Navýšení plateb do FO

Vložil Marie (bez ověření), 4. Květen 2011 - 16:51 ::

Dobrý den, děkuji všem za odpovědi na můj předchozí dotaz na výměnu oken. Měla bych ještě jeden, který se týká příspěvku do FO. V roce 2010 jsme platili do FO 22.50Kč za m2, v dubnu jsme se 13 rodin ze 72 stalo vlastníky bytových jednotek. K 1.1. 2011 jsme od SBD obdrželi předpis výše úhrady za služby, kde nám byly navýšeny náklady na opravu a údržbu domu na 29,–Kč za m2. Nikdo to s námi neprojednal, neposlal návrh na zvýšen. Jak máme v tomto případě postupovat? Mnohokrát děkuji za odpovědi. Marie

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 4. Květen 2011 - 17:55

  Marie,

  pletete dohromady jakýsi „FO“, který neplatíte, s úhradami za služby. Pak ještě hovoříte o nákladech na údržbu a opravu domu, což je opět něco jiného a se službami to nemá nic společného. Píšete o úhradách a nákladech, ale myslíte zřejmě placení záloh? Na dotaz se nedá odpovědět pro jeho nejasnost.

  Napřed si tedy zkontrolujte zda máte před sebou vyúčtování uplynulého období nebo předpis záloh na následující období a o jaké částky se vlastně jedná. Pak nám to sem prosím napište.

  lake

  Vložil Marie 111 (bez ověření), 4. Květen 2011 - 21:45

  Dobrý večer, zřejmě jsem se špatně vyjádřila, pokusím se to napravit. Dne 1.3.2010 byla mezi SBD a 9 družstevníky uzavřena smlouva o převodu družstevního bytu a pozemku do vlastnictví člena družstva.Správu, provoz a opravy společných částí zajištuje v souladu s prohlášením vlastníka SBD.Právní účinky vkladu vznikly 1.4.2010.K 1.1­.2010 jsme dostali Předpis výše nájemného a služeb za užívání družstevního bytu, kde je položka "náklady na opravu a údržbu domu ve výši 1622,–Kč. K 1.1.2011 jsme dostali Předpis výše úhrad za služby kde je položka "náklady na opravu a údržbu domu 2091,–Kč. Vychází mi že náklady na 1m2 byli v roce 2010 22.50Kč. V roce 2011 29,–Kč. Nikdo s námi navýšení nekonzultoval. Myslím si, že to není vše v pořádku. Nebo se mýlím?Děkuji za vysvětlení. Marie

  Vložil lake, 5. Květen 2011 - 7:37

  Paní Marie, z Vašeho upřesnění jsem pochopil:
  (b) Jste vlastníkem jednotky od 01.04.2010.
  (a) Píšete o předpisu měsíčních záloh na rok 2011 s datem účinnosti 01.01.2011.

  Jestliže jste dostala papír nadepsaný "Předpis výše úhrad za služby", pak ovšem je to špatně. Do služeb nepatří položka "náklady na opravu a údržbu domu 2091,–Kč."

  Rozdíl je to podstatný. Není vyloučeno, že družstvo se snaží obcházet zákon.

  Zálohy na služby se stanoví individuálně zpravidla ve výši 1/12 loňské skutečnosti. Způsob rozrozúčtování služeb nevyžaduje souhlas všech, nýbrž pouze souhlas tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů (§ 11 odst. 4 ZoVB). Úhrada služeb se nemusí řídit spoluvlastnickým podílem (t.j. podlahovou plochou), nýbrž podle jiných odhlasovaných kriterií.

  Zálohy na správu domu stejně jako jejich čerpání se automaticky stanoví podle spoluvlastnického podílu, pokud se VŠICHNI nedohodli jinak. Tyto zálohy tedy nemohou být předmětem manipulace družstva - většinového vlastníka.

  Nesprávným zařazením "nákladů na opravu a údržbu domu 2091,–Kč." pod služby vzniká podezření, že družstvo nějak manipulovalo s výší této zálohy (např. že si ji neoprávněně snížilo). Požadujte vystavení nového předpisu záloh, v němž budou zálohy na správu domu označeny správně podle § 15 odst. 1 ZoVB.

  Zkontrolujte též, jakou částku na správu domu a pozemku předepsalo družstvo samo sobě. Zjistěte, zda výše této částky přesně odpovídá podílu družstva na společných částech domu podle katastru a zda družstvo tuto částku pravidelně vkládá na příslušný účet spolu s příspěvky vybranými od ostatních vlastníků jednotek.

  Upozorňuji, že příspěvky na správu domu a pozemku zahrnují samozřejmě i jiné položky než pouze "náklady na opravu a údržbu domu". Patří sem i odměna správci, odměny členům orgánů SVJ, atd. To ve Vašem rozpisu zřejmě chybí. Proto je rozpis neúplný, tedy vadný.

  lake

  Vložil rivr, 5. Květen 2011 - 19:09
  Pane Lake mohu se zeptat:

  cit.(): „…zahrnují samozřejmě i jiné položky … … Patří sem i odměna správci, odměny členům …, atd …“
  • na „správném“ rozpisu plateb tedy nestačí tyto zálohy zahrnout pouze pod jednu položku s názvem „zálohy na správu domu“ ve výši odhlasovaných X Kč/m2 ?
  • A pokud ne, pak je takový předpis skutečně nesplatný? resp. nepůjde jen o „slovíčkaření“?
  děkuji rivr

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".