Náklady řízení

Vložil Hribek (bez ověření), 18. Leden 2022 - 11:53 ::

Co prosím znamená,že úhrada nákladů řízení u soudu I. a II. stupně nemá odkladný účinek, jestliže podám dovolání? Před podáním dovolání musím uhradit dosud stanovené náklady obou soudů? Z jakých cca nákladů v Kč se skládá dovolání?Děkuji.

 • soudy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil AndyJr (bez ověření), 20. Leden 2022 - 4:51

Pokud chcete konstruktivní radu, pak náklady protistrany zaplaťte advokátovi protistrany anebo mu napište číslo jednací dovolání, s tím, že zaplatíte po rozhodnutí dovolání a pokud s tím nesouhlasí, ať vám to napíše.

Beztak asi nevíte jeho číslo účtu, víte jen jeho datovou schránku. Takže ho musíte stejně oslovit.

Pak již by měl, po obdržení tohoto dopisu, problém exekuovat.

Ps: přijde mi osobně poměrně nepraktické, že si vyzvednu rozsudek 15 den (v den pravni moci) a mám 3 dny na zaplacení a v rozsudku není číslo účtu k placení!

Vložil Soudil (bez ověření), 18. Leden 2022 - 15:06

„Před podáním dovolání musím uhradit dosud stanovené náklady obou soudů?“ (Vložil Hribek (bez ověření), 18. Leden 2022 – 11:53)

Ano.

Vložil Hribek (bez ověření), 18. Leden 2022 - 18:30

Můžete mě odkázat, kde to je stanoveno? Pokud byl výsledek obou soudů záporný a výsledek dovolání by byl kladný, jak bude naloženo s již zaplacenými náklady řízení?

Vložil Justitianus, 18. Leden 2022 - 23:57

Pane Hribeku, Váš úvodní dotaz je zmatečný. Naprosto se mýlí i Soudil (bez ověření). Co Vám napsal je nepravda.

 • Váš popletený dotaz zněl: „Co prosím znamená, že úhrada nákladů řízení u soudu I. a II. stupně nemá odkladný účinek, jestliže podám dovolání?“.

Neznamená to nic, protože Vámi uvedené tvrzení je úplně nesmyslné. Úhrada nákladů řízení znamená že jste uhradil co bylo soudem požadováno. Na co by – podle Vás – mělo uhrazení té částky mít odkladný účinek? Jinak řečeno: Co by mělo být – podle Vás – odloženo tím, že jste uhradil náklady řízení???

 • Soudil (bez ověření) se mýlí. Podat dovolání můžete bez ohledu na to zda jste uhradil či neuhradil náklad soudního řízení, vůči kterému směřuje Vaše dovolání.

Pokud jde o již zaplacené náklady řízení, předbíháte událostem. Napřed by musel soud dovolací rozhodnout zda dovolání je přípustné či nikoli, pak by případně rozhodl zda dovolání je důvodné či nedůvodné. V případě úspěchu může NS rozhodnout o předchozích nákladech sám, nebo věc vrátí soudu nižší instance, a ten pak rozhodne o nákladech řízení znovu (podruhé). Jestliže budete mít na konci přeplatek, bude Vám vrácen.

Justitianus

Vložil Hribek (bez ověření), 19. Leden 2022 - 8:51

Omlouvám se:Dovolání nemá odkladný účinek.Náklady za I. a II. řízení musím uhradit ještě před podáním dovolání i když výsledek dovolání nebude znám a soudní řízení není u konce?

Vložil Justitianus, 19. Leden 2022 - 9:38

Děkuji, pane Hribeku. Teď to dává smysl.

Náklady proběhlého soudního řízení hradí strany sporu podle rozhodnutí soudu (rozsudek nebo usnesení). Splatnost bývá do tří dnů od nabytí právní moci judikátu. Skutečnost že jste podal dovolání (nebo že hodláte podat dovolání) nemá odkladný účinek. To jest: nezbavuje Vás to povinnosti uhradit náklady řízení a další částky podle rozhodnutí soudu.

Na druhou stranu: Přípustnost dovolání se neposuzuje podle toho zda dovolatel má či nemá nějaké dluhy vůči soudu. Nemusíte tedy před podáním dovolání uhradit náklady řízení u soudu I. a II. stupně. Takovou podmínku nestanoví žádný právní předpis.
Tvrzení které zde napsal Soudil (bez ověření) je nepravdivé. Uvedl Vás v omyl.
Radil (bez ověření) také kecá.

Justitianus

Vložil Hribek (bez ověření), 19. Leden 2022 - 10:36

Nikde není stanoveno, zda náklady hradit v průběhu řízení(dosud neskončeného) nebo až po ukončení celého sporu, tj. až po výsledku z dovolání. Spor je veden také o náklady řízení. Nejedná se o „nerespektování soudu“. Soud bude respektován.

