Nabytí a přechod dluhů

Vložil Anna (bez ověření), 1. Březen 2019 - 12:41 ::

Příkladně 1.3. koupíte byt.

Prosím poraďte, jak je to s přechodem dluhů, zda SVJ bude akceptovat stavy dle předávacího protokolu (voda, teplo) a k jakému datu (katastr, smlouva) a komu (nabyvateli, převodci) to SVJ vyúčtuje za předchozí rok (vyúčtování se děje v dubnu) resp. komu vyúčtuje (vrátí přeplatek) za 1.1. až 28.2. či jaká opatření se mají/měla udělat?

Díky.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil člen společenství (bez ověření), 1. Březen 2019 - 13:04

  Patrně se mnoho nedozvíte, bude to zcela individuální. Při koupi bytu se stáváte členem společenství od dne nebytí vlastnického práva, tj. od datumu, kdy byla smlouva vložena na Katastr. Např. v našem společenství vyúčtováváme služby původnímu vlastníkovi k datu ukončení vlastnictví a novému od data nabytí vlastníctví. U nás se žádné převody ani vracení přeplatku pouze novému vlastníkovi nekonají. Oba dostanou co jim patří. U nás se žádný převod dluhů a přeplatků nekoná. Nový vlastník má závazek přispívat na vše, na co přispíval původní vlastník. Akceptujeme odečty vodoměrů. Každému to, co mu patří. Ale zcela jistě budou společenství, kde to bude jinak. Nejlíp uděláte, když si zjistíte konkrétní postup u konkrétního společenství, jak to tam funguje. U nás žádné dlužníky s velkými dluhy nemáme, není co převádět.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 1. Březen 2019 - 18:35

  než jsem si myslel. Chápu sice ty, kteří mají problém vyúčtovat jinak než ke konci účetního období, ale to vyúčtování v jinou dobu realizovat lze a výmluvy, že to něco stojí mě vždy mohou nadzvednout. Snad u centrálního topení mimo dům bych to dovedl pochopit. Ostatní položky lze dopočítat i bez mimořádných faktur od dodavatelů.

  Vložil Misme, 1. Březen 2019 - 19:57

  Vypadá to, že se dočkáme. Za pár měsíců bude veselo.

  Podle nové Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002 je žádoucí, aby spotřebitelé dostávali přesné, spolehlivé, jasné a včasné informace o jejich spotřebě energie. Směrnice se musí implementovat do české legislativy do roku 2020 a od od 25. 10. 2020 bychom měli dostávat informativní vyúčtování minimálně 2× ročně (ale v případě, že jsou v domě dálkově odečitatelné měřiče, co čtvrt roku, tj. 4× ročně) a od 1. 1. 2022 dokonce ;-) jednou měsíčně (u vytápění bude možné vyjmout dobu mimo otopné období).

  Až se to dozví naši „správci“, asi jim zkysnou úsměvy. A teď by se ještě mohli pochlapit čeští zákonodárci při stanovení výše pokut za nedodržení povinnosti… :-)

  Vložil TN. (bez ověření), 3. Březen 2019 - 12:06

  Misme, znáte přesně číslo té směrnice? Už jsem o tom také četl, ale nikde žádní podorbnosti, rád bych si přečetl přímo směrnici.

  Vložil anonPa (bez ověření), 3. Březen 2019 - 9:54

  Misme,

  a k čemu Vám vlastně budou sloužit ta informativní vyúčtování a rozúčtování, dokonce se radujete, že až jednou měsíčně? Proč Vám nestačí vyúčtování a rozúčtování roční? Pokud na vyžádání dostanete podklady, které pro stanovení nákladů a následnému rozúčtování sloužily, mělo by přeci stačit!

  Jestli u Vás špatně funguje výbor, zjednejte si nápravu. Řešením ale nemůže být buzerace výborů všech. Ano, úsměvy zkysnou, protože nařízená zbytečná práce je práce otravná.

  Navíc, domnívám se, pokud nedostáváte informace 1× ročně, nebudete je zřejmě dostávat ani častěji. Možná, jak si přejete, se naši zákonodárci pochlapí a stanoví pokuty, abyste mohla vysoudit i nějakou tu kačku :-).

  Omlouvám se, že jsem se nechala vyprovokovat a reagovala jsem. Vidím to prostě jinak.

