Nájemní smlouva - platnost

Vložil Jarek (bez ověření), 4. Listopad 2019 - 9:53 ::

Dobrý den, rád bych se zeptal na platnost nájemní smlouvy po uplynutí doby určité. Nájemník měl smlouvu na byt na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.10.2019. Nebyla mu prodloužena, neobdržel ani zprávu o tom, že mu nájemní smlouva nebude prodloužena. Je tato smlouva automaticky po 31.10.2019 pro­dloužena na dobu neurčitu nebo může být po tomto datu kdykoli vystěhován? Ve smlouvě je uvedeno – ,,nájemní vztah založený touto smlouvou skončí uplynutím doby, na kterou je sjednán". Děkuji.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

    Vložil franos, 4. Listopad 2019 - 11:21

    Dobrý den, částečně to řeší § 2285 (nového) Občanského zákoníku: „Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Výzva vyžaduje písemnou formu.“ Neboli pokud pronajímatel 3 měsíce nekoná a nájemce stále užívá, nájem běží dál.

    Volby prohlížení komentářů

    Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".