " v zimě jsem koupil byt, v lednu 2023 podepsal předávací protokol" nejde nic dovodit.

SVJ často tvrdí (to je zřejmě případ tazatele): vy jste byt nabyl ještě v roce 2022 a proto jsme vyúčtovali vám a teď vám šermuje papírem z katastru.

To se mi stalo.

Ve výsledku je SVJčku jedno, kdo to zaplatí, a je v zájmu nabyvatele, aby to měl ošetřeno ve smlouvě, kdo zaplatí vyúčtované spotřeby do okamžiku předání bytu a v jaké lhůtě a s jakou sankcí.

Vložil 666 (bez ověření), 1. Květen 2023 - 9:53

Dluh vymahejte po prevodci (prodavajicim), vy s nim mate smlouvu, ve smlouve jste si to mel/a osetrit, proc by melo trpet SVJ Vasimi smluvnimi vztahy a nest naklady s vymahanim?

Vložil f0x (bez ověření), 1. Květen 2023 - 14:33

Ne SVJ, ale firma, ktera se zabyva správou bytových domů ma nest ti naklady, ta firma vystavila potvrzeni o bezdluznosti a ted kvuli paragrafu 1186 o.z. s platnosti od 1.7.2020 (viz. Zákon č. 163/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony) musi vymahat dluh z predchoziho vlastnika, ale mozna chteji jit nejjednodussi cestou a vymahat dluh po me, i kdyz to není v souladu s občanským zákoníkem

Vložil člen (bez ověření), 3. Květen 2023 - 20:54

f0× (bez ověření) : zkuste prakticky popsat, jak by melo SVJ treba po roce (prodej a predani probehne v kvetnu 2022) vymahat něco na prevodci, jak ma ci muze napriklad zjistit jeho adresu, kam mu vubec vyuctovani ma poslat? Prevodce mel adresu v katastru uvedenu v dome SVJ, ale odstehovanim neznamo kam jak ma SVJ ci nabyvatel znat jeho novou adresu?

Zkuste nejak prakticky a logicky…

SVJ to predepise nabyvateli a ten, at to necha na soud, kdyz ma odvahu :-)

fotrmalne soud predepise pevne platby podle data v katastru/nabyti (coz treba u drazby je den priklepu) a spotreby pripadne dle validniho protokolu (tedey podepsaneho prevodcem, nabyvatelem, SVJ), pokud ten neni, pak… ehm..

Vložil člen (bez ověření), 3. Květen 2023 - 20:42

ale on na zálohách nic nedlužil a tedy bezdlužnost byla správná…

dluh nebo spíše nedoplatek vznikl až započtením záloh a nákladů…

nebo se pletu?

Vložil P_V (bez ověření), 1. Květen 2023 - 16:49

Nyní ještě prosím upřesnit, jak od bývalého majitele něco vymáhat, když není povinen sdělit SVJ svou novou adresu.

Vložil f0x (bez ověření), 1. Květen 2023 - 18:03

Adresa registrace a skutečného bydliště bývalého majitele (v mém případě) je uvedena v kupní smlouvě a je aktuální

Vložil Petr, 1. Květen 2023 - 23:00

Dle mne plyne z § 1186,

 • dluhy převodce přecházejí na nabyvatele, pokud je nabyvatel MOHL zjistit
 • ZA DLUHY, které na nabyvatele přešly, RUČÍ PŘEVODCE
 • PŘEVODCE DOLOŽÍ nabyvateli výši dluhů (popř. že takové dluhy nejsou);
 • – – – – – – – – – – – –

Dle dotazu

 • nabyvatel dostal potvrzení od osoby odpovědné, že „dluhy nejsou“
 • osoba odpovědná uznala, že „převodce se stává ze zákona ručitelem“

Mně z toho tedy plyne, že

 1. nabyvatel f0× není odpovědný za dluhy, protože dostal potvrzení o bezdlužnosti převodce
 2. osobě odpovědné ručí za dluhy převodce a osoba odpovědná to uznala
Vložil P_V (bez ověření), 2. Květen 2023 - 6:53

Dluh vznikne až vyčíslením nedoplatku. Před uzavřením účetního období není známo, zda nějaký nedoplatek bude a jak velký.

Vložil Justitianus, 1. Květen 2023 - 23:34
 • Petr: "… osoba odpovědná uznala, že „převodce se stává ze zákona ručitelem.“

To je nesmyslné tvrzení.

Žádné dluhy neexistovaly, proto žádné dluhy nepřešly. Není tedy za co ručit!

Bez existence dluhu převodce k okamžiku účinků změny v osobě vlastníka je zbytečné mudrovat o ručiteli.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".