  Hezký den, Pavla

  Vložil Misme, 3. Březen 2019 - 20:07

  Pavlo, reagujete zbytečně konfrontačně, protože na tom, co vymýšlejí v Bruselu, máte stejný podíl viny jako já. Pokud byste měla směrnici přečtenou, možná byste se nenechala „vyprovokovat“ (a viděla můj příspěvek optikou Pavla, viz níže), ve hře je totiž více vstupů, jejichž „zohlednění“ ale nezasahuje do tématu vlákna.

  Vlákno je o nabytí a přechodu dluhů za služby a vyjádřila-li jsem potěšení, tak v návaznosti na předchozí příspěvek Pavla II a v souladu s tématem vlákna nad tím, že snad konečně i správci, kteří se dosud zaštiťovali user-unfriendly tvrzením, že vícekrát do roka, např. při změně vlastníka, vyúčtovávat nemohou, konečně zjistí, že mohou. ;-) Je ale škoda, že je k tomu přinutí směrnice EU a ne obyčejná lidská slušnost, vstřícnost a vědomí výkonu služby.

  Howgh

  Vložil anonPa (bez ověření), 3. Březen 2019 - 20:14

  Misme,

  noo, to se mi tedy povedlo :-(.

  Omlouvám se, Pavla

  Vložil Pavel, 3. Březen 2019 - 10:16

  Pavlo,

  Misme to myslela ironicky. To lze poznat už z těch smajlíků.

  O té nesmyslné směrnici EU tu informoval před časem, pokud se nepletu, pan Patočka.

  EU má množství úředníků, stejně jako ČR, a ti úředníci musí předstírat nějakou „práci“. Tím vznikne prostor pro další úředníky, kteří dodržování nesmyslů budou kontrolovat.

  V ČR z poslední doby např. AML zákon, který se již opět novelizuje, aby se prohloubily účinné sankce a aby byly zápisy o skutečném majiteli veřejně přístupné.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil evropský @ (bez ověření), 2. Březen 2019 - 4:29

  Evropa začíná požírat sama sebe. Hlavně, aby to netrvalo dlouho, lidi co v tom budou žít to bude hóódně bolet. EU je to, co Evropu zničí, proto taky historicky vznikla. Takový je vývoj vyspělých civilizací. U všech vyspělých civilizací to tak bylo, zničily se se samy svou neschopností řešit problémy, které vyspělou civilizaci potkávají. Samo o sobě na tom, že spotřebitel má dostat přesné a ještě k tomu spolehlivé, jasné a včasné informace ( jenom přesné je málo), na tom není nic špatného. Ovšem co z toho udělá připosraný český úředníček, to už je jiná kapitola. Běžný člověk je v současné době považovaný za totálního blba. Jenom úředník je kormidelníkem, který člověka může směřovat tím správným směrem a je oprávněný říkat mu, co a jak má dělat, co smí a co nesmí. Žádný člověk se totiž neumí podívat např. na vodoměr a odečíst, kolik vody spotřeboval. K tomu potřebuje úřednickou směrnici a postup určený úředníkem. A bude hůř, viz různé idiotské návody na cokoliv. Já se domívám, že dostávat přesné, spolehlivé a jasné indormace jednou za měsíc je málo. Já mám své lidské právo takové informace dostávat každý den a soustavně, a na papíře. A ne na jednom papíře, ale nejmíň na padesáti papírech. A taky ve zvukové podobě. Úřednící by totiž měli řešit, jestli vůbec umím číst. Co, když si tu přesnou, spolehlivou a jasnou informaci nebudu umět přečíst? Ty informace by zcela jistě měly být taky ve zvukové podobě a taky v elektronické, psaná podoba je zastaralá. Evropská civilizce jde do zádele, analogicky jako vyspělý starý Řím. Tam to trvalo 500 let, tady to nabírá jiné obrátky. Naši správci budou jásat, to se budou sypat penízky za ty blbiny, co budou vystavovat. Ono to totiž nebude použitelné ani na záchod.

  Vložil . (bez ověření), 2. Březen 2019 - 19:16

  Netrol tu, jde o to, že SVJ nejsou schopna předat ani info, kolik stojí m3 a kolik je fixní náklad a kolik byla odchylka v posledních 3 letech a zda byla způsobena rozdílným datem odečtu bytů a paty nebo něcím jiným!

  Jak bys to chtěl jinak řešit?

  Když jsem zjistil, že naše vrchnost mi zvýšila zálohy na vodu o 100%, z blbosti, protože neuměli počítat, ani mi to předpisem neoznámili a zato se to jali advokátem vymáhat a prohrát u soudu, neboť jsem našel, že nejen voda je blbě ale komplet celé vyúčtování a rozúčtování je blbě a to doslova, tak mě jímá hrůza…

  Je nutno to ZJEDNODUŠIT a nastavit pravidla!