Vložil Justitianus, 19. Leden 2022 - 11:49

Pane Hribeku, mýlíte se. A to hned dvakrát a zásadním způsobem.

 • (1) Není pravdou, že „[n]ikde není stanoveno, zda náklady hradit v průběhu řízení(dosud neskončeného)“.

Pokud jde o neuhrazený soudní poplatek za řízení, soud Vás vyzve abyste jej uhradil ve lhůtě kterou soud určí zpravidla v délce alespoň 15 dnů. Viz § 9 zákona č. 549/1991 Sb.. V průběhu řízení po Vás soud nemůže požadovat úhradu jiných nákladů řízení. Může pouze požadovat abyste složil přiměřenou zálohu – například pokud budete trvat na provedení finančně nákladného důkazu.

 • (2) Nesmyslem je Vaše domněnka „[n]náklady hradit až po ukončení celého sporu, tj. až po výsledku z dovolání“.

Zřejmě nerozumíte skutečnosti, že dovolání je mimořádným opravným prostředkem. Spor je pravomocně ukončen již nabytím právní moci judikátu odvolacího soudu. Samozřejmě že NS nebo ÚS může ten pravomocný rozsudek později zrušit. I toto jsem Vám přece už jednou napsal. Čemu na tom nerozumíte?

Justitianus

Vložil Hribek (bez ověření), 19. Leden 2022 - 11:56

Jaký je postup s kompenzací nákladů protistrany, když soud rozhoduje:

 • v I stupni v neprospěch
 • ve II. stupni v neprospěch – navrhovatel platí/neplatí náklady

  protistrany

 • dovolání ve prospěch navrhovatele – věc se vrací k dalšímu řízení

Paragraf 235 b) o.s.ř. se na věc nevztahuje ?

Vložil Justitianus, 19. Leden 2022 - 13:18

Pane Hrbeku, pokud je dovolatel úspěšný, znamená to, že Nejvyšší soud ruší napadnuté rozhodnutí v tom rozsahu ve kterém bylo dovoláním napadnuto.

V některých případech pak NS rozhodne sám, v jiných případech vrátí věc nalézacímu či odvolacímu soudu. Ten pak rozhodne znovu, včetně výroku o úhradě nákladů řízení.

Nerozumím proč se ptáte na „kompenzaci nákladů protistrany“. To je přece uvedeno v rozsudku. Tak si to tam přečtěte.

Justitianus

Vložil Hribek (bez ověření), 19. Leden 2022 - 13:21

Jestliže předem uhradím náklady protistrany, potom podám dovolání v plném rozsahu, tzn. i proti nákladům protistrany a u NS budu úspěšná a aby mi byly náklady protistany vráceny zpět (když jsem je po odvolání zaplatila protistraně), včetně soudních poplatků, bude muset soud znovu rozhodovat?

 • Jak je to s § 235 b) o.s.ř.
 • Kolik bude stát dovolání?
Vložil Justitianus, 19. Leden 2022 - 13:52

Jestliže soud rozhodne znovu o soudních nákladech účastníků řízení, pak cokoli bylo uhrazeno navíc je přeplatkem, který bude vrácen plátci – buď soudem, nebo protistranou.

Nerozumím Vašemu dotazu na § 235 o.s.ř.. To ustanovení neobsahuje žádné písmeno b). Dále se ptáte kolik bude stát dovolání. Pro neúspěšnou stranu to může být (orientačně) 10000 až 20000 Kč. To záleží na okolnostech a na předmětu sporu.

Statistická úspěšnost dovolání prý je méně než 5 procent.

Justitianus

Vložil Hribek (bez ověření), 20. Leden 2022 - 9:39

O.s.ř § 235b (3) říká:„Bylo-li proti napadenému rozhodnutí podáno též dovolání, soud řízení o žalobě přeruší až do rozhodnutí dovolacího soudu“.

Vložil Soudil (bez ověření), 19. Leden 2022 - 14:02

„přeplatkem, který bude vrácen plátci – buď soudem, nebo protistranou“ (Vložil Justitianus, 19. Leden 2022 – 13:52)

Soud Vám přeplatek vrátí. O protistraně nic nevíme, záleží pouze na její dobré vůli, zda Vám přeplatek vrátí, aniž byste se vrácení přeplatku domáhala soudně.

Vložil Soudil (bez ověření), 19. Leden 2022 - 12:03

„dovolání ve prospěch navrhovatele“ (Vložil Hribek (bez ověření), 19. Leden 2022 – 11:56)

Úspěšnost dovolání se pohybuje v jednotkách procent.

Vložil Radil (bez ověření), 19. Leden 2022 - 0:12

Pokud se budete řídit podle pana Justitiana, dopadnete nedobře.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".