Ne/kogentnost § 1180/2 NOZ

Vložil Pavel, 16. Březen 2018 - 9:14 ::

Nikam nevedoucí diskuse, zda je § 1180/2 NOZ kogentní či není, má být vyřešeno v novele NOZ.

§ 1180/2 má být bez náhrady vypuštěn.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Ondy (bez ověření), 16. Březen 2018 - 15:10

  Už aby to bylo. Nesrozumitelný a tím nesplnitelný § by neměl být platný.

  Vložil TN. (bez ověření), 16. Březen 2018 - 11:06

  Pavle, ve zpravodaji SČMBD jsem se dočetl, že MMR připravuje (připravilo) na podzim novelu NOZ, části bytové spoluvlastnictví, a to poměrně radikální, má toho vypadnout docela dost, a dost se toho má nově objevit. Požádal jsem o podklad, ale bylo mi odpovězeno, že v této fázi informace neposkytují. Dá se k tomu někde dostat?

  JInak je otázka, co s tím udělají poslanci a obecně legislativní proces, takže bych se tak neradoval :-) Pokud je mi známo, §1180/2 vylobbovalo na poslední chvíli SČMBD, protože celá léta nelegálně vlastníkům (v rozporu s prohlášením a při absenci 100% dohody) předepisovali řadu plateb metodou na každý byt stejně a potřebovali tuto praxi legalizovat. Takže očekávám právě odpor SČMBD.

  Vložil Pavel, 16. Březen 2018 - 11:39

  TN.,

  vládnoucí strana a vláda pro „urychlení procesu“ již nedělá věcné záměry zákonů, ale rovnou plodí paragrafované zně­ní.

  V současné době neumím získat novelu NOZ, protože se každou chvíli mění.

  Ale mám možnost prostřednictvím připomínkového místa podávat připomínky, až bude veřejné připomínkové řízení a tak se postupně připravuji.

  I když úspěšnost je velmi malá. Např. v současné době probíhá vypořádání připomínek k novele ZDP 2019. MF má na většinu připomínek stanovisko:

  • nevyhověno
  • vysvětleno
  • bere se na vědomí
  • vyhověno, vyhověno jinak, vyhověno částečně

  Poslední odrážka se týká většinou formálních chyb, které pochopí i ministerský úředník, jako je třeba odkaz na neexistující ustanovení.

  O věcných připomínkách většinou nechtějí diskutovat, protože žijí v dojmu, že pouze oni tomu rozumí.

  Hezký den!

  Pavel

  P.S.

  jinak v průběhu projednávání této novely jsem zaznamenal snahu notářů, aby byly u velké řady činností SVJ a BD. Je to výhodný business. Uvidíme co se jim podaří protlačit.

  Vložil TN. (bez ověření), 16. Březen 2018 - 12:21

  Notáři mi také leží v žaludku. Mnoho let se pokouší prosadit, aby se přes ně povinně převáděly nemovitosti. Takže nejen 4% daň z nabytí, ale též tisícikoruny až desítky tisíc za razítko notáře. Bohužel lobbing notářů je velmi úspěšný. Vzhledem k tomu, že notáři mají nyní svého koně na ministerstvu spravedlnosti (Tejc), čeká nás neblahá budoucnost.

  Notáři si vylobbovali dědictví, vylobbují si i nemovitosti a SVJ.

  Vložil Pavel, 16. Březen 2018 - 17:00

  TN.,

  velké správcovské společnosti a SBD nejsou nadšeni z výmyslů notářů a tak jsou proti.

  Pouze by se prodražila správa, kdyby se notářům podařilo asistovat u kde čeho. Možná to má význam u vzniku SVJ, ale potom je to většinou pouze vyhazování peněz.

  Pokud je SVJ vnitřně rozhádané, tak pak by se vyplatil notář, aby osvědčil, co se na shromáždění skutečně odehrálo. Ale to jde i za současného stavu, nikdo notáře nezakazuje.

  Ale mít notáře povinně ze zákona považuji za zvrácenost.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel II (bez ověření), 16. Březen 2018 - 15:15

  Podařilo se mě prosadit, aby v upravených stanovách zůstala povinnost je mít ověřené notářem. Za cca 3–4 litry máme jistotu, že žádný pokoutný pokus o změnu stanov nelze realizovat a snahy měnit stanovy každou chvíli také ne. Vlastníci, kterým to není jedno se sešli, řádně novelu stanov probrali, zaplatili jsme si i právní audit a víme, že jsou to stanovy na dlouhoou dobu. Ovšem tam, kde vlastníci odhlasují stanovy, potlačující jejich práva je skutečně notář přepychem.

  Vložil TN. (bez ověření), 16. Březen 2018 - 17:06

  Já vám rozumím, ale co píšete bude fungovat jen ve slušných SVJ. Byl jsem svědkem (účastníkem schůze), kdy SBD pověřený vlastník pozvalo notáře, na začátku zaměstnankyně sdělila, že paní notářka má na nás čas jen 30 minut, protože za dalších 30 minut má schůzi jiné SVJ (SBD ustavující schůze sekalo jako cvičky). Na programu v té 30 minutové schůze bylo 7 bodů. Zaměstnaknyně sdělila, že vlastníci jsou povinni hlasovat zvednutím ruky a že dotazy lze vyřešit dodatečně, kdo něčemu nebude rozumět, může si pak zavolat na družstvo a ona mu vše ráda vysvětlí. No, tehdy jsem byl ještě příliš mladý, ovlivnitelný a vystrašený, tak jsem zvedal ruce s ostatními.

  Navíc notář stanovy nikdy nečte a už vůbec neposuzuje jejich souladnost se zákonem, pouze ověřuje průběh schůze. Čili jeho účast je vyhazování peněz.

  Notáři jsou spíše bičem na oponenty a kritiky, protože notář je „autorita“ a jeho přítomnost legitimizuje porušování zákona.

  Takže notář může být často garantem nespravedlnosti v rukou těch, co mají peníze (=SBD).

  Notáři jsou větším nebezpečím pro naši společnost, než exekutoři. O exekutorech každý mluví. O notářích se mlčí, protože jsou neviditelnými vykradači našich peněženek.

  Vložil x (bez ověření), 16. Březen 2018 - 9:21

  je ptákovina od samého začátku, protože popírá § 1180/1.

  Vložil Zdenek 22, 16. Březen 2018 - 9:28

  Pane x, odst. 2 § 1180 nijak nepopírá odst. 1. Každý z odstavců řeší různou věc.

  Pokud má být § 1180/2 zrušen, vede tento záměr k tomu, že § 1182/2 je kogentní.

  Vložil x (bez ověření), 16. Březen 2018 - 10:13

  Jakou různou věc? Do správy domu patří i odměňování osoby, která dům spravuje. Nebo to podle vás není správa domu? A co to tedy je? § 1180/2 popírá to, co říká § 1180/1.

  Vložil x (bez ověření), 16. Březen 2018 - 11:10

  Mínusovači, tak si to plať, když jseš pitomý. Tak ti třeba.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".