  Pokud vím, tak v USA se EL vyúčtovává snad také měsíčně! Technologie to umožňují.

  V jiném SVJ pod 10 jednotek si předseda vynutil elektronické vodoměry, i s čtečkou, souhlasil jsem, dělá předsedu zadarmo a má to pod kontrolou, než se s nájemníky dohadovat a předtím tam jeden byt protekl 200.000 do záchoda doslova!

  S takovou může vyúčtovat klidně 1× měsíčně, vodoměry totiž mají paměť vždy k poslednímu dni měsíce.

  Vložil kemiS, 1. Březen 2019 - 15:03

  Ano, tento postup je asi nejsprávnější, ale každá sranda něco stojí. U nás máme zavedený postup, při kterém na základě protokolu předává prodávající kupujícímu klíče od domu a společných prostor, čip ke vstupním dveřím, Stanovy, usnesení SVJ atd. V rámci protokolu je i dohoda o vyúčtování. Firmě, která nám rozúčtování provádí, bychom museli za mimořádné vyúčtování k této prodávané bytové jednotce zaplatit. Jde to, ale zatím to nikdo nevyužil. Kupující a prodávající po potvrzení ze strany SVJ, že zálohy byly řádně bývalým vlastníkem uhrazeny, podpisem potvrdí, že roční vyúčtování bude SVJ provádět již s novým vlastníkem a oni se mezi sebou následně vyrovnají. Jirka

  Vložil člen společenství (bez ověření), 1. Březen 2019 - 16:14

  Žádné mimořádné vyúčtování neděláme. Vyúčtování se provede až v rámci ročního vyúčtování.

  Vložil člen společenství (bez ověření), 1. Březen 2019 - 16:47

  Proč zase mínusuješ blbe. Já jsem psal, že to může být v každém svj jinak. Nebo se domíváš, že všichni budou skákat podle tebe, že ano.

  Vložil AsiTak, 2. Březen 2019 - 2:30

  Protože není blb a ví že žádné mimořádné vyúčtování nelze ke dni převodu vlastnického práva zpracovat, neboť k tomu neexistují podklady. Lze pouze celkové vyúčtování zúčtovacího období rozdělit na dvě části buď podle odečtů spotřeby nebo podle lhůty trvání vlastnictví.

  Vložil . (bez ověření), 2. Březen 2019 - 19:21

  Lze udělat řekl bych 90% odhad, existují parametry topení, kolik % v kterém měsíci se protopí a cena energie je známa 30. listopadu předchozího roku.

  Jen chtít a umět. U vody to je podobné.

  Účtařske firmy to mimořádko (např pro pronajímatele) dělají za cca 150 Kč (pokud to umí a jejich SW to umožňuje). I elektřinu a plyn (ty nejdou za SVJ) do toho dát umí a vlastník má za 150 plný komfort.

  Vložil , (bez ověření), 2. Březen 2019 - 4:34

  A kdo napsal, že se při prodeji bytu dělá mimořádné vyúčtování?

  Vložil Anna. (bez ověření), 1. Březen 2019 - 16:34

  takže pokud tomu správně rozumím, jistota by měla být v tom, aby převodce doložil, anebo SVJ doložil potvrzení bezdlužnosti, že za uplynulé dva kalendářní měsíce SVJ řádně uhradil zálohy a nabyvatel hradit zálohy od 3. měsíce s tím, že vyúčtování bude provedeno čistě již jen s nabyvatelem a to za celý kalendářní rok?

  Jak rychle vystavíte ve vašem SVJ potvrzení o bezdlužnosti vůči převodci? Nákup se totiž děje někdy i během 3 dnů… A reakční doba mnohých SVJ je měsíc a půl s tím že musí čekat na výpis z banky …

  Navíc pokud převodce hradí sipo, to nelze ze strany nabyvatele nějak ověřit, zda je uhrazena nebo ne

  Vložil kemiS, 1. Březen 2019 - 17:46

  U nás je to tak, že mám přehled o platbách záloh online. Podepsání Protokolu o předání se účastním a informaci o zaplacených zálohách k příslušnému dni potvrzuji podpisem. Jirka

  Vložil . (bez ověření), 2. Březen 2019 - 19:22

  a když převodce nespolupracuje? Dražba, pozůstalost etc.?

