Náležitosti zápisu Shromáždění SVJ

Vložil null (bez ověření), 3. Únor 2012 - 9:19 ::

Dobrý den, prosím o radu, jaké jsou povinné náležitosti zápisu ze Shromáždění SVJ, a to hlavně zápisu, který je přílohou návrhu na změnu údajů v OR (změna členů Výboru). Musí, resp. kým být zápis podepsán, aby byl platný. Jsme v situaci, kdy zapisovatel vyhotovil zápis (navíc psaný rukou a v některých pasážích nečitelný), proti němuž mají někteří vlastníci vč. dosavadního předsedy námitky (vzneseny písemně). Tento zápis byl pravděpodobně použit jako příloha návrhu na změnu v OR. Naše stanovy, na rozdíl od vzorových dostupných na internetu, bohužel neupravují to, kdo zápis pořizuje a kdo ho podepisuje. Děkuji

  • zápis ze shromáždění

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil PKK1 (bez ověření), 5. Únor 2012 - 11:50

Ve věci zápisu si přečtěte vlastní stanovy vašeho SVJ.

Obecně zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost a oprávněnost shromáždění k jednání a usnášení, údaje o průběhu, plné znění přijatých usnesení a výsledky hlasování k nim. Přílohu tvoří zejména listina přítomných s podpisy a další písemné podklady (zpráva výboru o činnosti, zpráva KK, smlouvy, atp).

Za zápis odpovídá svolavatel schůze SV – většinou tedy výbor SVJ (předseda, jenž často funguje i jako předsedající schůze SV).

Zápis podepisuje předsedající schůze a zapisovatel, případně ověřovatel(-é) zápisu, pokud byl/byli zvoleni.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".