Mohou vlastníci převést na SVJ pohledávku?

Vložil Lenka (bez ověření), 30. Květen 2018 - 10:27 ::

Dobrý den! Byt vlastním necelý rok a ve vyúčtování mám zahrnutu platbu za advokátní služby, ačkoliv SVJ žádný spor, který by se týkal SVJ, nemá a neměl. Po zdlouhavém pátrání jsem zjistila následovné: Než bylo založeno SVJ, někteří členové sdružení udali v roce 2011 bývalého správce, mezi nimi byli i dva členové stávajícího výboru. Spor trval víc jak šest let, mezi tím bylo založeno SVJ, a spor bývalý správce vyhrál.

Na otázku, proč bych měla platit soudní výlohy, když se kauza SVJ netýká, mi bylo odpovězeno, že mi to ukládá zákon – protože členové bývalého sdružení převedli svoje pohledávky na SVJ, které je za ně vymáhalo.

Mám to zaplatit – nebo zaslat reklamaci?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jarinnka (bez ověření), 31. Květen 2018 - 10:21

  Máte možnost to zaplatit nebo podat reklamaci.

  Vy se ale ptáte, jestli, když podáte reklamaci, budete mít navrch. No, tož to je těžké, protože málokdo z nás je tu právník, opravuji zkušený právník, a tak vám řekneme je to, co si myslíme. Taková pomoc publika.

  A já si myslím, že na to SVJ právo nemá, protože náklady, které má SVJ na vstupu tou fakturou za vymáhání, nejsou náklady správy budovy a pozemku. A pokud by SVJ chtělo přijmout pohledávky, tj. došlo by k převodu práv pohledávkám, byla dle mě by to činnost z komerčního důvodu, tj. spekulaci s pohledávkami za účelem výnosu nebo daňové optimalizace a to už tuším taky není úplně pravda. Ale Né činnost správy domu a pozemku, ke které je SVJ primárně jakože zřízeno. Ale i kdyby to přece jen koupilo, přijalo převod, nejedná se podle mě o rozhodnutí výboru v jeho kompetenci, protože vstup do řízení o pohledávkách člena nemá nic společného s onou správou, kterou má SVJ dělat. Takže by o tom muselo rozhodnout shromáždění a otázka je jakým procentem. Dle mě 100% všech, ale podložit to neumím. Jen pocit.

  Dle mě je to celé blbost. Reklamace.

  Vložil Lenka Malá (bez ověření), 31. Květen 2018 - 9:19

  Nemohl by mi někdo poradit, zda před účinností NOZ mohlo SVJ – přebírat dluhy?

  Pročítala jsem ho, ale na něco takového jsem tam nenašla.

  Děkuji!

  Vložil Misme, 31. Květen 2018 - 10:07

  Lenko, nevím, jak to je s převzetím dluhu, ale ten váš příběh na mne nedělá dobrý dojem (proč platit cizí dluhy?), také bych se ohradila. Dovolím si vám podat radu „od vidlí“ (tj. od právního laika), která vám umožní získat čas. Pokud jste ho už neprošvihla, což s ohledem na dnešní datum je docela pravděpodobné.

  Vyzvěte písemnou reklamací vyúčtování (proti potvrzení o převzetí, dodejka…) SVJ k vysvětlení a doložení podkladů. Nepíšete, zda máte nedoplatek nebo zda jen rozporujete platbu. V případě nedoplatku si ověřte, zda uplatněná reklamace má odkladný účinek na jeho úhradu a zvažte možná rizika, pokud jej neuhradíte. Do písemnosti můžete uvést i ústní vysvětlení, které se vám dříve dostalo a důvody, proč s ním nesouhlasíte. Než vám dojde odpověď a obdržíte podklady, budete mít čas na další „shánění“ informací.

  Vložil Markéta Gr., 30. Květen 2018 - 10:56

  Z rozsudku je zřejmé kdo spor prohlál, pokud tam je uvedeno SVJ (asi těžko), pak zaplaťte, pokud jsou tam jmenovitě jen ti někteří členové sdružení, pak náklady hradí tito žalobci stejným dílem a nespadá to do SVJ.

  Mohl byste se dostat do problému, že nejednáte s péčí řádného hodpodáře a platíte za aktivity, které nesouvisí s SVJ.

  Vložil TN. (bez ověření), 30. Květen 2018 - 10:53

  Pokud se jedná o vyúčtování služeb, pak reklamaci zašlete. Poskytnutí advokátní porady pro SVJ přece není služba související s užíváním bytu.

  Jestli to máte zaplatit, je složitá otázka, musela abyste přiložit podklady. Obecně se právní služby zahrnují do nákladů vlastní správní činnosti, které se rozdělují na každou jednotku stejně, byť se vedou spory, zda nemá přednost prohlášení vlastníka a pak by platil poměr uvedený v něm (obvykle dle velikosti spoluvlastnického podílu).

  Jestli může převést jeden subjekt svou pohledávku na SVJ, tak to si myslím, že nemůže, protože SVJ nemůže přebírat dluhy.

  Celé je to divné a vyžaduje si více informací.

  Vložil Lenka Malá (bez ověření), 30. Květen 2018 - 12:17

  Výboru jsem již v únoru napsala dopis s upozorněním,

  že

  § 1195 odst. 2 NOZ lidově řečeno zakazuje SVJ zajišťovat cizí dluhy

  Na dopis nikdo nereagoval, ale bylo mi ústně „vzkázáno“, že tento § se našeho SVJ netýká, protože vzniklo v roce 2012, před účinností NOZ.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 30. Květen 2018 - 14:56

  Vás se týká vše co obsahují stanovy. Pak se SVJ řídilo zákonem 72/1994 Sb. a mělo zákonnou povinnost převzít do svých stanov kogentní ustanovení NOZ. Která to jsou o tom se i zde vedou spory, ale celkem pregnantně to zde kdysi vysvětlil diskutující „LAKE“. Nicméně to vše je úplně jedno, protože k převzetí závazku došlo v době, kdy NOZ neexistoval.

  Vložil Lenka Malá (bez ověření), 30. Květen 2018 - 15:29

  To vím taky, že v době vzniku SVJ – v roce 2012 – NOZ neexistoval.

  V původních stanovách SVJ není ani zmínka o tom, že by mohlo zajišťovat – vymáhat – cizí dluhy.

  Je tam naopak napsáno, že : Společenství je jako právnická osoba způsobilé vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu a pozemku, a v dalších věcech v rozsahu a způsobem uvedeným v zákoně o vlastnictví bytů a v těchto stanovách. A v „těchto stanovách“ nikde není, že by mohlo SVJ zajišťovat vymáhání cizích dluhů.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".