  Vložil Anna. (bez ověření), 1. Březen 2019 - 13:33

  Ostatně viz 1186/1 – takže svj povinnost jen nemá a může konat jak se mu hodí, jednou tak a podruhé jinak? Takže jak to ale ošetřit smluvně?

  Vložil Anna. (bez ověření), 1. Březen 2019 - 13:19

  Je to klasika, SVJ nic neví, je nekontaktní, účetní organizace zase nekomunikuje, protože prý nejsem bvlastník v katastru a protože nemá čas…

  Předpokládám, že to co vy popisujete, si nabyvatel nemůže vynutit (extra vyúčtování).

  Proto dotaz na to, jak by to bylo striktně podle zákona, co si může nabyvatel vynutit a má k tomu oporu v zákon3ch.

  “od data nabytí vlastníctví” – jenže to není datum, které je vidět v katastru jako zapsání nabyvatele, nebo se pletu?

  Potvrzení o nabytí vlastnictví je třeba k datu a času příklepu na potvrzení dražebníka a od té chvíle náleží užitky nabyvateli, ne zápisem do KN. Proto se ptám, jaký vztah to má k SVJ.

  Aby třeba pak nepožadovalo SVJ platit od data na příklepu apod. když by byla dohoda s převodcem jiná atp.

  Vložil člen společenství (bez ověření), 1. Březen 2019 - 14:08

  Ne, nemáte pravdu. Vlastnictví k bytu nabydete dnem zápisu do Katatastru ne přiklepnutím dražebníka. Od datumu zápisu jste vlastník a máte povinnost přispívat na účet svj předepsané platby,od uvedeného datumu jste členem svj se všemi právy a povinnostmi. V našem svj žádnou dohodu s převodcem neuznáváme, kdo by se v tom vyznal. U nás platí datum nabytí vlastnického práva. Není ovšem vyloučeno, že v jiných společenstvích to funguje jinak. Není vyloučeno, že uznávají různé dohody a tak podobně. SVJ je nevyzpytatelný spolek. Nabyvatel má oporu v datumu zápisu. Byl zapsán jako vlastník a je vlastníkem. Stává se členem svj a má práva a povinosti vyplývající ze zákona. Nevím, co bych k tomu ještě dodal.

  Vložil Anna. (bez ověření), 1. Březen 2019 - 16:20

  Děkuji za vyjádření názoru, podle Vás tedy platí přesně jaké datum v tom katastru? Datum podání návrhu, datum zahájení řízení, datum zapsání změny?

  Vložil Pavel II (bez ověření), 1. Březen 2019 - 18:39

  katastrofického úřadu nabylo právní moci.

  Vložil člen společenství (bez ověření), 1. Březen 2019 - 16:44

  K nabytí vlastnického práva k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí je třeba provedení vkladu do katastru nemovitostí. Protože řízení o vkladu trvá obvykle několik dní, někdy i týdnů, je stanovené, od kdy se kupující právně stane vlastníkem kupované nemovitosti. Kupující se stává vlastníkem nemovitosti provedením vkladu do katastru nemovitostí, a to zpětně ke dni, kdy byl podán návrh na vklad. Takže provedete vklad na Katastr např. 4. března. Čekáte na zapsání, to může trvat i měsíc. Pořád nejste vlastníkem, protože to není zapsané. Po měsící, v dubnu, se objeví zápis a jste vlastníkem. Po zaspání jste vlastníkem od 4. března. V našem svj pak nový vlastník musí přispívat i za měsíc, kdy čekal na zápis. Ten měsíc, kdy čekal na zápis musí doplatit. Předpis dostane až v dubnu s platností od března. V nějakém jiném svj to může být jinak a přispíva až od dubna.

  Vložil Anna. (bez ověření), 2. Březen 2019 - 0:35

  Jak chápat, že “musí přispívat” za březen, když to odporuje zákonu, který tuším stanoví, že obdržený předpis platí od měsíce následujícího po obdržení a vy to popisujete naopak – nejdřív plať (na základě čeho?) a za měsíc (od dubna) dostaneš předpis?

  Ten měsíc, kdy čekal na zápis – co když tamn ještě po tu dobu bydlí převodce a chce platit, resp. zaplatil, jak se zachováte? Vrátíte mu platby a budete je vymáhat od nabyvatele?

  Tohle je, co mi není jasné, přece tohle musí být předvídatelné a ne aby každé SVJ postupovalo jinak

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".