Navýšení FO o sklepy a balkony

Vložil Ivana Žáčková (bez ověření), 6. Červen 2019 - 8:13 ::

Dobrý den, do začátku letošního roku jsme v našem SVJ platili 10let shodnou částku, protože v našem domě jsou stejné byty. V letošním roce přišel předseda s návrhem na navýšení na 26 Kč na m2 a započítal do plochy bytů i sklepy a balkony s čímž nesouhlasím. Platím najednou o 6m2 víc, což je docela dost. Sklep nemám shodný s výměrou a nemohu se domoci nápravy a balkony místo francouzských oken vymyslel sám předseda, protože se mu zachtělo balkonu, nikdo proti tomu nic nenamítal, ale tehdy to nebylo o placení. Při pomyšlení, že předseda za odměnu, kterou mu dáváme, vymýšlí jen zdražování našeho bydlení a sám, když má tu odměnu, vlastně bydlí zadarmo, mě dost štve. Protože jsem se ohradila, nechal si k tomu navýšení podepsat souhlas některých spoluvlastníků a s advokátem to vyřešili tak, že to vlastně není navýšení spoluvlastnických podílů. Jak to tedy vlastně je? Paragrafy jsou sice pěkně zakroucené, ale když se dají vykládat různě, tak jsou k ničemu. V PV mám psán spoluvlast.podíl 51m2, platit ale budu za 57m2. Je to správné, nebo mi s tím nějaký advokát poradí? Svévole předsedy a ohebnost všech spoluvlastníků mne děsí. Děkuji za radu. Ivana

  • příspěvky na správu

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 6. Červenec 2019 - 4:05

Paní Žáčková,
Váš dotaz je neúplný. Proto Vám zde nikdo nemůže podat použitelnou odpověď. Neuvedla jste zda jde o dům rozdělený na jednotky podle ZoVB, nebo o jednotky podle ObčZ. A hlavně: neuvedla jste co je o balkonech a sklepech uvedeno v Prohlášení vlastníka budovy. Neuvedla jste jaká pravidla pro přispívání na správu jsou obsažena ve stanovách Vašeho SVJ. Takže nemůžeme poradit. A bez znalosti těchto dvou dokumentů Vám nemůže správně poradit ani advokát, na kterého se chcete obrátit.

Podle § 1166 odst. 1 ObčZ platí, že Prohlášení obsahuje „určení a popis společných částí (…) s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky.

Podle § 1180 odst. 1 ObčZ platí pro výši příspěvků: „Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.“

Podle § 1200 odst. 2 ObčZ platí, že stanovy SVJ povinně obsahují pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí. Tato pravidla neznáme (neuvedla jste o nich nic), takže Vám nemůžeme poradit.

Z uvedeného plyne obecná odpověď:
Vlastníkovi jednotky může být předepsán příspěvek na správu, jehož výše je jiná než by odpovídalo jeho spoluvlastnickému podílu. O celkové výši příspěvků na správu rozhoduje shromáždění (ve Vašem případě je to 26 Kč/m2). Částku pak SVJ rozdělí na jednotlivé vlastníky jednotek v souladu s Prohlášením vlastníka a podle pravidel, obsažených ve stanovách SVJ.

Justitianus

Vložil Pozorný (bez ověření), 6. Červenec 2019 - 14:54

Z úvodního dotazu plyne, že SVJ už existuje minimálně 10 let, takže předpokládám, že je dům rozdělen na jednotky podle ZoVB.

Vložil SVJ_Hr, 7. Červen 2019 - 14:08

Dobrý den, vy jste uvedla dost různorodých údajů, ale nikoliv ty podstatné. Navýšení platba do tzv. FO je možné, když se to zdůvodní a je to potřeba, což ale vůbec nesouvisí s těmi sklepy a balkony. Píšete, že sklep neodpovídá výměře a nikdo to neřeší? tomu nerozumím? a k těm balkonům – jak to bylo projednáno při dodatečné výstavbě? jak to bylo odsouhlaseno – jako společné části nebo společné ve výučném užívání ? a jak je řešena údržba a opravy těchto „balkonů“ – kdo to platí? Ti, kdo tvrdí, že musí být souhlas VŠECH vlastníků nemají tak docela pravdu, jelikož ani právní názor na toto není jednotný. Ovšem nejlepší je vždy se domluvit. a co na to říkají ostatní vlastníci?

Vložil SVJ_Hr, 7. Červen 2019 - 14:05

Dobrý den, vy jste uvedla dost různorodých údajů, ale nikoliv ty podstatné. Navýšení platba do tzv. FO je možné, když se to zdůvodní a je to potřeba, což ale vůbec nesouvisí s těmi sklepy a balkony. Píšete, že sklep neodpovídá výměře a nikdo to neřeší? tomu nerozumím? a k těm balkonům – jak to bylo projednáno při dodatečné výstavbě? jak to bylo odsouhlaseno – jako společné části nebo společné ve výučném užívání ? a jak je řešena údržba a opravy těchto „balkonů“ – kdo to platí? Ti, kdo tvrdí, že musí být souhlas VŠECH vlatníků nemají tak docela pravdu, jelikož ani právní názor na toto není jednotný. Ovšem nejlepší je vždy se domluvit. a co na to říkají ostatní vlastníci?

Vložil Jan77 (bez ověření), 6. Červen 2019 - 9:24

Paragrafy Obč. zákoníku jsou si se pěkně košaté, ale je užitečné je nastudovat.

Pro vás bude důležitý

§ 1214

Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

Vložil anonim (bez ověření), 6. Červen 2019 - 10:50

Jano ??

To je zákon a o tom rozhodují jiní než shromáždění a výbor !!!!!

Je nutno podat odpor k zákonodárcům­.......

Je směrodatné popuze to tučné.

JE MOŽNÉ POUZE MÍNUSOVAT JAKO VŽDY, KDYŽ DOJDE NA PRAVDU

anonim

Vložil Ivana Žáčková, 6. Červen 2019 - 9:42

Jestli se mne týká to tučně vytištěné, tak je to sice hezké, ale po poradě s právníkem to předseda navýší s většinovým souhlasem. Já se však domnívám, že by měl být 100%ní. Argumenty nefungují, právník tak poradil a co tedy dál?

Vložil anonim (bez ověření), 6. Červen 2019 - 15:37

Přece i předseda musí dodržovat zákony ČR ?

Jediná možnost je se obrátit na soud prvého stupně a podat stížnost z důvodu porušení zák. č. 89/2012 sb.v občansko právním sporu z důvodu porušení vlastnického práva na základě : Prohlášení vlastnika :,které určitě vlastníte ?

Jakého máte právníka, doufám že ne právníka který je na platebním FO vašeho výboru ?

anonim

Vložil anonim (bez ověření), 6. Červen 2019 - 8:30

Vážená pí.Žáčková.

Je nutnost argumenrovat Smouvou o předání byt do osobního vlastnictví- prohlášení vlastníků.

Je možné se hájit na základě zák.č. 89/2012 sb.v § 1042,§ 424, § 1194 ods.1,§126 a v § 1167– není možnost vlastnické právo za neplatnéa je zapotřebí všech vlastníků jednotek a § 1214 je zapotřebí souhlasu všech vlastníků na změnu výše příspěvků.

anonim

admine nemazat jako vždy !!!!!!

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".